Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-022RA04-12 S111 chính hãng

Bơm thủy lực Eckerle EIPS2-022RA04-12 S111 chính hãng

Giá : Liên hệ

Dòng bơm Eckerle EIPH và EIPS2-S111 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong công nghiệp và có nhu cầu khắt khe về thủy lực. Bơm trong dòng sản phẩm này là kết quả của kinh nghiệm hàng chục năm của chúng tôi trong việc phát triển hệ thống bánh răng bên trong. Chúng có đặc tính hoạt động đặc biệt ít tiếng ồn, mức hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài ở áp suất cao.

Ứng dụng: Công nghệ ép, Công nghiệp máy công cụ nói chung, Công nghiệp giấy, Công nghệ băng tải và nâng hạ, Công nghệ phun nhựa và cao su, Bộ truyền động servo điều khiển tốc độ tiết kiệm năng lượng.

Đặc trưng:

• Bơm bánh răng trong có hướng trục và hướng tâm bồi thường khoảng cách

• Bù xuyên tâm với các đoạn

• Lĩnh vực ứng dụng:

Hệ thống thủy lực di động, ví dụ: cho xe nâng, ứng dụng thủy lực công nghiệp nhẹ

• Gắn trực tiếp và mặt bích SAE

• Độ ồn thấp

• Cuộc sống lâu dài

• Nhịp đập thấp (nhịp đập ~ 2%)

 

Thông số kỹ thuật:

Technical data

Pump volume (l/min) at 1,500 rpm    33

Nominal size         22

Vth - specific volume (cm³/rev)          22.2

Max. speed (rpm)  3600

Permanent operating pressure (bar)     250

Peak operating pressure (bar) (range)  300

Wave end    cylindrical

EIPS2 - 005RK04-1X S111 + EIPS2 - 022RD34-1X S111
EIPS2 - 006RK04-1X S111 + EIPS2 - 011RD34-1X S111
EIPS2 - 011RK04-1X S111 + EIPS2 - 013RD34-1X S111
EIPS2 - 016RK04-1X S111 + EIPS2 - 019RD34-1X S111
EIPS2 - 022RK04-1X S111 + EIPS2 - 025RD34-1X S111
EIPS2 - 022RK04-1X S111 + EIPS2 - 022RD34-1X S111
EIPS2 - 011SK04-1X S111 + EIPS1 - 013RD31-1X
EIPS2 - 016SK04-1X S111 +EIPS1 - 019RD31-1X
EIPS2 - 025SK04-1X S111 +EIPS1 - 025RD31-1X
Eckerle EIPS2-013RA04-11S11
Eckerle EIPS2-005RA04-11S11
Eckerle EIPS2-006RA04-11S11
Eckerle EIPS2-008RA04-11S11
Eckerle EIPS2-011RA04-11S11
Eckerle EIPS2-016RA04-11S11
Eckerle EIPS2-019RA04-11S11
Eckerle EIPS2-022RA04-11S11
Eckerle EIPS2-025RA04-11S11
Eckerle EIPS2-005LD34-1X
Eckerle EIPS2-006LD34-1X
Eckerle EIPS2-008LD34-1X
Eckerle EIPS2-011LD34-1X
Eckerle EIPS2-013LD34-1X
Eckerle EIPS2-016LD34-1X
Eckerle EIPS2-019LD34-1X
Eckerle EIPS2-022LD34-1X
Eckerle EIPS2-025LD34-1X
Eckerle EIPS2-005RB04-1X
Eckerle EIPS2-006LD34-1X
Eckerle EIPS2-008LD34-1X
Eckerle EIPS2-011RB04-1X
Eckerle EIPS2-013RB04-1X
Eckerle EIPS2-016RB04-1X
Eckerle EIPS2-019RB04-1X
Eckerle EIPS2-022RB04-1X
Eckerle EIPS2-025RB04-1X
EIPS2-005RA04-1X S111
EIPS2-008RA04-1X S111
EIPS2-011RA04-1X S111
EIPS2-013RA04-1X S111
EIPS2-016RA04-1X S111
EIPS2-019RA04-1X S111
EIPS2-022RA04-1X S111
EIPS2-025RA04-1X S111
EIPS2-005RA04-1X
EIPS2-008RA04-1X
EIPS2-011RA04-1X
EIPS2-022RA04-1X
EIPS2-016RA04-1X
EIPS2-025RA04-1X
EIPS2-001RK04-1X S111+EIPS2-016RD34-1X S111
 
EIPC5-___RA23-1X
EIPC5-___RB23-1X
EIPC5-040RB23-1X
EIPC5-050RB23-1X
EIPC5-064RB23-1X
EIPC5-080RB23-1X
EIPC5-100RB23-1X
EIPC5-050RA23-1X
EIPC5-064RA23-1X
EIPC5-080RA23-1X
EIPC5-100RA23-1X
EIPC5-040RA23-1X
EIPC3-040RK20-1X+EIPH2-025RP30-1X
EIPC3-020RK20-1X+EIPH2-011RP30-1X
EIPC3-032RK20-1X+EIPH2-016RP30-1X
EIPC3-050RK20-1X+EIPH2-025RP30-1X
EIPC3-032RK20-1X+EIPH2-008RP30-1X
EIPC5-064SK23-1X+EIPC3-040RP36-1X
EIPC5-080SK23-1X+EIPC3-100RP36-1X
EIPC5-040SK23-1X+EIPC3-032RP36-1X
EIPC5-080SK23-1X+EIPC3-063RP36-1X
EIPC5-064SK23-1X+EIPC3-050RP36-1X
EIPC5-040TK23-1X+EIPH2-008RP33-1X
EIPC5-050TK23-1X+EIPH2-016RP33-1X
 EIPS2 - 013RA04-1X S111
 EIPS2 - 016RA04-1X S111
 EIPS2 - 005RA04-1X S111
 EIPS2 - 019RA04-1X S111
 EIPS2 - 022RA04-1X S111
 EIPS2 - 025RA04-1X S111
EIPS2 - 025RA04-1X
EIPS2 - 011RA04-1X
EIPS2 - 019RA04-1X
EIPS2 - 025RA04-1X
EIPS2 - 008RA04-1X
EIPS2 - _ _ _RA04-1X
EIPS2 - 005RA34-1X
EIPS2 - 006RA34-1X
EIPS2 - 008RA34-1X
EIPS2 - 011RA34-1X
EIPS2 - 016RA34-1X
EIPH6-050RK23-1x
EIPS1-020RA01-10
EIPC6-125RB23-1x
EIPH6-064RK23-1x
EIPS1-025RA01-10
EIPC6-160RB23-1x
EIPH6-080RK23-1x
EIPS1-032RA01-10
EIPC6-200B23-1x
EIPH6-100RK23-1x
EIPS1-040RA01-10
EIPC6-250RB23-1x
EIPH6-125RK23-1x
EIPS1-050RA01-10
EIPS1-016RD01-10
EIPH6-160RK23-1x
EIPS2-005RA04-1x S111
EIPS1-020RD01-10
EIPH6-200RK23-1x
EIPS2-006RA04-1x S111
EIPS1-025RD01-10
EIPH6-250RK23-1x
EIPS2-008RA04-1x S111
EIPS2-019RB04-1x S111
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM