Aryung pump AGP-720 F | bơm mỡ Aryung AGP-720-CT | AGP-720 Series | Aryung Việt Nam

Aryung pump AGP-720 F | bơm mỡ Aryung AGP-720-CT | AGP-720 Series | Aryung Việt Nam

Giá : Liên hệ

Bơm mỡ Aryung AGP-720 series là loại máy bơm mỡ không khí hoạt động bằng khí ngưng tụ, có thể dễ dàng kiểm soát lưu lượng và áp suất xả. Loại này được sử dụng ở những nơi xa để tra dầu nhiều vị trí bằng cách kết hợp một bộ phân phối duy nhất. (loại ARU-R).

Bơm AGP-720-CT là loại bơm hộp mực và có thể dễ dàng thay hộp mực trong thời gian ngắn mà không cần dừng hoạt động của máy. Loại hộp mực tiết kiệm hơn và môi trường sạch sẽ hơn.

Máy bơm này chủ yếu được sử dụng băng tải, cần cẩu, tàu, giấy, khuôn và các máy công nghiệp khác nhau.

AGP-720 Series
AGP-720-CT
AGP-720 F
AGP-720

ACP-60F, 100F, 180F, 250F, 400F, ACP-180HF, 250HF, 400HF, 600HF
 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM