Bơm thủy lực Eckerle EIPC6-125RA23-11 (Germany) | Eckerle pump EIPC6-125RA23-1X EIPC6-160RA23-1X EIPC6-200RA23-1X EIPC6-250RA23-1X

Bơm thủy lực Eckerle EIPC6-125RA23-11 (Germany) | Eckerle pump EIPC6-125RA23-1X EIPC6-160RA23-1X EIPC6-200RA23-1X EIPC6-250RA23-1X

Eckerle EIPC6-125RA23-1x - EIPC industrial pump with aluminium housing
Item number: 6000600041

Giá : Liên hệ

EIPC6-125RA23-1x - EIPC industrial pump with aluminium housing
Item number: 600060004 DAI LY BOM ECKERE , đại ý bơm thủy lực eckerle, bom nuoc eckerle,Bơm bánh răng Eckerle, Bơm thủy lực Eckerle, nhà phân phối eckerle,Bơm Khí nén Eckerle, Bơm Bánh Răng Eckerle, Eckerle EIPC5,Bơm Thủy Lực ECKERLE EIPH2-016RK03-10

Với dòng bơm thủy lực Eckerle EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong công nghiệp và có nhu cầu khắt khe về thủy lực. Các máy bơm trong dòng sản phẩm này là kết quả của kinh nghiệm hàng thập kỷ của chúng tôi trong việc phát triển hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có đặc tính hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.
Công nghệ ép, Công nghiệp máy công cụ nói chung, Công nghiệp giấy, Công nghệ băng tải và nâng hạ, Công nghệ phun nhựa và cao su, Bộ truyền động servo điều khiển tốc độ tiết kiệm năng lượng.
Đặc trưng:
• Bơm bánh răng trong có hướng trục và hướng tâm bồi thường khoảng cách
• Bù xuyên tâm với các đoạn
• Hướng tâm cổng hút và áp suất
• Lĩnh vực ứng dụng: Thủy lực công nghiệp
• Độ ồn thấp
• Cuộc sống lâu dài
• Nhịp đập thấp (nhịp đập ~2 %)
• Kết hợp nhiều luồng theo yêu cầu
Gồm các size: 125 160 200 250
Các model như:
EIPC3-___RA23-1X
EIPC6-125RA23-1X
EIPC6-160RA23-1X
EIPC6-200RA23-1X
EIPC6-250RA23-1X

Ngoài ra còn có các model khác:

Bom thuy luc Eckerle  EIPC3-025RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-032RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-040RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-050RB23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPC3-064RB23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC3-064RA23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPC3-020RK23-1x
Bom Eckerle  EIPC3-025RK23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPC3-032RK23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPC3-040RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC3-050RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPC5-064RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC5-080RA23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPC5-100RA23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-064RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-080RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC5-100RB23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPC6-125RA23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPC6-160RA23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPC6-200RA23-1x
Bom Eckerle  EIPC6-250RA23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPC6-125RB23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPC6-160RB23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPC6-200RB23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPC6-250RB23-1x
Bom Eckerle  EIPH2-004RK03-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH2-005RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-006RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-008RK03-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-011RK03-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPH2-013RK03-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH2-016RK03-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPH2-019RK03-1x
Bom Eckerle  EIPH2-022RK03-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPH2-025RK03-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPH2-011RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH2-013RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPH2-016RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH3-014RK23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH3-016RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-020RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-025RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH3-032RK23-1x
Bom Eckerle thuy luc EIPH3-040RK23-1x
Bom Eckerle  VietNam EIPH3-050RK23-1x
Bom Eckerle bánh răng EIPH6-040RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-050RK23-1x
ban Bom Eckerle chinh hang EIPH6-064RK23-1x
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPH6-080RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-100RK23-1x
Bom bánh răng Eckerle  EIPH6-125RK23-1x
Bom Eckerle  EIPH6-160RK23-1x
Bom thuy luc Eckerle  EIPH6-200RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-250RK23-1x
Bom Eckerle VietNam EIPH6-160RB23-1x
Bom Eckerle VietNam  
Bom Eckerle thuy luc EIPS1-016RA01-10
Bom Eckerle  VietNam EIPS1-020RA01-10
Bom Eckerle bánh răng EIPS1-025RA01-10
Bom Eckerle  EIPS1-032RA01-10
ban Bom Eckerle chinh hang EIPS1-040RA01-10
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPS1-050RA01-10
Bom Eckerle VietNam EIPS2-005RA04-1x S111
Bom bánh răng Eckerle  EIPS2-006RA04-1x S111
Bom Eckerle  EIPS2-008RA04-1x S111
Bom thuy luc Eckerle  EIPS2-011RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-013RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-016RA04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-019RA04-1x S111
Bom Eckerle thuy luc EIPS2-022RA04-1x S111
Bom Eckerle  VietNam EIPS2-025RA04-1x S111
Bom Eckerle bánh răng EIPS2-RB - Wellenende SAE verzahnt
Bom Eckerle  EIPS2-016RB04-1x S111
ban Bom Eckerle chinh hang EIPS2-019RB04-1x S111
nhà cung cap Eckerle Germany chinh hang EIPS2-022RB04-1x S111
Bom Eckerle VietNam EIPS2-025RB04-1x S111
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM