Cầu chì OEZ PHNA00 80A 6.94W gG (40518) | OEZ 40519 PHNA00 100A gG

Cầu chì OEZ PHNA00 80A 6.94W gG (40518) | OEZ 40519 PHNA00 100A gG

Giá : Liên hệ

PHNA00 80A gG
Cầu chì
PHNA00 80A gG
Mô tả Sản phẩm:
Un AC 690 V / DC 250 V, kích thước 00, gG - đặc tính mục đích chung, không chứa Cd/Pb
Mã đặt hàng:    OEZ:40518
Dòng điện hoạt động định mức90 A
đặc trưng: gG
Điện áp định mức AC 690 V
Điện áp định mức DC 250 V
Điện áp hoạt động định mức AC 690, DC 250V
Khả năng phá vỡ 120 kA
Thông số vật lý
Kích thước cầu chì 00
Kích thước:
Chiều rộng (netto) 30mm
Chiều cao (netto) 79,9 mm
Độ sâu (netto) 60,5 mm
hỘP: 3 chiếc
Nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu. -5°C
Nhiệt độ môi trường tối đa 55°C

mÔT số mode khác của cầu chì OEZ:

PHNA00 80A gG
PHNA00 100A gG
PHNA1 50A gG
PHNA1 63A gG
PHNA1 100A gG
PHNA1 125A gG
PHNA1 200A gG
PHNA1 250A gG
PHNA2 100A gG
PHNA2 200A gG
PHNA2 250A gG OEZ:40411
PHNA2 315A gG OEZ:40412
PHNA3 400A gG OEZ:40371
PHNA3 500A gG OEZ:40372
PHNA3 315A gG OEZ:40369
PHN4a 1000A gG OEZ:34393
PHN4a 800A gG OEZ:34392
PHN4a 630A gG OEZ:34391
PHNA000 50A gG OEZ:40511
PHNA000 35A gG OEZ:40509
PHNA000 25A gG OEZ:40507
PHNA000 32A gG OEZ:40508
PHNA000 10A gG OEZ:40504
PHNA000 6A gG OEZ:40503

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM