Bơm Bánh Răng Eckerle EIPS2 - 011RA34 -10 S111 | Eckerle EIPS2 -008LD34-1X S112

Bơm Bánh Răng Eckerle EIPS2 - 011RA34 -10 S111 | Eckerle EIPS2 -008LD34-1X S112

Giá : Liên hệ

Bơm eckerle dòng EIPS được phát triển đặc biệt cho những nhu cầu khắt khe về thủy lực di động. Các bơm trong dòng sản phẩm này là kết quả của kinh nghiệm hàng chục năm của chúng tôi trong việc phát triển hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có đặc tính hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài.
Bơm cho ứng dụng: Xe nâng chạy bằng điện, Xe nâng chạy bằng diesel, Xe nâng chạy bằng gas
Thông số kỹ thuật
Thể tích bơm (l/phút) ở tốc độ 1.500 vòng/phút (phạm vi)    7,5 - 37,5
Kích thước danh nghĩa (phạm vi)    5 - 25
Vth - thể tích riêng (cm³/vòng) (phạm vi)    5,4-25,2
Tối đa. tốc độ (rpm) (phạm vi)    4.000
Áp suất vận hành vĩnh viễn (bar) (phạm vi)    250
Áp suất vận hành cao nhất (bar) (phạm vi)    320
Cuối sóng    trục tang, hướng, hình trụ

Gear pumps Eckerle Type EIPS2
Đặc trưng
• Bơm bánh răng trong có hướng trục và hướng tâm bồi thường khoảng cách
• Bù xuyên tâm với các đoạn
• Nắp áp suất
• Lĩnh vực ứng dụng:Hệ thống thủy lực di động, ví dụ: cho xe nâng, ứng dụng thủy lực công nghiệp nhẹ
• Gắn trực tiếp
• Độ ồn thấp
• Cuộc sống lâu dài
• Nhịp đập thấp (nhịp đập ~ 2%)
Rated Size:             005 006 008 011 013 016 019 022 025
Weight appr. [kg]       2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2
Continuous operating pressure [bar]: 250
Max. speed [min-1] 4.200 / 4.000 /3.600
Operating viscosity [mm2/s] 10 – 300
Starting viscosity [mm2/s] 2.000
Operating temperature [°C] -20 to +100
Operating medium HL – HLP DIN 51 524 part 1/2
Max. medium temperature [°C] 120
Min. medium temperature [°C] -40
Max. ambient temperature [°C] 80
Min. ambient temperature [°C] -40
Max. admission pressure (intake side) [bar] 2 bar absolute
Min. admission pressure (intake side) [bar] 0,8 bar absolute (start 0,6)
Degree of filtration Class 20/18/15 due to ISO 4406
Bơm có trục tang (Pump with tang shaft):
Order example: EIPS2 - _ _ _LD34-1X
bơm có mặt bích bu-lông SAE-A2 và trục xoay (Pump with SAE-A2-bolt flange and splined shaft):
Order example: EIPS2 - _ _ _RB04-1X
bơm có mặt bích bu lông SAE-A2 và trục có chốt thẳng (Pump with SAE-A2-bolt flange and straight keyed shaft)
Order example: EIPS2 - _ _ _RA04-1X S111
bơm có mặt bích bu lông SAE-A2 và trục có chốt thẳng (Pump with SAE-A2-bolt flange and straight keyed shaft)
Order example: EIPS2 - _ _ _RA04-1X
Bơm đôi với mặt bích 2 bu lông SAE và trục có khóa thẳng (Double pump with SAE 2-bolt flange and straight keyed shaft)
Order example:EIPS2 - ___RK04-1X S111 +
EIPS2 - ___RD34-1X S111
 bơm có khả năng thích ứng, hoa văn đậm nét trước đây Máy bơm Eckerle IPF 3
Order example: EIPS2 - ___LD34-1X S112
Khớp nối:
WV-G3/8-35LK-C 0707040021
WV-G3/4-40LK-C 0707040023
WV-AD 12/35LK-C 0707040013
WV-AD 16/35LK-C 0707040014
WV-AD 28/40LK-C 0707040015
WV-AD 35/55LK-C 0707040016
WV-G1/2-35LK-C 0707040022
WV-G1-55LK-C 0707040025
Kết nối mặt bích – thẳng 24° DIN 3901:
V-AD 12/35LK-C 0707040017
V-AD 16/35LK-C 0707040018
V-AD 28/40LK-C 0707040019
V-AD 35/55LK-C 0707040020 
Ordering code: EIPS2 - 011RA34 -10 S111

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM