Bơm Voith IPH 6 – 125 | voith IPH 6 – 80 | Bơm thủy lực Voith IPH 4 – 25 | Voith pump IPH 6 – 100

Bơm Voith IPH 6 – 125 | voith IPH 6 – 80 | Bơm thủy lực Voith IPH 4 – 25 | Voith pump IPH 6 – 100

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng Voith IPH được phát triển cho các ứng dụng truyền động tốc độ không đổi đặc biệt. Phạm vi hiệu suất lên tới áp suất tối đa 330 bar và thể tích dịch chuyển tối đa là 126 cm³ mỗi vòng quay.

Thuận lợi:

+ Hiệu quả rất cao

+ Nhịp tim rất thấp

+ Phát ra tiếng ồn rất thấp

+ Mạnh mẽ và nhỏ gọn

+ Có khả năng đa luồng

Một số model khác của hãng:

Bom Voith chinh hang

IPH 4 – 20

Voith pumps

IPH 4 – 25

Bơm bánh răng Voith

IPH 4 – 32

Bom Voith

IPH 5 – 40

Bom Voith chinh hang

IPH 5 – 50

Voith pumps

IPH 5 – 64

Bơm bánh răng Voith

IPH 5 – 64

Bom Voith

IPH 6 – 100

Bom Voith chinh hang

IPH 6 – 125

   

Bơm bánh răng Voith

IPH 4 – 20

Bom Voith

IPH 4 – 25

Bom Voith chinh hang

IPH 4 – 32

Voith pumps

IPH 5 – 40

Bơm bánh răng Voith

IPH 5 – 50

Bom Voith

IPH 5 – 64

Bom Voith chinh hang

IPH 5 – 64

Voith pumps

IPH 6 – 100

Bơm bánh răng Voith

IPH 6 – 125

Voith Viet Nam IPVP 3 – 10
Bom Voith chinh hang IPVP 4 – 32
Voith pumps IPVP 5 – 64
Bơm bánh răng Voith IPVAP 3 – 10
Bom Voith IPVAP 6 – 125
Voith Viet Nam IPVAP 4 – 16
Bom Voith chinh hang IPVAP 6 – 100
Voith pumps IPVAP 6 – 64
Bơm bánh răng Voith IPVAP 6 – 80
Bom Voith IPVAP 5 – 64
Voith Viet Nam IPVAP 5 – 50
Bom Voith chinh hang IPVAP 5 – 32
Voith pumps IPVAP 5 – 40
Bơm bánh răng Voith IPVAP 3 – 10
Bom Voith IPVAP 4 – 16
Voith Viet Nam IPVAP 3 – 8
Bom Voith chinh hang IPVAP 3 – 6.3
Voith pumps IPVAP 3 – 3.5
Voith pumps IPVAP 3 – 5
Bom Voith IPS 3 – 3,5
Voith Viet Nam IPS 3 – 5
Bom Voith chinh hang IPS 3 – 6,3
Voith pumps IPS 3 – 8
Bơm bánh răng Voith IPS 3 – 10
Bom Voith IPS 4 – 13
Bom Voith IPS 4 – 16
Voith Viet Nam IPS 4 – 20 
Bom Voith chinh hang IPS 4 – 25'
Voith pumps IPS 5 – 32
Bơm bánh răng Voith IPS 5 – 40
Bom Voith IPS 5 – 50
Bom Voith IPS 5 – 64
Voith Viet Nam IPS 6 – 64
Bom Voith chinh hang IPS 6 – 100
Voith pumps IPS 6 – 80
Bơm bánh răng Voith IPS 7 – 125
Bom Voith IPS 7 – 160
Bom Voith IPS 7 – 200
Voith Viet Nam IPS 7 – 250
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM