Ballast Surelite™ UV 10-0035C 240V 50/60Hz | Tăng phô bóng UV Surelite 230V 10-0035C | Ballast Surelite Việt Nam

Ballast Surelite™ UV 10-0035C 240V 50/60Hz | Tăng phô bóng UV Surelite 230V 10-0035C | Ballast Surelite Việt Nam

DTA JSC chuyên cung cấp các thiết bị Balast cho bóng đèn UV của hãng Surelite™ như Surelite™10-0010B, Surelite™ 10-0038C-R, Surelite™ 10-0053C-R, Surelite™ 10-0127, Surelite™ 10-0156,Surelite™10-0258, 10-0504B, Surelite™10-1079...

Giá : Liên hệ

Ballast Surelite™ Đèn Led UV 220-240V 50/60Hz / 12"-64"

Ballast: Surelite™ Instant Start, 220-240v 50/60Hz / 12" - 64" UV Lamps LED

•           Model Number: 10-0035C

•           Điện áp : 220/240v AC

•           Tần số: 50/60 Hz.

•           Lamp Types: See Chart On Next Page

•           Certifications: RoHS

•           Size: 6.25” (Max) x 2.5” x 1.75”

•           Weight: 11 oz.

•           Mounting: slotted mounting ta

-           Sản phẩm được sử dụng trong: Sanidyne® U-Bend Models 40-0625B3

-           Các loại đèn để sử dụng cho Balast này: G12T5L, G10T5½L, G18T5L, G18T5L/U, G24T5L, G24T5L/U, G30T5L, G30T5L/U, G36T5L, G36T5L/U, G37T5L, G48T5L, G48T5LH5 GP/U, G64LH2T5 GP5, GP5250, G64T5 GPH5, GP5250 , GPH254T5L, GPH287T5L, GPH303T5L, GPH330T5L, GPH357T5L, GPH436T5L, GPH450T5L, GPH463T5L, GPH620T5L / 4, GPH793T5L / 4, GPH810T5L/4, GPH810T5L/4, GPH810T5L/4.

Chứng nhận: RoHS

Kích thước: 6,25 ”(Tối đa) x 2,5” x 1,75 ”

Trọng lượng: 11 oz.

Gắn kết: Các tab gắn có rãnh

Tính năng đặc biệt: Đèn LED xanh

Một số model của thông dụng Ballast Surelite™  của hãng:

Surelite™ Electronic Ballasts For Ultraviolet Lamps | Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV | Balast Surelite
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0010B 120v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0024B-R 120v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0025B-R 220v / 240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0026B 12v DC
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0035C 220v / 240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0038C-R 100v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0034C 120v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0054C-R 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0053C-R 220v / 240v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0114 220-240v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0091 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0057C 24v DC
Balast Surelite™ UV 10-0127 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0136 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0152A 230v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0150 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0156 230v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0210 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0251 220-240v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0252 120v, 45–65Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0255 115v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV 10-0258 100–240v
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0253 120–277v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0260 120–230v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0259 100–140v
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0504B 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0400 24v DC, 40kHz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0518A 120v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0514A 230v, 50/60Hz
Chấn lưu Surelite™ cho đèn UV 10-0520 120–277v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-0521 120–277v, 50/60Hz
Balast Surelite™ UV Việt Nam 10-1079 120v, 50/60Hz
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM