Bơm Aryung ACPQ-HSP Series | Aryung ACPQ-550HSP300 | ACPQ-400HSP280

Bơm Aryung ACPQ-HSP Series | Aryung ACPQ-550HSP300 | ACPQ-400HSP280

Giá : Liên hệ

Bơm Aryung ACPQ-HSP Series (Non Self-priming Type) là loại bơm này có nhiều tầng và sử dụng lượng dầu chảy lớn cho máy lớn với độ chính xác và hiệu quả cao. Thật đúng đắn khi làm bề mặt làm việc trơn chảy xuống và rửa sạch các mảnh vụn bằng cách chất lỏng làm mát.

Khi động cơ được tách ra khỏi bộ phận bơm, nhiệt độ cao của động cơ không truyền trực tiếp tới máy bơm nên nhiệt độ dầu được giữ nguyên liên tục.

Vì vật liệu cánh quạt được sử dụng bằng thép không gỉ nên hiệu quả và chống xói mòn là tuyệt vời.

Các model gồm:

Aryung ACPQ-300HSP200

Aryung ACPQ-550HSP300

Aryung ACPQ-400HSP 280

Ngoài ra, còn có các model khác:

Aryung Viet Nam

ACP-400MF(S)

Bom Aryung

ACP-1100MF(S)

Aryung Han Quoc

ACP-1800MF(S)

Dai ly Aryung Viet nam

ACP-2500MF

Aryung chinh hang

ACP-4000MF

A-ryung Han Quoc

ACP-1800BMF

Aryung Coolant Pump

ACP-2500BMF

Bơm làm mát Aryung

ACP-4000BMF

Nha phan phoi Aryung Han Quoc

ACP-5500BMF

Aryung Viet Nam

ACP-5500CMF

Bom Aryung

ACP-7500CMF

Aryung Han Quoc

ACP-1100HMFS30

Dai ly Aryung Viet nam

ACP-1100HMFS45

Aryung chinh hang

ACP-2500HMFS85

A-ryung Han Quoc

ACP-2500HMFS100

Aryung Coolant Pump

ACP-4000HMFS115

Bơm làm mát Aryung

ACP-4000HMFS130

Nha phan phoi Aryung Han Quoc

ACP-4000HMFS145

Aryung Viet Nam

ACP-4000HMFD 180V(H)

Bom Aryung

ACP-4000HMFD 200V(H)

Aryung Han Quoc

ACP-5500HMFD200V(H)

Dai ly Aryung Viet nam

ACP-5500HMFD 260V(H)

Aryung chinh hang

ACP-5500HMFD280V(H)

A-ryung Han Quoc

ACP-5500HMFD 220V(H)

Aryung Coolant Pump

ACPQ-300HSP200

Bơm làm mát Aryung

ACPQ-550HSP300

Nha phan phoi Aryung Han Quoc

ACPQ-400HSP 280

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM