Cảm biến đo độ nghiêng Balluff | Balluff BSI R65K0-XA-MYS090-S115 | balluff sensor BSI R65K0-XA-MYS090-S115

Cảm biến đo độ nghiêng Balluff | Balluff BSI R65K0-XA-MYS090-S115 | balluff sensor BSI R65K0-XA-MYS090-S115

Giá : Liên hệ

Cảm biến độ nghiêng Balluff giúp Kiểm soát vị trí chính xác cho các ứng dụng khác nhau, theo dõi và giám sát liên tục các chuyển động quay là mối quan tâm số một trong nhiều ứng dụng. Cảm biến độ nghiêng BSI của Balluff đo độ lệch so với trục ngang hoặc trục dọc lên tới 360°.

Với hai nguyên tắc đo khác nhau và phạm vi góc khác nhau, cảm biến độ nghiêng của Balluff phù hợp với nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.

 

Những lợi ích quan trọng nhất của dòng cảm biến nghiêng Balluff BSI:

 • Nguyên lý đo điện dung
 • Đo độ nghiêng trực tiếp mà không cần xây dựng riêng biệt tốn kém
 • Giao diện: 4…20 mA, 0…10 V và Modbus
 • Thích hợp để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt với cấp bảo vệ cao IP67
 • Phạm vi đo lên tới 360°
 • Nguyên tắc đo tuyệt đối không tiếp xúc để tích hợp đơn giản vào hệ thống của bạn.

Về Cảm biến độ nghiêng với một trục đo:

 • Có sẵn giao diện Modbus và 4...20 mA
 • Độ tái lập và độ chính xác cao
 • Độ lệch nhiệt độ cực thấp
 • Vỏ kim loại chắc chắn và nhỏ gọn
 • Gắn đơn giản – bốn lỗ gắn trên vỏ

Cảm biến độ nghiêng với hai trục đo:

 • Phê duyệt UL và CE
 • Giao diện: 4-20 mA, 0-10 V
 • Chức năng định tâm (hiệu chuẩn) để lắp đặt linh hoạt
 • Hai biến thể cho các yêu cầu khác nhau
 • Cấu hình nhỏ gọn tiết kiệm không gian.

 

Các model của dòng cảm biến nghiêng Balluff:

BSI002F     BSI R65K0-HXXA-MYS030-ST39

BSI002E     BSI R65K0-HXXA-MXP360-ST39

BSI002C     BSI R65K0-HXXA-MYS030-S92

BSI002A    BSI R65K0-HXXA-MXP360-S92

BSI0029     BSI Q41K0-XE-MYS090-S92

BSI0028     BSI Q41K0-XE-MYS045-S92

BSI0027     BSI Q41K0-XE-MYS030-S92

BSI0026     BSI Q41K0-XE-MYS015-S92

BSI0025     BSI Q41K0-XE-MXP360-S92

BSI0024     BSI Q41K0-XE-MXS090-S92

BSI0023     BSI Q41K0-XE-MXS045-S92

BSI0022     BSI Q41K0-XE-MXS030-S92

BSI0021     BSI Q41K0-XE-MXS015-S92

BSI0020     BSI R65K0-HXXS-MXP360-ST39

BSI001Z     BSI R65K0-HXXS-MYS090-ST39

BSI001Y    BSI R65K0-HXXS-MYS030-ST39

BSI001W    BSI R65K0-HXXS-MXP360-S92

BSI001U    BSI R65K0-HXXS-MYS090-S92

BSI001T     BSI R65K0-HXXS-MYS030-S92

BSI001R     BSI R65K0-HXX-MYS090-ST39

BSI001P     BSI R65K0-HXX-MYS030-ST39

BSI001N    BSI R65K0-HXX-MYS090-S92

BSI001M    BSI R65K0-HXX-MYS030-S92

BSI001L     BSI R65K0-HXX-MXP360-ST39

BSI001K    BSI R65K0-HXX-MXP360-S92

BSI001J      BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

BSI001F     BSI R65K0-XA-MXS045-S115

BSI001E     BSI R65K0-XB-MXS015-S115

BSI001C     BSI R65K0-XA-MXS015-S115

BSI001A    BSI R65K0-XB-MXS090-S115

BSI0019     BSI R65K0-XB-MXS045-S115

BSI0018     BSI R65K0-XB-MXS030-S115

BSI0017     BSI R65K0-XA-MXS030-S115

BSI0016     BSI R65K0-XA-MXP360-S115

BSI0015     BSI R65K0-XB-MXP360-S115

BSI0014     BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

BSI0013     BSI Q41K0-XA-MYS045-S92

BSI0012     BSI Q41K0-XB-MYS090-S92

BSI0011     BSI Q41K0-XB-MYS045-S92

BSI0010     BSI Q41K0-XA-MYS030-S92

BSI000Z     BSI Q41K0-XA-MYS015-S92

BSI000Y    BSI Q41K0-XB-MYS030-S92

BSI000W    BSI Q41K0-XB-MYS015-S92

BSI000U    BSI Q41K0-XA-MXS090-S92

BSI000T     BSI Q41K0-XA-MXS045-S92

BSI000R     BSI Q41K0-XB-MXS090-S92

BSI000P     BSI Q41K0-XB-MXS045-S92

BSI000N    BSI Q41K0-XA-MXS030-S92

BSI000M    BSI Q41K0-XA-MXS015-S92

BSI000L     BSI Q41K0-XA-MXP360-S92

BSI000K    BSI Q41K0-XB-MXS030-S92

BSI000J      BSI Q41K0-XB-MXS015-S92

BSI000H    BSI Q41K0-XB-MXP360-S92

BSI000F     BSI R65K0-XA-MYS090-S115

BSI000E     BSI R65K0-XA-MYS045-S115

BSI000C     BSI R65K0-XA-MYS030-S115

BSI000A    BSI R65K0-XA-MYS015-S115

BSI0009     BSI R65K0-XB-MYS090-S115

BSI0008     BSI R65K0-XB-MYS045-S115

BSI0007     BSI R65K0-XB-MYS030-S115

BSI0006     BSI R65K0-XB-MYS015-S115

BSI0005     BSI R65K0-XA-MXS090-S115

BSI0004     BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

BSI0003     BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G

BSI0002     BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM