Bơm Aryung ATP-216HAVB | Aryung ATP-212HA | Aryung T-Rotor pumps ATP-208HA

Bơm Aryung ATP-216HAVB | Aryung ATP-212HA | Aryung T-Rotor pumps ATP-208HA

Giá : Liên hệ

Bơm cánh quạt chữ T Aryung ATP-HA có độ bền tuyệt vời nhờ sử dụng phốt dầu kép cho thiết bị phốt trục.
Khi sử dụng làm nguồn nhiệt, phớt dầu làm bằng vật liệu flo được sử dụng để có thể sử dụng ngay cả ở nhiệt độ cao dưới 180oC. (Tùy chọn) Một van điều khiển áp suất (van giảm áp) có khả năng kiểm soát áp suất được gắn vào để giảm tải trọng lên động cơ và máy bơm.Nó có thể được sử dụng một cách an toàn.(Tùy chọn)
Thích hợp cho việc truyền dầu và nhiên liệu, bôi trơn máy công cụ và các máy công nghiệp khác nhau cũng như các thiết bị thủy lực.
Bơm cánh quạt chữ T Aryung ATP-HA có độ bền tuyệt vời nhờ sử dụng phốt dầu kép cho thiết bị phốt trục.
Khi sử dụng làm nguồn nhiệt, phớt dầu làm bằng vật liệu flo được sử dụng để có thể sử dụng ngay cả ở nhiệt độ cao dưới 180oC. (Tùy chọn) Một van điều khiển áp suất (van giảm áp) có khả năng kiểm soát áp suất được gắn vào để giảm tải trọng lên động cơ và máy bơm.Nó có thể được sử dụng một cách an toàn.(Tùy chọn)
Thích hợp cho việc truyền dầu và nhiên liệu, bôi trơn máy công cụ và các máy công nghiệp khác nhau cũng như các thiết bị thủy lực.  loại ATP-HA có độ bền tuyệt vời nhờ sử dụng phốt dầu kép cho thiết bị phốt trục.
· Khi sử dụng làm trái cây, bôi dầu làm kín bằng flo và giữ nhiệt độ dưới 180oC.
 Có thể sử dụng ngay cả ở nhiệt độ cao (Tùy chọn)
· Một van giảm áp có thể kiểm soát áp suất được gắn vào để giảm tải cho động cơ và máy bơm.
 Nó có thể được sử dụng một cách an toàn (Tùy chọn)
· Vận chuyển dầu và nhiên liệu, bôi trơn máy công cụ và các loại máy công nghiệp, thiết bị thủy lực, v.v.
 Thích hợp. Loại ATP-HA, hiệu quả và hiệu quả
· Có thể sử dụng nó dưới biển khơi. Để sử dụng vận chuyển cấp thấp hơn.
· Nó rất dễ sử dụng và dễ tiếp cận đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ.
· Có thể chuyển nước đi các nước khác.
Một số model khác:
ATP-220HA
ATP-216HA
ATP-212HA
ATP-210HA
ATP-208HA
ATP-206HA
ATP-204HA

Ngoài ra, còn có 1 số model khác của hãng:

Bơm làm mát Aryung ACRK 2-20/2
Bom lam mat A-ryung ACRK 4-220/22
Bom Aryung ACRK 4-100/10
Aryung Viet Nam ACRK 4-160/16
Bom A-ryung ACRK 4-60/6
A-ryung Han Quoc ACRK 4-70/7
Aryung Coolant Pump ACRK 4-160/12
Bơm làm mát Aryung ACRK 4-190/12
Bom lam mat A-ryung ACRK 4-220/12
Bom Aryung ACRK 8-120/12
Aryung Viet Nam ACRK 8-160/16
Bom A-ryung ACRK 8-200/20
A-ryung Han Quoc ACRK 8-80/8
Aryung Coolant Pump ACRK 8-50/5
Bơm làm mát Aryung ACRK 8-120/12
Bom lam mat A-ryung ACRK 8-100/10
Bom Aryung ACRK 8-30/3
Aryung Viet Nam ACRK 16-40/4
Bom A-ryung ACRK 16-70/7
A-ryung Han Quoc ACRK 16-80/8
Aryung Coolant Pump ACRK 16-20/1
Bơm làm mát Aryung ACRK 16-50/5
Bom lam mat A-ryung ACRK 16-30/3
Bom Aryung ACHK 2-100/6
Aryung Viet Nam ACHK 2-110/6
Bom A-ryung ACHK 2-30/3
A-ryung Han Quoc ACHK 2-90/5
Aryung Coolant Pump ACHK 2-40/4
Bơm làm mát Aryung ACHK 4-70/5
Bom lam mat A-ryung ACHK 4-40/3
Bom Aryung ACHK 4-80/3
Aryung Viet Nam ASPK 2-15/15
Bom A-ryung ASPK 2-23/23
A-ryung Han Quoc ASPK 2-3/3
Aryung Coolant Pump ASPK 2-8/8
Bơm làm mát Aryung ASPK 2-15/15
Bom A-ryung ACP-600HF 28
A-ryung Han Quoc ACP-180HF 18
Aryung Coolant Pump ACP-180HF 25
Bơm làm mát Aryung ACP-250HF 18
Bom A-ryung ACP-250HF 25
A-ryung Han Quoc ACP-400HF 18
Aryung Coolant Pump ACP-400HF 28
Bơm làm mát Aryung ACP-600HF 18
Bom A-ryung ACP-600HF 28
A-ryung Han Quoc ACP-400FS 250
Aryung Coolant Pump ACP-420HFS 200
Bơm làm mát Aryung ACP-420HFS 110
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACP-4000 HMFS 115/130/145
Aryung Viet Nam ACP-2500 HMFS85/100
Bom lam mat Aryung ACP-1800 HMFS 60/70
Aryung pump ACP-1100 HMFS30/45
Dai ly Aryung Viet nam ACP-4000HMFS
Aryung chinh hang ACP-1800HMFS
A-ryung Han Quoc ACP-2500HMFS
Aryung Coolant Pump ACP-1100HMFS
Bơm làm mát Aryung ACP-5500HMFD280V(H)
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACP-5500HMFD260V(H)
Aryung Viet Nam ACP-5500HMFD220V(H)
Bom lam mat Aryung ACP-5500HMFD200V(H)
Aryung pump ACP-4000HMFD200V (H)
Dai ly Aryung Viet nam ACP-4000HMFD180V (H)
Aryung chinh hang ACP-5500HMFD280V 
A-ryung Han Quoc ACP-5500HMFD 240V/260V
Aryung Coolant Pump ACP-5500HMFD 200V/220V
Bơm làm mát Aryung ACP-4000HMFD 180V/200V
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACP-4000HMFD 180H / 200H
Aryung Viet Nam ACP-5500HMFD 240H / 260H
Bom lam mat Aryung ACP-5500HMFD 280H
Aryung pump ACP-300HSP 200
Dai ly Aryung Viet nam ACP-400HSP 280
Aryung chinh hang ACPQ-300HSP 200
A-ryung Han Quoc ACPQ-400HSP 280
Aryung Coolant Pump ACP-251A
Bơm làm mát Aryung ACP-1101A
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACP-61A
Aryung Viet Nam ACP-401A
Bom lam mat Aryung ACP-251A
Aryung pump ACP-1101A
Dai ly Aryung Viet nam ACP-181A
Aryung chinh hang ACRK 1-40/4
A-ryung Han Quoc ACRK 1-150/15
Aryung Coolant Pump ACRK 1-230/23
Bơm làm mát Aryung ACRK 1-330/33
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 1-360/36
Aryung Viet Nam ACRK 1-210/21
Bom lam mat Aryung ACRK 1-270/27
Aryung pump ACRK 1-100/10
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 1-170/17
Aryung chinh hang ACRK 1-250/25
A-ryung Han Quoc ACRK 1-80/8
Aryung Coolant Pump ACRK 2-150/15
Bơm làm mát Aryung ACRK 2-40/4
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 2-20/2
Aryung Viet Nam ACRK 2-90/9
Bom lam mat Aryung ACRK 2-260/26
Aryung pump ACRK 2-220/22
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 2-150/15
Aryung chinh hang ACRK 2-220/18
A-ryung Han Quoc ACRK 2-90/9
Aryung Coolant Pump ACRK 2-260/18
Bơm làm mát Aryung ACRK 2-60/6
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 3-260/26
Aryung Viet Nam ACRK 3-××/7
Bom lam mat Aryung ACRK 3-××/19
Aryung pump ACRK 3-60/6
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 3-40/4
Aryung chinh hang ACRK 3-60/6
A-ryung Han Quoc ACRK 3-100/10
Aryung Coolant Pump ACRK 3-80/8
Bơm làm mát Aryung ACRK 3-260/26 
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 3-230/23
Aryung Viet Nam ACRK 4-220/22
Bom lam mat Aryung ACRK 4-60/6
Aryung pump ACRK 4-70/7
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 4-140/14 
Aryung chinh hang ACRK 4-220/22 
A-ryung Han Quoc ACRK 4-160/16
Aryung Coolant Pump ACRK 4-120/12
Bơm làm mát Aryung ACRK 4-60/6
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 4-50/5
Aryung Viet Nam ACRK 4-60/6
Bom lam mat Aryung ACRK 4-80/8
Aryung pump ACRK 4-100/10
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 4-190/12 
Aryung chinh hang ACRK 4-220/12
A-ryung Han Quoc ACRK 4-140/12
Aryung Coolant Pump ACRK 4-30/3
Bơm làm mát Aryung ACRK 5-200/20
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 5-50/5
Aryung Viet Nam ACRK 5-100/10
Bom lam mat Aryung ACRK 5-240/24
Aryung pump ACRK 5-290/29
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 5-50/5 
Aryung chinh hang ACRK 5-60/6
A-ryung Han Quoc ACRK 5-80/8
Aryung Coolant Pump ACRK 5-100/10
Bơm làm mát Aryung ACRK 5-120/12
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 5-140/14
Aryung Viet Nam ACRK 5-220/16
Bom lam mat Aryung ACRK 10-60/6
Aryung pump ACRK 10-80/8
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 10-100/10
Aryung chinh hang ACRK 10-120/12
A-ryung Han Quoc ACRK 10-200/20
Aryung Coolant Pump ACRK 10-220/22
Bơm làm mát Aryung ACRK 10-40/4
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 10-120/12
Aryung Viet Nam ACRK 10-90/9
Bom lam mat Aryung ACRK 10-60/6
Aryung pump ACRK 10-40/4
Dai ly Aryung Viet nam ACRK 10-50/5
Aryung chinh hang ACRK 15-90/9
A-ryung Han Quoc ACRK 15-50/5
Aryung Coolant Pump ACRK 15-70/7
Bơm làm mát Aryung ACRK 15-20/1
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACRK 15-30/3
Aryung Viet Nam ACRK 15-40/4
Bom lam mat Aryung ACRK 15-50/5
Aryung pump ACRK 15-40/4
Dai ly Aryung Viet nam ACHK 2-100/10
Aryung chinh hang ACHK 2-60/6
A-ryung Han Quoc ACHK 2-30/2
Aryung Coolant Pump ACHK 2-60/6
Bơm làm mát Aryung ACHK 2-80/8
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ACHK 2-70/7
Aryung Viet Nam ACHK 4-40/4
Bom lam mat Aryung ACHK 4-60/3
Aryung pump ASPK 2 / 4
Dai ly Aryung Viet nam ASPK 2-23/23
Aryung chinh hang ASPK 2-19/19
A-ryung Han Quoc ASPK 2-8/8
Aryung Coolant Pump ASPK 2-23/15
Bơm làm mát Aryung ASPK 2-15/15
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ASPK 2-19/15
Aryung Viet Nam ASPK 2-5/5
Bom lam mat Aryung ASPK 2-1/1
Aryung pump ASPK 4-19/19
Dai ly Aryung Viet nam ASPK 4-5/5
Aryung chinh hang ASPK 4-8/8
A-ryung Han Quoc ASPK 4-8/8
Aryung Coolant Pump ASPK 4-15/10
Bơm làm mát Aryung ASPK 4-19/10
Nha phan phoi Aryung Han Quoc ASPK 8-15/15
Aryung Viet Nam ASPK 8-9/9
Bom lam mat Aryung ASPK 8-5/5
Aryung pump ASPK 8-3/3
Dai ly Aryung Viet nam ASPK 8-7/7
Aryung chinh hang ASPK 8-12/8
A-ryung Han Quoc ACH 2-60
Aryung Coolant Pump ACH 2-50
Bơm làm mát Aryung ACH 2-40
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/208HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HA/206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-208HA/208HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-210HA/210HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-212HA/210HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-212HA/212HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216HA/210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/216HAVB
Pumps A-ryung AMTP-220HA/210HAVB'
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/220HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-1500-320LNVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-220LN
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-206LN
Aryung Viet Nam AMTP-208LN
Pumps A-ryung AMTP-212LN
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-341FAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-340HFVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC-010LT
Bom ly tam Aryung ACP-400MF
Bom ly tam A-ryung  ACP-400MFS
Aryung Viet Nam ACP-900MF
Bom lam mat Aryung ACP-900MFS
Coolant pumps Aryung ACP-1100MF
Coolant pumps A-ryung ACP-1500MF
Nha phan phoi Aryung ACP-1500MFS
Aryung Viet Nam ACP-2200MF
Bom ly tam Aryung  ACP-3700MF
Bom ly tam A-ryung  ACP-400FS 250
Aryung Viet Nam ACP-420HFS 200
Bom lam mat Aryung ACP-250HFS 160
Coolant pumps Aryung ACP-180HFS 160
Coolant pumps A-ryung ACP-100FS 120
Nha phan phoi Aryung ACP-400HF 28
Aryung Viet Nam ACP-600HF 28
Bom ly tam Aryung ACP-600HF 18
Bom ly tam A-ryung  ACP-250HF 25
Aryung Viet Nam ACP-250HF 18
Bom lam mat Aryung ACP-180HF 18
Coolant pumps Aryung ACP-180HF 18
Coolant pumps A-ryung ACP-60F
Nha phan phoi Aryung ACP-100F
Aryung Viet Nam ACP-180F
Bom ly tam Aryung ACP-250F
Bom ly tam A-ryung  ACP-400F
Aryung Viet Nam ACRK 2-60/6
Bom lam mat Aryung ACP-900HMFS30
Coolant pumps Aryung ACP-900HMFS45
Coolant pumps A-ryung ACP-1100HMFS60
Nha phan phoi Aryung ACP-1500HMFS70
Aryung Viet Nam ACP-2200HMFS85
Bom ly tam Aryung ACP-2200HMFS100
Bom ly tam A-ryung  ACP-3700HMFS115
Aryung Viet Nam ACP-3700HMFS130
Bom lam mat Aryung ACP-3700HMFS145
Coolant pumps Aryung ACP-5500GMF
Coolant pumps A-ryung ACP-3700GMF8
Nha phan phoi Aryung ACRK 2-20/2
Aryung Viet Nam ACRK 2-180/18
Bom ly tam Aryung ACRK 2-260/26
Bom ly tam A-ryung  ACRK 2-220/22
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM