Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-050RA23-10 (EIPC3-050RA23-10 S196) | Eckerle EIPS2-025RA04-12(EIPS2-025RA04-12 S111)

Bơm thủy lực Eckerle EIPC3-050RA23-10 (EIPC3-050RA23-10 S196) | Eckerle EIPS2-025RA04-12(EIPS2-025RA04-12 S111)

Giá : Liên hệ

Bơm thủy lực kiểu bánh răng dùng để bơm dầu trong máy ép thủy lực ECKERLE Model: EIPC3-050RA23-10 (EIPC3-050RA23-10 S196)
Bơm thủy lực kiểu bánh răng dùng để bơm dầu trong máy ép thủy lực ECKERLE Model:EIPS2-025RA04-12(EIPS2-025RA04-12 S111)

• Bơm bánh răng trong có hướng trục và hướng tâm bồi thường khoảng cách
• Bù xuyên tâm với các đoạn
• Lĩnh vực ứng dụng:
Hệ thống thủy lực di động, ví dụ: cho xe nâng, ứng dụng thủy lực công nghiệp nhẹ
• Gắn trực tiếp và mặt bích SAE
• Độ ồn thấp
• Cuộc sống lâu dài
• Nhịp đập thấp (nhịp đập ~ 2%)
Thông số kỹ thuật:

Max. speed [min-1] 4.000
Nominal speed [min-1] 400 – 3.600
Operating viscosity [mm2/s] 10 – 300
Starting viscosity [mm2/s] 2.000
Operating temperature [°C] -20 to +100
Operating medium HL – HLP DIN 51 524 Part 1/2
Max. medium temperature [°C] 120
Min. medium temperature [°C] -40
Max. ambient temperature [°C] 80
Min. ambient temperature [°C] -40
Max. admission pressure (intake side) [bar] 2 bar absolute
Min. admission pressure (intake side) [bar] 0,8 bar absolute (start 0,6)
Degree of filtration Class 20/18/15 due to ISO 4406
Life expectancy not less than 1 x 106 against peak operating pressur

 EIPS2 - 005RA04-1X S111
 EIPS2 - 019RA04-1X S111
 EIPS2 - 022RA04-1X S111
 EIPS2 - 025RA04-1X S111
EIPS2 - 025RA04-1X
EIPS2 - 011RA04-1X
EIPS2 - 019RA04-1X
EIPS2 - 025RA04-1X
EIPS2 - 008RA04-1X
EIPS2 - _ _ _RA04-1X
EIPS2 - 005RA34-1X
EIPS2 - 006RA34-1X
EIPS2 - 008RA34-1X
EIPS2 - 011RA34-1X
EIPS2 - 016RA34-1X
EIPS2 - 019RA34-1X
EIPS2 - 022RA34-1X
EIPS2 - 025RA34-1X
EIPS2 - 005RK04-1X S111 + EIPS2 - 022RD34-1X S111
EIPS2 - 006RK04-1X S111 + EIPS2 - 011RD34-1X S111
EIPS2 - 011RK04-1X S111 + EIPS2 - 013RD34-1X S111
EIPS2 - 016RK04-1X S111 + EIPS2 - 019RD34-1X S111
EIPS2 - 022RK04-1X S111 + EIPS2 - 025RD34-1X S111
EIPS2 - 022RK04-1X S111 + EIPS2 - 022RD34-1X S111
EIPS2 - 011SK04-1X S111 + EIPS1 - 013RD31-1X
EIPS2 - 016SK04-1X S111 +EIPS1 - 019RD31-1X
EIPS2 - 025SK04-1X S111 +EIPS1 - 025RD31-1X
 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM