Cảm biến siêu âm Pulsotronic chính hãng | Cảm biến Pulsotronic KURT800-Q100KB-ANU-V2

Cảm biến siêu âm Pulsotronic chính hãng | Cảm biến Pulsotronic KURT800-Q100KB-ANU-V2

Giá : Liên hệ

Cảm biến siêu âm Pulsotronic phát hiện các mục tiêu rắn hoặc chất lỏng ở khoảng cách xa - mà không phụ thuộc vào đặc điểm của bề mặt. Các cảm biến được trang bị các chức năng hướng dẫn và các giao diện khác nhau. Cảm biến siêu âm Pulsotronic nổi bật với độ phân giải tối đa cao. 0,2mm, độ chính xác tối ưu và phạm vi cảm biến lớn. Chúng tôi cung cấp đầu ra kỹ thuật số cũng như analog. Ưu điểm: bề mặt độc lập, có thể cho vật thể trong suốt, không tiếp xúc, khoảng thời gian làm việc cao.

Khoảng cách đến một vật thể sẽ được tính bằng thời gian đo được từ khi phát và nhận xung âm. Do phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nên kết quả được bù nhiệt độ. Theo loại cảm biến, tín hiệu đầu ra tương ứng là 0 ... 10 V hoặc 4 ... 20 mA tương tự PNP hoặc NPN kỹ thuật số.

Một số model tương ứng của dòng cảm biến Pulsotronic:

Cam bien Pulsotronic VN KURT2000-M18KB93-ANU 8400830000 20-200 cm Cáp
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT2000-M18KB93-ANU-V2 8400830063 20-200 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT800-M18KB93-ANU 8400830100 10-80 cm Cáp
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT800-M18KB93-ANU-V2 8400830163 10-80 cm Kết nối
Cảm biến Pulsotronic KURT500-M18KB93-ANU 8400830200 6-50 cm Cáp
Pulsotronic Việt Nam KURT500-M18KB93-ANU-V2 8400830263 6-50 cm Kết nối
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT3500-M30KB125-ANU 8400830300 30-350 cm Cáp
Pulsotronic sensor KURT3500-M30KB125-ANU-V2 8400830363 30-350 cm Kết nối
Pulsotronic VN KURT6000-Q80KB50-ANU-V2 8400830463 60-600 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT2000-M18KB93-DPSS 8400832000 20-200 cm Cáp
Cam bien Pulsotronic VN KURT2000-M18KB93-DPSS-V2 8400832063 20-200 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT800-M18KB93-DPSS 8400832100 10-80 cm Cáp
Pulsotronic Việt Nam KURT800-M18KB93-DPSS-V2 8400832163 10-80 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT500-M18KB93-DPSS 8400832200 6-50 cm Cáp
Cảm biến Pulsotronic KURT500-M18KB93-DPSS-V2 8400832263 6-50 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT3500-M30KB125-DPSS 8400832300 30-350 cm Cáp
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT3500-M30KB125-DPSS-V2      
Pulsotronic sensor KURT600-M18KB90-DPS-V2 8409843230 10-60 cm Kết nối
Pulsotronic VN KURT1500-M18KB90-DPS 8409843300 20-150 cm Cáp
Cam bien Pulsotronic VN KURT1500-M18KB90-DPS-V2 8409843330 20-150 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT300-M18KB90-DPS 8409843600 6- 30 cm Cáp
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT300-M18KB90-DPS-V2 8409843630 6-30 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT300-M18KB89-ANU 8409843700 6-30 cm Cáp
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT300-M18KB98-ANU-V2 8409843763 6-30 cm Kết nối
Cảm biến Pulsotronic KURT2000-M30KB125-ANU-DPA-V2 8409861063 25-200cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT2500-M30KB106-DPS 8409861200 30-250cm Cáp
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT2500-M30KB118-DPS-V2 8409861263 30-250cm Kết nối
Pulsotronic sensor KURT5000-Q80KB50-ANU-V2 8409861290 50-500cm Kết nối
Pulsotronic VN KURT2500-M30KB106-ANU 8409861300 30-250cm Cáp
Cam bien Pulsotronic VN KURT2500-M30KB106-ANU-V2 8409861363 30-250cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT3500-M30KB125-ANU-DPA-V2 8409862563 35-350 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT1500-M30KB125-ANU-DPA-V2 8409862663 15-150cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT350-M30KB125-ANU-DPA-V2 8409862763 6-35 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT2000-Q100KB-ANU-V2 8400834063 20-200 cm Kết nối
Cảm biến Pulsotronic KURT800-Q100KB-ANU-V2 8400834163 10-80mm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT500-Q100KB-ANU-V2 8400834263 6-50 cm Kết nối
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT3500-Q100KB-ANU-V2 8400834363 30-350 cm Kết nối
Pulsotronic sensor KURT400-Q100KB-ANU-V2 8400834563 3-40 cm Kết nối
Pulsotronic VN KURT2000-Q100KB-ANI-V2 8400835063 20-200 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT800-Q100KB-ANI-V2 8400835163 10-80 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT500-Q100KB-ANI-V2 8400835263 6-50 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT3500-Q100KB-ANI-V2 8400835363 35-350 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT400-Q100KB-ANI-V2 8400835563 3-40 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT2000-Q100KB-DPSS-V2 8400836063 20-200 cm Kết nối
Cảm biến Pulsotronic KURT800-Q100KB-DPSS-V2 8400836163 10-80 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT500-Q100KB-DPSS-V2 8400836263 6-50 cm Kết nối
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT3500-Q100KB-DPSS-V2 8400836363 35-350 cm Kết nối
Pulsotronic sensor KURT400-Q100KB-DPSS-V2 8400836563 3-40 cm Kết nối
Pulsotronic VN KURT2000-Q100KB-DNSS-V2 8400837063 20-200 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT800-Q100KB-DNSS-V2 8400837163 10-80 cm Kết nối
Cam bien Pulsotronic VN KURT500-Q100KB-DNSS-V2 8400837263 6-50 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic KURT3500-Q100KB-DNSS-V2 8400837363 35-350 cm Kết nối
Pulsotronic Việt Nam KURT400-Q100KB-DNSS-V2 8400837563 3-40 cm Kết nối
Cylindrical Sensors DC Pulsotronic VN KURT250-Q12KB-ANU-V1 8400834664 2,5-25 cm Kết nối
Cảm biến Pulsotronic KURT400-M18KB93-DPSS 8400832500 3-40 cm Cáp
Pulsotronic Việt Nam KURT400-M18KB93-DPSS-V2 8400832563 3-40 cm Kết nối
Nhà cung cấp cảm biến Pulsotronic KURT1600-M18KB93-DPSS 8400832600 8-160cm Cáp
Pulsotronic sensor KURT250-Q12KB-DPA-V1 8400836664 2,5-25 cm  
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM