Cảm biến độ ẩm Argo Hytos LubCos H2O (SCSO 300-1000)

Cảm biến độ ẩm Argo Hytos LubCos H2O (SCSO 300-1000)

Giá : Liên hệ

Cảm biến độ ẩm Argo Hytos LubCos H2O

Khu vực ứng dụng: vùng Nước không được mong muốn trong chất lỏng thủy lực và chất bôi trơn. Cao nồng độ nước có thể gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng trong hoạt động và hư hỏng.

Các tính năng hiệu suất:

LubCos H2O đo độ ẩm tương đối của dầu và do đó hiển thị trực tiếp mức độ bão hòa trong nước:

> 0%: Dầu khô tuyệt đối.

> 100%: Dầu đã bão hòa hoàn toàn nước. Thêm vào nước sẽ không bị hòa tan nữa và sẽ xuất hiện dưới dạng

nước miễn phí.

Ngược lại với phân tích độ ẩm từ các phòng thí nghiệm, nơi hàm lượng nước tuyệt đối được xác định bằng ppm (phần triệu), giới hạn bão hòa của dầu có thể được xác định bằng độ ẩm tương đối

đo đạc. Ưu điểm của độ ẩm tương đối so với Hàm lượng nước tuyệt đối là không cần thiết phải biết loại dầu hoặc giới hạn bão hòa của nó để xác định xem có tự do hay không nước hòa tan.

Max. operating pressure 50 (725) bar (psi)
Operating conditions:
Temperature1 : -40 ... +105°C
Rel. humidity1: (-40 ... +221°F)
Power supply: 9 ... 33V
Power input max. 60mA
Weight: 115g

LubCos H2O SCSO 300-1000

Screw-in block for mounting in areturn line, connection G¾ SCSO 100-5070
Complete data cable set,5m (16ft) length SCSO 100-5030
Ethernet - RS 232 gateway SCSO 100-5100
Power supply SCSO 100-5080
USB adapter - RS 232 serial PPCO 100-5420

Ngoài ra còn có các model khác của hãng được thông dụng:

Argo Hytos Viet Nam VRP2-04
 nhà cung cấp van Argo-Hytos SP2A-B3/H
Argo Hytos Viet Nam SP2A-A3/H
Van Argo Hytos VPN1-06/M(R)
Van Argo-Hytos VPN2-10/S
Argo-Hytos Việt nam VPN1-06/S
Argo Hytos Viet Nam VPP2-04/M(R)
 nhà cung cấp van Argo-Hytos VPP-R-16-xx-L-CE1017
Argo Hytos Viet Nam SR1A-B2/HxxL-CE1017
Van Argo Hytos VPP1-06 (10)
Van Argo-Hytos SR1A-B2
Argo-Hytos Việt nam VPP1-06 (10)SR1A-B2/H35SV-B1
Argo Hytos Viet Nam VPP-R-16 (25)
 nhà cung cấp van Argo-Hytos SR4E2-B2/H3V-A
Argo Hytos Viet Nam SR4E2-B2/H6V-B
Van Argo Hytos SR4E2-B2/H35V-A
Van Argo-Hytos SR4E2-B2/H35-A
Argo-Hytos Việt nam SR4E2-B2/H35V-B
Argo Hytos Viet Nam SR4E2-B2/H21V-A
 nhà cung cấp van Argo-Hytos SR4E2-B2/H35-B
Argo Hytos Viet Nam SR4E2-B2/H21V-A
Van Argo Hytos SR4E2-B2/H12V-B
Van Argo-Hytos SR4E2-B2/H12V-A
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM