Bơm Aryung AMTP-11 VB

Bơm Aryung type AMTP-MS& MT là bơm T-ROTOR nhỏ và kết hợp động cơ và máy bơm. nó rất nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ giữa máy bơm và động cơ.

Máy bơm này có van xả để kiểm soát áp suất bơm nên có thể tránh được tải trọng khi vận hành động cơ và máy bơm.(ption)

Loại này được sử dụng bôi trơn trong máy móc, dụng cụ và chuyển dầu và chất lỏng.

 

            

              Type

50Hz 4p (1500rpm)

Discharge Volume l/min

60Hz 4p (1800rpm)

 

 

Net weight kg

Discharge Volume l/min

Maximum pressure per Motor output MPa

 

100w

200w

 

 

100w

200w

 

 

AMTP-12** VB

3.7

0.5

0.5

4.5

0.5

0.5

8.6

AMTP-13 VB

6.7

 

0.5

8.1

 

 0.5

8.7

AMTP-12

3.7

0.5

0.5

4.5

0.5

0.5

8.2

AMTP-11 VB

2.4

0.5

-

2.9

0.5

-

8.5

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM