Cán chổi Hillbrush 1.360mm AMALH7BLK kháng khuẩn - xanh dương | Can choi AMALH7R mau do chinh hang

Cán chổi Hillbrush 1.360mm AMALH7BLK kháng khuẩn - xanh dương | Can choi AMALH7R mau do chinh hang

Giá : Liên hệ

Cán chổi Hillbrush 1.360mm kháng khuẩn - xanh dương
1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread

Tay cầm có ren bằng nhôm Anodised với tay cầm màu kháng khuẩn.
Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 1365mm
Chiều rộng: 29 mm
Chiều cao: 29mm
Cân nặng: 0,357kg
Chất liệu: Nhôm, Polypropylen
Nhiệt độ sử dụng tối thiểu: -18 °C
Nhiệt độ sử dụng tối đa: 79 ° C
Tuân thủ FDA: CÓ
Product Details
Colour Yellow
Bristle Stiffness NULL
Stock Material Aluminium, Polypropylene
Fill Material
Product Length (mm): 1365
Product Width (mm): 29
Product Height (mm): 29
Product Weight (kg) 0.35699999999999998
Trim Length
Country of Origin GREAT BRITAIN

Các serial SKU khác của model:
AMALH7B xanh dương
AMALH7BLK màu đen
AMALH7G xanh lá cây
AMALH7R màu đỏ
AMALH7Y màu vàng

Ngoài ra còn có 1 số model khác của hãng:

Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 128P/16 Soft Sash Brush 25mmø (Size 16)
Hill brush nhập khau 128P/8 Soft Sash Brush 13mmø (Size 8)
Hillbrush Viet Nam 12PY Economy Yarn Mop Head - Size 12
HILLBRUSH Viet Nam 14P Trade Medium 305mm Sweeping Broom
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 14PFA48/1 Trade Medium 305mm Sweeping Broom with A48/1 fitted
Hill brush nhập khau 14PFA72/1 Trade Medium 305mm Sweeping Broom with A72/1 fitted
Hillbrush Viet Nam 16KT Standard Kentucky Mop Head - Size 16
HILLBRUSH Viet Nam 16PY Economy Yarn Mop Head - Size 16
HILLBRUSH Viet Nam 17 Trade Soft 254mm Sweeping Broom
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 174 Trade Soft 254mm Sweeping Brooms with Handles
Hill brush nhập khau 17FTH48/1 Trade Soft 254mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
Hillbrush Viet Nam 204R Trade Soft 252mm Banister Brush - Red
HILLBRUSH Viet Nam 20P Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 20PFA48/1 Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A48/1 fitted
Hill brush nhập khau 20PFA72/1 Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A72/1 fitted
Hillbrush Viet Nam 23 Trade Medium 254mm Sweeping Broom
HILLBRUSH Viet Nam 234 Trade Medium 254mm Sweeping Brooms with Handles
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 24CB Finest Stiff 610mm Channel Broom
Hill brush nhập khau 24CBFNO1S48/2 Finest Stiff 610mm Channel Broom with NO1S & A48/2 fitted
Hillbrush Viet Nam 24CBFNO1S60/2 Finest Stiff 610mm Channel Broom with NO1S & A60/2TAP fitted
HILLBRUSH Viet Nam 24CBFSWNB60/2 Finest Stiff 610mm Channel Broom with SNB1 & A60/2 fitted
HILLBRUSH Viet Nam 24P Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 24PFA48/1 Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A48/1 fitted
Hill brush nhập khau 24RSYCRU Replacement Blade for 600mm Zinc Plated Squeegee
Hillbrush Viet Nam 24ZPSYC 600mm Heavy Duty Zinc Plated Squeegee
HILLBRUSH Viet Nam 250M Trade Medium Stiff 254mm Yard Broom
HILLBRUSH Viet Nam 250MFA48/1 Trade Medium Stiff 254mm Yard Broom with TH48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 250P Trade Stiff 254mm Yard Broom
Hill brush nhập khau 250PFA48/1 Trade Stiff 254mm Yard Broom with TH48/1 fitted
Hillbrush Viet Nam 30BC Finest Medium 252mm Banister Brush
HILLBRUSH Viet Nam 320S Soft 50mm Hearth Brush
HILLBRUSH Viet Nam 326 Soft 50mm x 32mm ø Hearth Brush
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 32RSYCRU Replacement Blade for 807mm Zinc Plated Squeegee
Hill brush nhập khau 32ZPSYC 807mm Heavy Duty Zinc Plated Squeegee
Hillbrush Viet Nam 3P Trade Soft 305mm Sweeping Broom
HILLBRUSH Viet Nam 3PFTH48/1 Trade Soft 305mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam 507 Finest Stiff 330mm Yard Broom
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 507FA48/2 Finest Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
Hill brush nhập khau 507FA54/2 Finest Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
Hillbrush Viet Nam 507FA60/2 Finest Stiff 330mm Yard Broom with A60/2 fitted
HILLBRUSH Viet Nam 5102 950mm Cotton Sweeper Heads (1 Pair)
HILLBRUSH Viet Nam 5162/60 615mm Cotton Sweeper Head
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 5222B Medium Abrasion 255mm Floor Pad
Hill brush nhập khau 5222BK Extreme Abrasion 255mm Floor Pad
Hillbrush Viet Nam 5222G High Abrasion 255mm Floor Pad
HILLBRUSH Viet Nam 5222W Low Abrasion 255mm Floor Pad
HILLBRUSH Viet Nam 5228 230mm D-Grip Floor Pad Gripper
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 5229 230mm Socketed Floor Pad Gripper
Hill brush nhập khau 5361/60 565mm Dust Mop Frame
Hillbrush Viet Nam 70BC Trade Medium 252mm Banister Brush
HILLBRUSH Viet Nam 7P Trade Soft 305mm Sweeping Broom
HILLBRUSH Viet Nam 7PFA48/1 Trade Soft 305mm Sweeping Broom with A48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 80BC Trade Soft 252mm Banister Brush
Hill brush nhập khau 824 Stiff 229mm Deck Scrubs with Handles
Hillbrush Viet Nam 8614GB 685 x 297mm "Caution Wet Floor" Warning Sign
HILLBRUSH Viet Nam 8617GB 685 x 297mm "Caution Trip Hazard" Warning Sign
HILLBRUSH Viet Nam 8619GB WET FLOOR/TRAILING CABLES-SIGN
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng 8620GB 685 x 297mm "Cleaning in Progress" Warning Sign
Hill brush nhập khau A42 Finest Stiff 305mm Yard Broom
Hillbrush Viet Nam A424 Finest Stiff 305mm Yard Broom with Handles
HILLBRUSH Viet Nam A42FA48/1 Finest Stiff 305mm Yard Broom with A48/1 fitted
HILLBRUSH Viet Nam A42FTH48/1 Finest Stiff 305mm Yard Broom with TH48/1 fitted
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng A48/1 1200mm x 23.5mmø Wooden Handle
Hill brush nhập khau A48/2 1200mm x 28mmø Wooden Handle
Hillbrush Viet Nam A54/2 1400mm x 28mmø Wooden Handle
HILLBRUSH Viet Nam A54/2TAP 1400mm x 28mmø Tapered Platform Handle
HILLBRUSH Viet Nam A60/1 1500mm x 23.5mmø Wooden Handle
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng A60/2 1500mm x 28mmø Wooden Handle
Hill brush nhập khau A60/2TAP 1500mm x 28mmø Tapered Platform Handle
Hillbrush Viet Nam A72/1 1800mm x 23.5mmø Wooden Handle
HILLBRUSH Viet Nam A72/2 1800mm x 28mmø Wooden Handle
HILLBRUSH Viet Nam AD1 Automatic Shoe Cover Dispenser
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ADPT2 85 x 32mmø ACME Handle Adaptor
Hill brush nhập khau ADR2 Pack of 100 Replacement Shoe Covers
Hillbrush Viet Nam ADR3 Pack of 100 Heavy Duty Replacement Shoe Covers
HILLBRUSH Viet Nam ADR4 Standard Overshoe Covers Pack of 100
HILLBRUSH Viet Nam AH/CON 140mm Plastic Angle Adapter Connector
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AL51/2 Soft 120mm x 13mmø  (400mm overall) Tube Brush
Hill brush nhập khau AL5LN Medium 125mm x 13mmø (400mm overall) Small Tube Brush
Hillbrush Viet Nam AL5N1/2 Medium 125mm x 12mmø (300mm overall) Small Tube Brush
HILLBRUSH Viet Nam AL5N3/8 Medium 120mm x 10mmø (400mm overall) Small Tube Brush
HILLBRUSH Viet Nam ALH/CLIP1B 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH/CLIP1BLK 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Black
Hill brush nhập khau ALH/CLIP1G 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Green
Hillbrush Viet Nam ALH/CLIP1R 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH/CLIP1T 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam ALH/CLIP1W 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH/CLIP1Y 155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Yellow
Hill brush nhập khau ALH/CLIP2B Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Blue
Hillbrush Viet Nam ALH/CLIP2G Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH/CLIP2R Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH/CLIP2Y Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH15B 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
Hill brush nhập khau ALH15BLK 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
Hillbrush Viet Nam ALH15G 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH15R 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH15T 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH15W 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
Hill brush nhập khau ALH15Y 700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH17 Aluminium 690mm Waterflow Handle Extension 
HILLBRUSH Viet Nam ALH18W Aluminium 1350mm Waterflow Handle Extension with Polypropylene Grips
HILLBRUSH Viet Nam ALH19 Aluminium 1340mm Waterflow Handle Extension
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH27B 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Blue
Hill brush nhập khau ALH27BLK 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Black
Hillbrush Viet Nam ALH27G 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH27R 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH27T 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Tangerine
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH27V 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Violet
Hill brush nhập khau ALH27W 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - White
Hillbrush Viet Nam ALH27Y 1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam ALH30B 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH30BLK 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH30G 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
Hill brush nhập khau ALH30R 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
Hillbrush Viet Nam ALH30T 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam ALH30V 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
HILLBRUSH Viet Nam ALH30W 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH30Y 340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
Hill brush nhập khau ALH4 1300 x 28mmø Heavy Duty Aluminium Handle
Hillbrush Viet Nam ALH40B 1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH40G 1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH40R 1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH40W 1550mm Aluminium Handle with Handgrip - White
Hill brush nhập khau ALH40Y 1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH5B 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH5BLK 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
HILLBRUSH Viet Nam ALH5BRN 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH5G 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
Hill brush nhập khau ALH5GRY 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Grey
Hillbrush Viet Nam ALH5R 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH5T 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam ALH5V 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH5W 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
Hill brush nhập khau ALH5Y 1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH6B 1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH6G 1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH6R 1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH6W 1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - White
Hill brush nhập khau ALH6Y 1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH7AB 1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH7AG 1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
HILLBRUSH Viet Nam ALH7AR 1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH7AW 1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
Hill brush nhập khau ALH7AY 1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH7B 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH7BLK 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
HILLBRUSH Viet Nam ALH7BRN 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH7G 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
Hill brush nhập khau ALH7GRY 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Grey
Hillbrush Viet Nam ALH7R 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH7T 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam ALH7V 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH7W 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
Hill brush nhập khau ALH7Y 1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
Hillbrush Viet Nam ALH8B 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Blue
HILLBRUSH Viet Nam ALH8BLK 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Black
HILLBRUSH Viet Nam ALH8BRN 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Brown
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH8G 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Green
Hill brush nhập khau ALH8GRY 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Grey
Hillbrush Viet Nam ALH8R 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Red
HILLBRUSH Viet Nam ALH8T 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Tangerine
HILLBRUSH Viet Nam ALH8V 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Violet
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng ALH8W 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - White
Hill brush nhập khau ALH8Y 1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Yellow
Hillbrush Viet Nam AMALH7B 1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMALH7BLK 1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMALH7G 1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMALH7R 1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Red
Hill brush nhập khau AMALH7Y 1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Yellow
Hillbrush Viet Nam AMB758B 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMB758BLK 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMB758G 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB758P 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Purple
Hill brush nhập khau AMB758R 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
Hillbrush Viet Nam AMB758Y 305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMB770B 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMB770BLK 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB770G 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Green
Hill brush nhập khau AMB770P 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Purple
Hillbrush Viet Nam AMB770R 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMB770Y 305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMB809B 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB809BLK 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
Hill brush nhập khau AMB809G 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
Hillbrush Viet Nam AMB809P 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Purple
HILLBRUSH Viet Nam AMB809R 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMB809Y 457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB866B Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Blue
Hill brush nhập khau AMB866BLK Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Black
Hillbrush Viet Nam AMB866G Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Green
HILLBRUSH Viet Nam AMB866P Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Purple
HILLBRUSH Viet Nam AMB866R Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB866Y Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
Hill brush nhập khau AMB867B Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Blue
Hillbrush Viet Nam AMB867BLK Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMB867G Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Green
HILLBRUSH Viet Nam AMB867P Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Purple
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB867R Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Red
Hill brush nhập khau AMB867Y Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
Hillbrush Viet Nam AMB994B 457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMB994BLK 457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMB994G 457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMB994R 457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
Hill brush nhập khau AMB994Y 457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
Hillbrush Viet Nam AMD4B 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMD4BLK 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMD4G 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMD4P 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Purple
Hill brush nhập khau AMD4R 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Red
Hillbrush Viet Nam AMD4Y 254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMD79B 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMD79BLK 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMD79G 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Green
Hill brush nhập khau AMD79P 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Purple
Hillbrush Viet Nam AMD79R 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMD79Y 216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMDP13B 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMDP13BLK 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Black
Hill brush nhập khau AMDP13G 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Green
Hillbrush Viet Nam AMDP13P 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Purple
HILLBRUSH Viet Nam AMDP13R 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMDP13Y 325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Yellow
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMHH2P Antimicrobial 120mm Wall Bracket - Purple
Hill brush nhập khau AMMBK15/LIDP Antimicrobial Ultra Hygienic Bucket Lid - Purple
Hillbrush Viet Nam AMMBK15/SETP 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid with Antimicrobial Additive - Purple
HILLBRUSH Viet Nam AMMBK15B 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMMBK15BLK 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMMBK15G 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Green
Hill brush nhập khau AMMBK15P 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Purple
Hillbrush Viet Nam AMMBK15R 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMMBK15Y 12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMNA4P Antimicrobial Stiff 122mm Nail Brush - Purple
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPLH3B 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Blue
Hill brush nhập khau AMPLH3BLK 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Black
Hillbrush Viet Nam AMPLH3G 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Green
HILLBRUSH Viet Nam AMPLH3P 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Purple
HILLBRUSH Viet Nam AMPLH3R 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Red
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPLH3Y 1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Yellow
Hill brush nhập khau AMPLSB60B 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Blue
Hillbrush Viet Nam AMPLSB60BLK 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMPLSB60G 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Green
HILLBRUSH Viet Nam AMPLSB60P 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Purple
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPLSB60R 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Red
Hill brush nhập khau AMPLSB60Y 600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Yellow
Hillbrush Viet Nam AMPSC1B 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMPSC1BLK 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Black
HILLBRUSH Viet Nam AMPSC1G 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Green
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPSC1P 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Purple
Hill brush nhập khau AMPSC1R 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Red
Hillbrush Viet Nam AMPSC1Y 76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMPSC2B 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Blue
HILLBRUSH Viet Nam AMPSC2BLK 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Black
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPSC2G 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Green
Hill brush nhập khau AMPSC2P 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Purple
Hillbrush Viet Nam AMPSC2R 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Red
HILLBRUSH Viet Nam AMPSC2Y 110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Yellow
HILLBRUSH Viet Nam AMPSH13B 320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Blue
Nhà cung cấp Hill brush chính hãng AMPSH13BLK 320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Black
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM