Bộ khuếch đại đo sức căng web CV2201 Erhardt Leimer| Erhardt Leimer CV2201 | Erhardt Leimer Việt Nam chính hãng

Bộ khuếch đại đo sức căng web CV2201 Erhardt Leimer| Erhardt Leimer CV2201 | Erhardt Leimer Việt Nam chính hãng

Giá : Liên hệ

Bộ khuếch đại đo sức căng web CV2201
Bộ khuếch đại đo lường chỉ được phép sử dụng để khuếch đại tải E + L
tín hiệu tế bào.
Bộ khuếch đại đo lường chỉ được phép lắp đặt trong máy của khách hàng theo định nghĩa của E + L.
Bộ khuếch đại đo lường không được phép sửa đổi.
Bộ khuếch đại đo lường được chế tạo theo công nghệ tiên tiến nhất.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động
- Nguy hại cho sức khỏe người dùng hoặc
- Có thể xảy ra thiệt hại về tài sản.
Chỉ sử dụng bộ khuếch đại đo lường
- nếu theo đúng thứ tự làm việc,
- quan tâm đúng mức đến an toàn và các mối nguy hiểm đồng thời tuân thủ các quy định an toàn áp dụng tại địa phương, theo luật định và thông lệ
như các quy định để phòng ngừa tai nạn.

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM