Cặp nhiệt điện Tempsens , Máy dò kháng nhiệt độ Tempsens Thermowells & Phụ kiện Tempsens , Thiết bị hiệu chuẩn Tempsens , Cáp và dây điện Tempsens , Cáp MI Tempsens

Cặp nhiệt điện Tempsens , Máy dò kháng nhiệt độ Tempsens Thermowells & Phụ kiện Tempsens , Thiết bị hiệu chuẩn Tempsens , Cáp và dây điện Tempsens , Cáp MI Tempsens

Cặp nhiệt điện Tempsens
Máy dò kháng nhiệt độ
Thermowells & Phụ kiện
Thiết bị hiệu chuẩn
Cáp và dây điện
Cáp MI
Hợp kim niken và cặp nhiệt điện
Nhiệt kế kế
Hình ảnh nhiệt
Camera giám sát lò
Lò sưởi công nghiệp
Lò công nghiệp và R & D
Đồng hồ đo
Giá : Liên hệ
Model : Pt 100, 200, 500, 1000 etc.
Model : Pt 100, 200, 500, 1000 cu-50, 53 etc.
Model : R-101 Standard RTD with Head & Fitting
Model : R-103 Standard RTD with Head & Tip Assembly
Model : R-104 RTD With Head & Weld Pad
Model : R-105 RTD with Nipple
Model : R-106 RTD with Nipple Union Nipple
Model : R-200 RTD with Cable (Mineral Insulated)
Model : R-201 RTD with Cable and Adjustable Comp. Fitting
Model : R-203 RTD with Cable & Bayo Nut
Model : R-204 RTD with Cable & Fitting (Spring Loaded)
Model : R-206 RTD with Weld Pad & Cable
Model : R-271 RTD with Cable & Connector
Model : R-272 RTD (Probe) with Cable & Connector
Model : R-273 RTD with Junction Box
 
Model : R-341 RTD with 3 Pin Connector
Model : R-342 RTD Inset with Adjustable Comp. Fitting
Model : R-501 RTD with Thermowell & Adjustable Fitting
Model : R-502 RTD with Thermowell & Adjustable Flange
Model : R-503 RTD with Taper Thermowell & Adjustable Flange
Model : R-504 RTD with Straight Thermowell Adjustable Comp. Fitting & Cable
Model : R-650 RTD with Nipple & Taper Thermowell
Model : R-651 RTD with N/U/N & Taper Thermowell
Model : R-652 RTD with Nipple & straight Thermowell
Model : R-653 RTD with N/U/N & Straight Thermowell
Model : R-654 RTD with Straight Thermowell & Adjustable Comp. Fitting
Model : R-655 RTD with Nipple & Straight Thermowell
Model : R-656 RTD with Solid Sintered Tungsten Carbide
Model : R-726 RTD with Nipple & Taper Thermowell
Model : R-727 RTD with N/U/N & Taper Thermowell
Model : R-728 RTD with Tapered Thermowell & Adjustable Comp. Fitting
Model : R-729 RTD with Nipple & Straight Thermowell
Model : R-730 RTD with N/U/N & Straight Thermowell
Model : R-731 RTD with Straight Thermowell & Flange
Model : R-732 RTD with Flange N/U/N & stepped Thermowell
Model : R-734 RTD with N/U/N & Coated Taper Thermowell
Model : R-735 RTD with N/U/N & Coated Taper Thermowell
Model : R-800 Slide Shoe RTD with Bakelite Cup & 'U' Clamp
Model : AST E250 PL and E450 PL
Model : AST A250 PL/TL and A450 PL/TL
Model : AST A450C
Model : AST A150
Model : AST AL30
Model : AST AL45
Model : AST AL514
Model : AST AL390
Model : AST A250 FO-PL & A450 FO-PL
Model : AST A450C FO-PL
Model : AST  T2-250 and T2-450
Model : AST TL8
Model : AST TL514
Model : AST TL390
Model : AST 450 G-2
Model : AST A250+ and A450+
Model : AST A450C+
Model : Portable P250 and P450
Model : VMK (Tmax 1800°C)
Model : LM (Tmax 1200°C)
Model : Tubular (Tmax 1500°C)
Model : Microwave Multilab (Tmax 18000C)
Model : T-101 THERMOCOUPLE WIRE PTFE TWISTED PAIR - 260ºC
Model : T-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-401 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-501 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-601 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-701 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-801 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-901 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-151 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-251 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-351 THERMOCOUPLE WIRE
Model : T-451 THERMOCOUPLE WIRE
Model : S-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : S-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : S-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : S-401 THERMOCOUPLE WIRE
Model : S-601 THERMOCOUPLE WIRE
Model : P-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : P-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : P-401 THERMOCOUPLE WIRE
Model : P-501 THERMOCOUPLE WIRE
Model : PF-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : PF-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : PF-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : K-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : K-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : K-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-401 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-601 THERMOCOUPLE WIRE
Model : F-801 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-201 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-301 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-401 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-601 THERMOCOUPLE WIRE
Model : TF-901 THERMOCOUPLE WIRE
Model : A-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : C-101 THERMOCOUPLE WIRE
Model : ITF-101 INSTRUMENTATION CABLE
Model : ITF-201 INSTRUMENTATION CABLE
Model : ITF-301 INSTRUMENTATION CABLE
Model : IPE-101 INSTRUMENTATION CABLE
Model : IP-101 INSTRUMENTATION CABLE
Model : IP-201 INSTRUMENTATION CABLE
Model : IT-101 INSTRUMENTATION CABLE
Model : IX-101 INSTRUMENTATION CABLE
Model : SS304, SS316, SS316L, 
Model : SS321,SS310, HRS446, 
Model : INCONEL 600/800, 601 
Model : A-100 Straight Thermowell (Screwed Type)
Model : A-102 Straight Thermowell (Female Thread)
Model : A-103 Tapered Thermowell (Male Thread)
Model : A-104 Tapered Thermowell (Female Thread)
Model : A-105 Stepped Thermowell
Model : A-106 Straight Thermowell (Screwed Type)
Model : A-107 Stepped Thermowell
Model : A-108 Taper Thermowell (Screwed Type)
Model : A-109 Heavy Duty Thick Wall Thermowell
Model : A-110 Straight Thermowell with Flange
Model : A-111 Taper Thermowell with Flange
Model : A-112 Welded Thermowell with Flange
Model : A-113 Thermowell with Ceramic Tube
Model : A-114 Double Protection Tube for Boiler Temp.
Model : A-115 Flange with Taper Thermowell
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM