Ballast 220-240v AC Surelite, 2-Lamp 1-Lamp Instant, 70W each 50/60Hz | Tăng phô (chấn lưu) Surelite 220-240v AC , 2 đèn 1 đèn tức thì, 70W mỗi 50 / 60Hz

Ballast 220-240v AC Surelite, 2-Lamp 1-Lamp Instant, 70W each 50/60Hz | Tăng phô (chấn lưu) Surelite 220-240v AC , 2 đèn 1 đèn tức thì, 70W mỗi 50 / 60Hz

Giá : Liên hệ

Thông số kỹ thuật Tăng phô (chấn lưu) Surelite 220-240v AC:

  • Điện áp đầu vào:    230v AC
  • Tần số:    45-65 Hz.
  • Được thiết kế cho:    Một hoặc hai đèn (tối đa 70 W cho mỗi đèn
  • Các loại đèn:    G24T5L / U G64T5VH
  • Chứng nhận:    CE / RoHS
  • Kích thước:    9,76 ”x 2,6” x 2,1 ”(248 x 66 x 53 mm)
  • Cân nặng:    1 lb. 7 oz. (0,65 kg.)
  • Gắn:    Các tab gắn có rãnh
  • Các tính năng đặc biệt:    Đèn LED hiển thị hoạt động

Một số model của chấn lưu ( tăng phô) Surelite™ cho đèn UV :

Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0010B 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0024B-R 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0025B-R 220v / 240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0026B 12v DC
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0035C 220v / 240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0038C-R 100v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0034C 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0054C-R 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0053C-R 220v / 240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0114 220-240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0091 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0057C 24v DC
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0127 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0136 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0152A 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0150 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0156 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0210 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0251 220-240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0252 120v, 45–65Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0255 115v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0258 100–240v
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0253 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0260 120–230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0259 100–140v
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0504B 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0400 24v DC, 40kHz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0518A 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0514A 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0520 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0521 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-1079 120v, 50/60Hz
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM