Bơm Aryung AMTP-750-204HA/208HAVB 0.5/0.8

Bơm Aryung AMTP-750-204HA/208HAVB 0.5/0.8

Giá : Liên hệ

Dòng bơm Aryung AMTP-HA-HAVB có hai máy bơm liên tiếp và là động cơ kết hợp nó rất nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ giữa máy bơm và động cơ.

Phớt dầu kép cải thiện độ bền.

Để sử dụng ở nhiệt độ cao. Loại này có thể chịu được nhiệt độ cao (dưới 180'C) sử dụng phớt dầu sử dụng vật liệu FKM. (Lựa chọn)

Máy bơm này có van xả để kiểm soát áp suất bơm để có thể tránh tải trong hoạt động của động cơ và máy bơm. (Lựa chọn)

Máy bơm này được sử dụng để chuyển dầu và nhiên liệu, bôi trơn máy và dụng cụ, ứng dụng thủy lực.

AMTP-206HA/206HAVB
AMTP-210HA/210HAVB
AMTP-208HA/208HAVB
AMTP-210HA/208HAVB
AMTP-212HA/210HAVB
AMTP-212HA/212HAVB
AMTP-216HA/208HAVB
AMTP-216HA/210HAVB
AMTP-216HA/212HAVB
AMTP-216HA/216HAVB
AMTP-220HA/210HAVB
AMTP-220HA/212HAVB
AMTP-220HA/216HAVB
AMTP-220HA/220HAVB
AMTP-212HA/208HAVB
AMTP-210HA/210HAVB

 

AMTP-400-216HAVBF
AMTP-1500-216HAVBF1.5
AMTP-750-216HAVBF0.55
AMTP-400-220HAVBF
AMTP-1500-216HAVBF1.4
AMTP-750-204HA/208HAVB0.5/0.8
AMTP-750-204HA/208HAVB0.5/0.8
AMTP-216HA/212HAVB
AMTP-1500-220HA/220HAVB
AMTP-750-220HA/220HAVB
AMTP-750-220HAVB
AMTP-750-220HA/220HAVB
AMTP-400-220HA/216HAVB
AMTP-750-210HA/216HAVB
AMTP-1500-216HA/216HAVB
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM