Bơm bánh răng Eckerle EIPR | EIPR - mobile pumps Eckere

Bơm bánh răng Eckerle EIPR | EIPR - mobile pumps Eckere

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng Eckerle EIPR có đặc tính hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài.
Với dòng EIPR là sự phát triển sâu hơn của máy bơm bù khoảng cách hướng tâm không sử dụng phân đoạn. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để sản xuất hàng loạt trong các ứng dụng ô tô.
Máy bơm EIPR được dùng cho ứng dụng:
Xe nâng chạy bằng điện
Ứng dụng ô tô
Dụng cụ mở cửa
Thông gió phanh
Thông số kỹ thuật:
Thể tích bơm (l/phút) ở tốc độ 1.500 vòng/phút (phạm vi)    2,25 - 6
Kích thước danh nghĩa (phạm vi)    0,15-4
Vth - thể tích riêng (cm³/vòng) (phạm vi)    1,5-4,0 - có thêm kích thước theo yêu cầu
Tối đa. tốc độ (rpm) (phạm vi)    4.500
Áp suất vận hành vĩnh viễn (bar) (phạm vi)    180-200
Áp suất vận hành cao nhất (bar) (phạm vi)    250
Cuối sóng    hai chiều, hình trụ

Một số model của hãng bơm Eckerle:

Bom Eckerle VietNam EIPC3-RA - Wellenende zylindrisch - ohne Durchtrieb
Bom bánh răng Eckerle  EIPC3-020RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-RB - Wellenende SAE verzahnt - ohne Durchtrieb
Bom thuy luc Eckerle  EIPC3-025RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-032RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-040RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-050RB23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPC3-064RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-064RA23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPC3-020RK23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-025RK23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPC3-032RK23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPC3-040RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-050RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPC5-064RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-080RA23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPC5-100RA23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-064RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-160RA23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPC6-200RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-250RA23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPC6-125RB23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPC6-160RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC6-200RB23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPC6-250RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH2-004RK03-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH2-005RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-006RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-008RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-011RK03-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPH2-013RK03-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH2-016RK03-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPH2-019RK03-1x
Bom Eckerle  EIPH2-022RK03-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPH2-025RK03-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPH2-011RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-013RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPH2-016RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH3-014RK23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH3-016RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-020RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-025RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-032RK23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPH3-040RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH3-050RK23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPH6-040RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-050RK23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPH6-064RK23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPH6-080RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-100RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPH6-125RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-160RK23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH6-200RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-250RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-160RB23-1x
Bom Eckerle VietNam  
Bom Eckerle thuy luc EIPS1-016RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-020RA01-10
Bom Eckerle bánh răng EIPS1-025RA01-10
Bom Eckerle  EIPS1-032RA01-10
ban Bom Eckerle chinh hang EIPS1-040RA01-10
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPS1-050RA01-10
Bom Eckerle VietNam EIPS2-005RA04-1x S111
Bom bánh răng Eckerle  EIPS2-006RA04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-008RA04-1x S111
Bom thuy luc Eckerle  EIPS2-011RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-013RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-016RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-019RA04-1x S111
Bom Eckerle thuy luc EIPS2-022RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-025RA04-1x S111
Bom Eckerle bánh răng EIPS2-RB - Wellenende SAE verzahnt
Bom Eckerle  EIPS2-016RB04-1x S111
ban Bom Eckerle chinh hang EIPS2-019RB04-1x S111
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPS2-022RB04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-025RB04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-050RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS1-020RA01-10
Bom Eckerle  EIPC6-125RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-064RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-160RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-080RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS1-032RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-200B23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-100RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-040RA01-10
Bom Eckerle  EIPC6-250RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-125RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-050RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-016RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-160RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS2-005RA04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS1-020RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPH6-200RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-006RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RD01-10
Bom thuy luc Eckerle  EIPH6-250RK23-1x
Bom Eckerle  EIPS2-008RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-019RB04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-022RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-011RA04-1x S111
Bom thủy lực Eckerle  EIPS2-022RB04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-025RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-013RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-025RB04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-016RB04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-016RA04-1x S111
Bom Eckerle   
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-016RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-020RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-025RD01-10
Bom Eckerle  EIPS1-032RD01-10
Bom Eckerle  EIPS1-040RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-050RD01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-064RB23-1x
Bơm thuy luc Eckerle EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle chinh hnag EIPC6-160RA23-1x
Eckerle Germany Viet Nam EIPC6-200RA23-1x
Bom banh rang Eckerle EIPC6-250RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-125RB23-1x
Bơm thuy luc Eckerle EIPC6-160RB23-1x
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM