Cầu chì Efen 67130.0800 80A | Efen Fuse 67550.0500 50A

Cầu chì Efen 67130.0800 80A | Efen Fuse 67550.0500 50A

Giá : Liên hệ
Cầu chì  Efen 67037.0004
Cầu chì Efen 67088.0003  20/36kV 1A
Efen fuse 67037.0003  15/24kV 1,25A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67036.0003  6/12kV 1,25A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67037.0004  15/24kV 1,4A
Efen Việt Nam 67036.0004  6/12kV 1,6A
   
Efen Viet Nam 67004.1609 160A
Cầu chì Efen 67004.1259 200A
Efen fuse 67004.0809 80A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67004.0509 50A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67004.0409 40A
Efen Việt Nam 67004.0329 31.5A
  67004.0259 25A
Efen Viet Nam 67004.0209 20A
Cầu chì Efen 67004.0169 16A
Efen fuse 67004.0109 10A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67004.0069 6.3A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67004.0049 4A
Efen Việt Nam 67004.0019 1A
HV back-up Fuse-Links 6/12kV with dimension "e" 442 mm (24kV-body):
Efen Viet Nam 67004.2000 200A
Cầu chì Efen 67004.1600 160A
Efen fuse 67004.1250 125A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67004.1000 100A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67004.0800 80A
Efen Việt Nam 67004.0630 63A
Cầu chì Efen 67004.0320 31.5A
Efen Viet Nam 67004.0250 25A
Cầu chì Efen 67004.0200 20A
Efen fuse 67004.0060 6.3A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67004.0020 2A 
HV back-up Fuse-Links according to VDE 0670 T4/IEC 60 282-1 with controlled power dissipation 6/12kV, 292mm:
Efen Việt Nam 67240.1009 100A
Cầu chì Efen 67220.0069 6.3A
Efen Viet Nam 67220.0109 10A
Cầu chì Efen 67220.0169 16A
Efen fuse 67220.0209 20A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67220.0259 25A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67220.0329 31.5A
Efen Việt Nam 67220.0509 50A
Efen Việt Nam 67220.0639 63A
Efen Viet Nam 67220.0809 80A
Cầu chì Efen 67220.1009 100A
Efen fuse 67220.1259 125A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67220.1609 160A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67220.2009 200A
HV back-up Fuse-Links 10/24kV 442mm 
Cầu chì Efen 67240.0320 31.5A
Efen Viet Nam 67240.0400 40A
Cầu chì Efen 67240.0500 50A
Efen fuse 67240.0630 63A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67240.0800 80A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67240.1000 100A
Efen Việt Nam 67240.1250 125A
Cầu chì Efen 67240.1600 160A
Efen Viet Nam 67240.2000 200A
Cầu chì Efen 67250.0040 4A
Efen fuse 67150.0200 20A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67150.0320 31.5A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67150.0630 63A
Efen Việt Nam  
Cầu chì Efen 67210.0020 2A
Efen Viet Nam 67210.0630 63A
Cầu chì Efen 67210.0800 80A
Efen fuse 67210.1000 100A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67210.1600  160A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67210.2000 200A
Efen Việt Nam 67220.0040 4
Cầu chì Efen 67220.0100 10A
Efen Viet Nam 67220.0200 20A
Cầu chì Efen 67220.0320 31.5A
Efen fuse 67220.0800 80A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67220.0630 63A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67220.0400 40A
Efen Việt Nam 67220.1250 125A
Cầu chì Efen 67220.1000 100A
Efen Viet Nam 67220.2000 200A
Cầu chì Efen 67220.1600 160A
Efen fuse 67230.0040 4A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67230.1000 100A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67230.0800 80A
Efen Việt Nam 67230.0630 63A
Cầu chì Efen 67240.0200 20A
Efen Viet Nam 67240.0250 25A
Cầu chì Efen 67420.0160 16A
Efen fuse 67420.0500 50A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67420.0400 40A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67440.0250 25A
Efen Việt Nam 67440.0160 16A
Cầu chì Efen 67440.0100 10A
Efen Viet Nam 67440.0060 6.3A
Cầu chì Efen 67550.0320 31.5A
Efen fuse 67550.0500 50A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67550.0400 40A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67550.0200 20A
Efen Việt Nam 67550.0100 10A
Cầu chì Efen 67550.0060 6.3A
Efen Viet Nam 67541.1000 100A
Cầu chì Efen 67541.0320 31.5A
Efen fuse 67541.0400 40A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67520.0400 40A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67520.0800 80A
Efen Việt Nam 67520.1600 160A
Cầu chì Efen 67150.0630 63A
Efen Viet Nam 67150.0500 50A
Cầu chì Efen 67150.0250 25A
Efen fuse 67140.1000 100A
Nhà phân phối cầu chì Efen chính hãng 67140.0800 80A
Đại lý cầu chì Efen HCM 67140.0400 40A
Efen Việt Nam 67130.1000 100A
Cầu chì Efen 67130.0800 80A
Efen Viet Nam 67130.0400 40A
Cầu chì Efen 67110.0250 25A
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM