Cây lau nhà sợi Hillbrush - Size 12 Item 12PY (Hillbrush 12PY Economy Yarn Mop Head - Size 12)

Cây lau nhà sợi Hillbrush - Size 12 Item 12PY (Hillbrush 12PY Economy Yarn Mop Head - Size 12)

Giá : Liên hệ

Cây lau nhà sợi Hillbrush - Size 12 Item 12PY (Hillbrush 12PY Economy Yarn Mop Head - Size 12)

Cây lau nhà Hillbrush model 12PY tiết kiệm 200g có ổ cắm kim loại cho cột gỗ. Chúng tôi khuyên dùng A48/1. Có sẵn phiên bản cỡ 16 lớn hơn, 16PY.

Thông số kỹ thuật chổi Hillbrush 12PY:

Chiều dài: 265 mm

Chiều rộng: 90mm

Chiều cao: 90mm

Trọng lượng: 0,224 kg

Chất liệu: Kim loại, sợi

Khả năng giữ sợi tóc: Tiêu chuẩn

Một số sản phẩm thông dụng của hãng Hillbrusch:

050BC    Trade Soft 279mm Sweeping Broom
050BCFTH48/1    Trade Soft 279mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
1020/4    Trade 308mm Wire Scratch Brush
1020/4S    Trade 308mm Wire Scratch Brush with Scraper
1044    Soft 305mm Sweeping Brooms with Handles
1130/12    Trade Stiff 305mm Wire Broom
1130/12FNO1S48/2    Trade Stiff 305mm Wire Broom with NO1S & A48/2 fitted
128P/12    Soft Sash Brush 19mmø (Size 12)
128P/16    Soft Sash Brush 25mmø (Size 16)
128P/8    Soft Sash Brush 13mmø (Size 8)
12PY    Economy Yarn Mop Head - Size 12
14P    Trade Medium 305mm Sweeping Broom
14PFA48/1    Trade Medium 305mm Sweeping Broom with A48/1 fitted
14PFA72/1    Trade Medium 305mm Sweeping Broom with A72/1 fitted
16KT    Standard Kentucky Mop Head - Size 16
16PY    Economy Yarn Mop Head - Size 16
17    Trade Soft 254mm Sweeping Broom
174    Trade Soft 254mm Sweeping Brooms with Handles
17FTH48/1    Trade Soft 254mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
204R    Trade Soft 252mm Banister Brush - Red
20P    Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket
20PFA48/1    Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A48/1 fitted
20PFA72/1    Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A72/1 fitted
23    Trade Medium 254mm Sweeping Broom
234    Trade Medium 254mm Sweeping Brooms with Handles
24CB    Finest Stiff 610mm Channel Broom
24CBFNO1S48/2    Finest Stiff 610mm Channel Broom with NO1S & A48/2 fitted
24CBFNO1S60/2    Finest Stiff 610mm Channel Broom with NO1S & A60/2TAP fitted
24CBFSWNB60/2    Finest Stiff 610mm Channel Broom with SNB1 & A60/2 fitted
24P    Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket
24PFA48/1    Trade Stiff 305mm Sweeping Broom with Socket with A48/1 fitted
24RSYCRU    Replacement Blade for 600mm Zinc Plated Squeegee
24ZPSYC    600mm Heavy Duty Zinc Plated Squeegee
250M    Trade Medium Stiff 254mm Yard Broom
250MFA48/1    Trade Medium Stiff 254mm Yard Broom with TH48/1 fitted
250P    Trade Stiff 254mm Yard Broom
250PFA48/1    Trade Stiff 254mm Yard Broom with TH48/1 fitted
30BC    Finest Medium 252mm Banister Brush
320S    Soft 50mm Hearth Brush
326    Soft 50mm x 32mm ø Hearth Brush
32RSYCRU    "Replacement Blade for 807mm Zinc Plated Squeegee
"
32ZPSYC    807mm Heavy Duty Zinc Plated Squeegee
3P    Trade Soft 305mm Sweeping Broom
3PFTH48/1    Trade Soft 305mm Sweeping Broom with TH48/1 fitted
507    Finest Stiff 330mm Yard Broom
507FA48/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
507FA54/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
507FA60/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A60/2 fitted
5102    950mm Cotton Sweeper Heads (1 Pair)
5162/60    615mm Cotton Sweeper Head
5222B    Medium Abrasion 255mm Floor Pad
5222BK    Extreme Abrasion 255mm Floor Pad
5222G    High Abrasion 255mm Floor Pad
5222W    Low Abrasion 255mm Floor Pad
5228    230mm D-Grip Floor Pad Gripper
5229    230mm Socketed Floor Pad Gripper
5361/60    565mm Dust Mop Frame
70BC    Trade Medium 252mm Banister Brush
7P    Trade Soft 305mm Sweeping Broom
7PFA48/1    Trade Soft 305mm Sweeping Broom with A48/1 fitted
80BC    Trade Soft 252mm Banister Brush
824    Stiff 229mm Deck Scrubs with Handles
8614GB    685 x 297mm "Caution Wet Floor" Warning Sign
8617GB    685 x 297mm "Caution Trip Hazard" Warning Sign
8619GB    WET FLOOR/TRAILING CABLES-SIGN
8620GB    685 x 297mm "Cleaning in Progress" Warning Sign
A42    Finest Stiff 305mm Yard Broom
A424    Finest Stiff 305mm Yard Broom with Handles
A42FA48/1    Finest Stiff 305mm Yard Broom with A48/1 fitted
A42FTH48/1    Finest Stiff 305mm Yard Broom with TH48/1 fitted
A48/1    1200mm x 23.5mmø Wooden Handle
A48/2    1200mm x 28mmø Wooden Handle
A54/2    1400mm x 28mmø Wooden Handle
A54/2TAP    1400mm x 28mmø Tapered Platform Handle
A60/1    1500mm x 23.5mmø Wooden Handle
A60/2    1500mm x 28mmø Wooden Handle
A60/2TAP    1500mm x 28mmø Tapered Platform Handle
A72/1    1800mm x 23.5mmø Wooden Handle
A72/2    1800mm x 28mmø Wooden Handle
AD1    Automatic Shoe Cover Dispenser
ADPT2    85 x 32mmø ACME Handle Adaptor
ADR2    Pack of 100 Replacement Shoe Covers
ADR3    Pack of 100 Heavy Duty Replacement Shoe Covers
ADR4    Standard Overshoe Covers Pack of 100
AH/CON    140mm Plastic Angle Adapter Connector
AL51/2    Soft 120mm x 13mmø  (400mm overall) Tube Brush
AL5LN    Medium 125mm x 13mmø (400mm overall) Small Tube Brush
AL5N1/2    Medium 125mm x 12mmø (300mm overall) Small Tube Brush
AL5N3/8    Medium 120mm x 10mmø (400mm overall) Small Tube Brush
ALH/CLIP1B    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Blue
ALH/CLIP1BLK    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Black
ALH/CLIP1G    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Green
ALH/CLIP1R    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Red
ALH/CLIP1T    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Tangerine
ALH/CLIP1W    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - White
ALH/CLIP1Y    155 x 1380mm Aluminium Handle Fitted with Kentucky Mop Frame - Yellow
ALH/CLIP2B    Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Blue
ALH/CLIP2G    Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Green
ALH/CLIP2R    Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Red
ALH/CLIP2Y    Kentucky Mop Holder with Aluminium Handle - Yellow
ALH15B    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
ALH15BLK    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
ALH15G    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
ALH15R    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
ALH15T    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
ALH15W    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
ALH15Y    700mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
ALH17    Aluminium 690mm Waterflow Handle Extension 
ALH18W    Aluminium 1350mm Waterflow Handle Extension with Polypropylene Grips
ALH19    Aluminium 1340mm Waterflow Handle Extension
ALH27B    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Blue
ALH27BLK    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Black
ALH27G    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Green
ALH27R    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Red
ALH27T    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Tangerine
ALH27V    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Violet
ALH27W    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - White
ALH27Y    1380mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Yellow
ALH30B    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
ALH30BLK    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
ALH30G    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
ALH30R    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
ALH30T    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
ALH30V    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
ALH30W    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
ALH30Y    340mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
ALH4    1300 x 28mmø Heavy Duty Aluminium Handle
ALH40B    1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Blue
ALH40G    1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Green
ALH40R    1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Red
ALH40W    1550mm Aluminium Handle with Handgrip - White
ALH40Y    1550mm Aluminium Handle with Handgrip - Yellow
ALH5B    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
ALH5BLK    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
ALH5BRN    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Brown
ALH5G    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
ALH5GRY    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Grey
ALH5R    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
ALH5T    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
ALH5V    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
ALH5W    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
ALH5Y    1270mm Light Duty Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
ALH6B    1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Blue
ALH6G    1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Green
ALH6R    1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Red
ALH6W    1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - White
ALH6Y    1245mm Aluminium Handle with Colour Coded Handgrip - Yellow
ALH7AB    1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
ALH7AG    1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
ALH7AR    1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
ALH7AW    1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
ALH7AY    1360mm Swaged-End Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
ALH7B    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Blue
ALH7BLK    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Black
ALH7BRN    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Brown
ALH7G    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Green
ALH7GRY    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Grey
ALH7R    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Red
ALH7T    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Tangerine
ALH7V    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Violet
ALH7W    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - White
ALH7Y    1360mm Aluminium Handle with Polypropylene Grip - Yellow
ALH8B    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Blue
ALH8BLK    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Black
ALH8BRN    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Brown
ALH8G    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Green
ALH8GRY    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Grey
ALH8R    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Red
ALH8T    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Tangerine
ALH8V    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Violet
ALH8W    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - White
ALH8Y    1535mm Aluminium Handle with Polypropylene Sleeve - Yellow
AMALH7B    1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Blue
AMALH7BLK    1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Black
AMALH7G    1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Green
AMALH7R    1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Red
AMALH7Y    1360mm Aluminium Handle with Antimicrobial Polypropylene Hand Grip & Thread - Yellow
AMB758B    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
AMB758BLK    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
AMB758G    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
AMB758P    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Purple
AMB758R    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
AMB758Y    305mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
AMB770B    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Blue
AMB770BLK    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Black
AMB770G    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Green
AMB770P    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Purple
AMB770R    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Red
AMB770Y    305mm Stiff Deck Scrub with Antimicrobial Additive - Yellow
AMB809B    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
AMB809BLK    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
AMB809G    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
AMB809P    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Purple
AMB809R    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
AMB809Y    457mm Medium Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
AMB866B    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Blue
AMB866BLK    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Black
AMB866G    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Green
AMB866P    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Purple
AMB866R    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Red
AMB866Y    Professional Soft 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
AMB867B    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Blue
AMB867BLK    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Black
AMB867G    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Green
AMB867P    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Purple
AMB867R    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Red
AMB867Y    Professional Stiff 322mm Banister Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
AMB994B    457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Blue
AMB994BLK    457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Black
AMB994G    457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Green
AMB994R    457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Red
AMB994Y    457mm Stiff Sweeping Broom with Antimicrobial Additive - Yellow
AMD4B    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Blue
AMD4BLK    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Black
AMD4G    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Green
AMD4P    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Purple
AMD4R    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Red
AMD4Y    254mm Stiff Short Handled Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
AMD79B    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Blue
AMD79BLK    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Black
AMD79G    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Green
AMD79P    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Purple
AMD79R    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Red
AMD79Y    216mm Stiff Bulk Tank Brush with Antimicrobial Additive - Yellow
AMDP13B    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Blue
AMDP13BLK    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Black
AMDP13G    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Green
AMDP13P    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Purple
AMDP13R    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Red
AMDP13Y    325mm Open Dustpan with Antimicrobial Additive - Yellow
AMHH2P    Antimicrobial 120mm Wall Bracket - Purple
AMMBK15/LIDP    Antimicrobial Ultra Hygienic Bucket Lid - Purple
AMMBK15/SETP    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Lid with Antimicrobial Additive - Purple
AMMBK15B    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Blue
AMMBK15BLK    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Black
AMMBK15G    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Green
AMMBK15P    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Purple
AMMBK15R    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Red
AMMBK15Y    12 Litre Ultra Hygienic Bucket with Antimicrobial Additive - Yellow
AMNA4P    Antimicrobial Stiff 122mm Nail Brush - Purple
AMPLH3B    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Blue
AMPLH3BLK    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Black
AMPLH3G    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Green
AMPLH3P    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Purple
AMPLH3R    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Red
AMPLH3Y    1400mm One Piece Polypropylene Handle with Antimicrobial Additive - Yellow
AMPLSB60B    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Blue
AMPLSB60BLK    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Black
AMPLSB60G    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Green
AMPLSB60P    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Purple
AMPLSB60R    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Red
AMPLSB60Y    600mm Ultra Hygienic Squeegee with Antimicrobial Additive - Yellow
AMPSC1B    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Blue
AMPSC1BLK    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Black
AMPSC1G    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Green
AMPSC1P    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Purple
AMPSC1R    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Red
AMPSC1Y    76mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Yellow
AMPSC2B    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Blue
AMPSC2BLK    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Black
AMPSC2G    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Green
AMPSC2P    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Purple
AMPSC2R    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Red
AMPSC2Y    110mm Plastic Scraper with Antimicrobial Additive - Yellow
AMPSH13B    320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Blue
AMPSH13BLK    320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Black
AMPSH13G    320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Green
AMPSH13R    320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Red
AMPSH13Y    320mm Antimicrobial D-Grip Shovel - Yellow
AMSCOOP2B    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Blue
AMSCOOP2BLK    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Black
AMSCOOP2G    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Green
AMSCOOP2P    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Purple
AMSCOOP2R    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Red
AMSCOOP2Y    145mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Yellow
AMSCOOP4B    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Blue
AMSCOOP4BLK    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Black
AMSCOOP4G    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Green
AMSCOOP4P    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Purple
AMSCOOP4R    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Red
AMSCOOP4Y    260mm Seamless Hand Scoop with Antimicrobial Additive - Yellow
AMST5B    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Blue
AMST5BLK    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Black
AMST5G    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Green
AMST5P    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Purple
AMST5R    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Red
AMST5Y    210mm Dual Stiffness Double Wing Scrub with Antimicrobial Additive - Yellow
AMSWPLSB60P    Anti-Microbial Swivel Head 600mm Ultra Hygienic Squeegee - Purple
AMWLBR1P    Anti-Microbial 206mm Overmoulded Wall Hanger - Purple
B1056B    Soft 275mm Curved Wall Brush - Blue
B1056G    Soft 275mm Curved Wall Brush - Green
B1056R    Soft 275mm Curved Wall Brush - Red
B1056Y    Soft 275mm Curved Wall Brush - Yellow
B1058B    Soft 275mm Sweeping Broom - Blue
B1058G    Soft 275mm Sweeping Broom - Green
B1058R    Soft 275mm Sweeping Broom - Red
B1058T    "Soft 275mm Sweeping Broom - Tangerine
"
B1058Y    Soft 275mm Sweeping Broom - Yellow
B1059B    Stiff 275mm Sweeping Broom - Blue
B1059G    Stiff 275mm Sweeping Broom - Green
B1059R    Stiff 275mm Sweeping Broom - Red
B1059Y    Stiff 275mm Sweeping Broom - Yellow
B1060B    Soft 280mm Crimped Banister Brush - Blue
B1060G    Soft 280mm Crimped Banister Brush - Green
B1060R    Soft 280mm Crimped Banister Brush - Red
B1060W    Soft 280mm Crimped Banister Brush - White
B1060Y    Soft 280mm Crimped Banister Brush - Yellow
B1061B    Stiff 280mm Banister Brush - Blue
B1061G    Stiff 280mm Banister Brush - Green
B1061R    Stiff 280mm Banister Brush - Red
B1061W    Stiff 280mm Banister Brush - White
B1061Y    Stiff 280mm Banister Brush - Yellow
B1082B    Professional Soft 390mm Sweeping Broom - Blue
B1082BRES    Resin-Set DRS® Soft 390mm Sweeping Broom - Blue
B1082G    Professional Soft 390mm Sweeping Broom - Green
B1082GRES    Resin-Set DRS® Soft 390mm Sweeping Broom - Green
B1082R    Professional Soft 390mm Sweeping Broom - Red
B1082RRES    Resin-Set DRS® Soft 390mm Sweeping Broom - Red
B1082W    Professional Soft 390mm Sweeping Broom - White
B1082WRES    Resin-Set DRS® Soft 390mm Sweeping Broom - White
B1082Y    Professional Soft 390mm Sweeping Broom - Yellow
B1082YRES    Resin-Set DRS® Soft 390mm Sweeping Broom - Yellow
B1083B    Professional Stiff 390mm Sweeping Broom - Blue
B1083BRES    Resin-Set DRS® Stiff 390mm Sweeping Broom - Blue
B1083G    Professional Stiff 390mm Sweeping Broom - Green
B1083GRES    Resin-Set DRS® Stiff 390mm Sweeping Broom - Green
B1083R    Professional Stiff 390mm Sweeping Broom - Red
B1083RRES    Resin-Set DRS® Stiff 390mm Sweeping Broom - Red
B1083W    Professional Stiff 390mm Sweeping Broom - White
B1083WRES    Resin-Set DRS® Stiff 390mm Sweeping Broom - White
B1083Y    Professional Stiff 390mm Sweeping Broom - Yellow
B1083YRES    Resin-Set DRS® Stiff 390mm Sweeping Broom - Yellow
B1134B    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - Blue
B1134BLK    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - Black
B1134BRES    Resin-Set DRS® Soft 610mm Sweeping Broom - Blue
B1134G    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - Green
B1134GRES    Resin-Set DRS® Soft 610mm Sweeping Broom - Green
B1134R    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - Red
B1134RRES    Resin-Set DRS® Soft 610mm Sweeping Broom - Red
B1134W    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - White
B1134WRES    Resin-Set DRS® Soft 610mm Sweeping Broom - White
B1134Y    Professional Soft 610mm Sweeping Broom - Yellow
B1134YRES    Resin-Set DRS® Soft 610mm Sweeping Broom - Yellow
B1239    Extra Soft 206mm Clothes Brush
B1240B    Professional Stainless Steel 180mm Niche Brush - Blue
B1240G    Professional Stainless Steel 180mm Niche Brush - Green
B1240R    Professional Stainless Steel 180mm Niche Brush - Red
B1240W    Professional Stainless Steel 180mm Niche Brush - White
B1240Y    Professional Stainless Steel 180mm Niche Brush - Yellow
B1241B    Professional Medium 180mm Niche Brush -Blue
B1241BRES    Resin-Set DRS® Medium 180mm Niche Brush - Blue
B1241G    Professional Medium 180mm Niche Brush - Green
B1241GRES    Resin-Set DRS® Medium 180mm Niche Brush - Green
B1241R    Professional Medium 180mm Niche Brush - Red
B1241RRES    Resin-Set DRS® Medium 180mm Niche Brush - Red
B1241W    Professional Medium 180mm Niche Brush - White
B1241WRES    Resin-Set DRS® Medium 180mm Niche Brush - White
B1241Y    Professional Medium 180mm Niche Brush -Yellow
B1241YRES    Resin-Set DRS® Medium 180mm Niche Brush - Yellow
B1269B    Finest Medium 244mm Bucket Brush
B1328    Soft 410mm Venetian Blind Duster
B1333    Soft 250mm Luxury Clothes Brush 
B1342B    Professional Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Blue
B1342BRES    Resin-Set DRS® Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Blue
B1342G    Professional Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Green
B1342GRES    Resin-Set DRS® Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Green
B1342R    Professional Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Red
B1342RRES    Resin-Set DRS® Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Red
B1342W    Professional Stainless Steel 230mm Floor Scrub - White
B1342WRES    Resin-Set DRS® Stainless Steel 230mm Floor Scrub - White
B1342Y    Professional Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Yellow
B1342YRES    Resin-Set DRS® Stainless Steel 230mm Floor Scrub - Yellow
B1408    Trade Stiff 254mm Deck Scrub
B1408FA48/1    Trade Stiff 254mm Deck Scrub with A48/1 fitted
B1408FA60/1    Trade Stiff 254mm Deck Scrub with A60/1 fitted
B1423BRES    Resin-Set DRS® Medium 550mm Guarded Machine Brush - Blue
B1423GRES    Resin-Set DRS® Medium 550mm Guarded Machine Brush - Green
B1423RRES    Resin-Set DRS® Medium 550mm Guarded Machine Brush - Red
B1423WRES    Resin-Set DRS® Medium 550mm Guarded Machine Brush - White
B1423YRES    Resin-Set DRS® Medium 550mm Guarded Machine Brush - Yellow
B1529/115B    Medium 175 x 115mmø Plastic Core Tube Brush - Blue
B1529/115G    Medium 175 x 115mmø Plastic Core Tube Brush - Green
B1529/115R    Medium 175 x 115mmø Plastic Core Tube Brush - Red
B1529/115W    Medium 175 x 115mmø Plastic Core Tube Brush - White
B1529/115Y    Medium 175 x 115mmø Plastic Core Tube Brush - Yellow
B1529/75B    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - Blue
B1529/75BLK    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - Black
B1529/75G    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - Green
B1529/75R    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - Red
B1529/75W    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - White
B1529/75Y    Medium 175 x 75mmø Plastic Core Tube Brush - Yellow
B1538    Professional Medium 240mm Strip Brush 
B1606B    Professional Stiff 225mm Detail Brush - Blue
B1606G    Professional Stiff 225mm Detail Brush - Green
B1606R    Professional Stiff 225mm Detail Brush - Red
B1606W    Professional Stiff 225mm Detail Brush - White
B1606Y    Professional Stiff 225mm Detail Brush - Yellow
B1657B    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Blue
B1657BLK    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Black
B1657BRN    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Brown
B1657G    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Green
B1657GRY    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Grey
B1657R    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Red
B1657T    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Tangerine
B1657V    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Violet
B1657W    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - White
B1657Y    Premier Medium 500mm Sweeping Broom - Yellow
B1731B    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Blue
B1731BLK    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Black
B1731BRN    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Brown
B1731G    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Green
B1731GRY    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Grey
B1731R    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Red
B1731T    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Tangerine
B1731V    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Violet
B1731W    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - White
B1731Y    Premier Soft 280mm Sweeping Broom - Yellow
B1732B    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Blue
B1732BLK    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Black
B1732G    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Green
B1732R    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Red
B1732T    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Tangerine
B1732V    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Violet
B1732W    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - White
B1732Y    Premier Medium 280mm Sweeping Broom - Yellow
B1733B    Premier Stiff 280mm Sweeping Broom - Blue
B1733G    Premier Stiff 280mm Sweeping Broom - Green
B1733R    Premier Stiff 280mm Sweeping Broom - Red
B1733W    Premier Stiff 280mm Sweeping Broom - White
B1733Y    Premier Stiff 280mm Sweeping Broom - Yellow
B1745B    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Blue
B1745BLK    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Black
B1745BRN    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Brown
B1745G    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Green
B1745GRY    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Grey
B1745R    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Red
B1745T    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Tangerine
B1745V    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Violet
B1745W    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - White
B1745Y    Premier Extra Stiff 280mm Deck Scrub - Yellow
B1760B    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Blue
B1760G    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Green
B1760R    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Red
B1760T    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Tangerine
B1760V    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Violet
B1760W    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - White
B1760Y    Premier Soft 500mm Sweeping Broom - Yellow
B1783B    Professional Medium 260mm High/Low Brush - Blue
B1783G    Professional Medium 260mm High/Low Brush - Green
B1783R    Professional Medium 260mm High/Low Brush - Red
B1783W    Professional Medium 260mm High/Low Brush - White
B1783Y    Professional Medium 260mm High/Low Brush - Yellow
B1785B    Replacement B1802 Handle - Blue
B1785G    Replacement B1802 Handle - Green
B1785R    Replacement B1802 Handle - Red
B1785W    Replacement B1802 Handle - White
B1785Y    Replacement B1802 Handle - Yellow
B1786B    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Blue
B1786G    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Green
B1786R    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Red
B1786T    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Tangerine
B1786V    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Violet
B1786W    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - White
B1786Y    Premier Stiff 500mm Sweeping Broom - Yellow
B1788    410 x 330mm Jumbo Dustpan with Stiff Banister Brush
B1802B    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - Blue
B1802G    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - Green
B1802MDX    Total MDX 300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle
B1802R    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - Red
B1802V    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - Violet
B1802W    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - White
B1802Y    300mm Ultra Hygienic Squeegee with Short Handle - Yellow
B1850B    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - Blue
B1850BRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Upright Socket Broom - Blue
B1850G    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - Green
B1850GRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Upright Socket Broom - Green
B1850T    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - Tangerine
B1850V    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - Violet
B1850W    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - White
B1850WRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Upright Socket Broom - White
B1850Y    Professional Medium 252mm Upright Socket Broom - Yellow
B1850YRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Upright Socket Broom - Yellow
B1851BLKRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Black
B1851BRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Blue
B1851BRNRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Brown
B1851GRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Green
B1851GRYRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Grey
B1851RRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Red
B1851WRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - White
B1851YRES    Resin-Set DRS® 345mm XL Bench Brush - Yellow
B1852B    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - Blue
B1852BLK    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - Black (For DP7SETBLK)
B1852BLKMDX    Special - 252mm Angled Broom with Standard Black Stock and Metal Detectable Filling
B1852BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Angle Socket Broom - Black
B1852G    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - Green
B1852GRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Angle Socket Broom - Green
B1852R    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - Red
B1852RRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Angle Socket Broom - Red
B1852TRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Angle Socket Broom - Tangerine
B1852W    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - White
B1852WRES    Resin-Set DRS® Medium 252mm Angle Socket Broom - White
B1852Y    Professional Medium 252mm Angle Socket Broom - Yellow
B1873B    180mm Stiff Hand Scrub - Blue
B1873G    180mm Stiff Hand Scrub - Green
B1873R    180mm Stiff Hand Scrub - Red
B1873W    180mm Stiff Hand Scrub - White
B1873Y    180mm Stiff Hand Scrub - Yellow
B1874B    215mm Stiff Deck Scrub - Blue
B1874G    215mm Stiff Deck Scrub - Green
B1874R    215mm Stiff Deck Scrub - Red
B1874W    215mm Stiff Deck Scrub - White
B1874Y    215mm Stiff Deck Scrub - Yellow
B1875B    238mm Stiff Utility Brush - Blue
B1875G    238mm Stiff Utility Brush - Green
B1875R    238mm Stiff Utility Brush - Red
B1875W    238mm Stiff Utility Brush - White
B1875Y    238mm Stiff Utility Brush - Yellow
B1876B    280mm Soft Sweeping Brush - Blue
B1876G    280mm Soft Sweeping Brush - Green
B1876R    280mm Soft Sweeping Brush - Red
B1876W    280mm Soft Sweeping Brush - White
B1876Y    280mm Soft Sweeping Brush - Yellow
B1877B    280mm Stiff Sweeping Brush - Blue
B1877G    280mm Stiff Sweeping Brush - Green
B1877R    280mm Stiff Sweeping Brush - Red
B1877W    280mm Stiff Sweeping Brush - White
B1877Y    280mm Stiff Sweeping Brush - Yellow
B1878B    380mm Soft Sweeping Brush - Blue
B1878G    380mm Soft Sweeping Brush - Green
B1878R    380mm Soft Sweeping Brush - Red
B1878W    380mm Soft Sweeping Brush - White
B1878Y    380mm Soft Sweeping Brush - Yellow
B1879B    380mm Stiff Sweeping Brush - Blue
B1879G    380mm Stiff Sweeping Brush - Green
B1879R    380mm Stiff Sweeping Brush - Red
B1879W    380mm Stiff Sweeping Brush - White
B1879Y    380mm Stiff Sweeping Brush - Yellow
B1906B    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Blue
B1906BRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Upright Socket Broom - Blue
B1906G    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Green
B1906GRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Upright Socket Broom - Green
B1906R    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Red
B1906RRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Upright Socket Broom - Red
B1906T    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Tangerine
B1906V    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Violet
B1906W    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - White
B1906WRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Upright Socket Broom - White
B1906Y    Professional Medium 300mm Upright Socket Broom - Yellow
B1906YRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Upright Socket Broom - Yellow
B1907B    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - Blue
B1907BLK    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - Black
B1907BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Black
B1907BRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Blue
B1907G    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - Green
B1907GRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Green
B1907R    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - Red
B1907RRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Red
B1907TRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Tangerine
B1907W    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - White
B1907WRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - White
B1907Y    Professional Medium 300mm Angle Socket Broom - Yellow
B1907YRES    Resin-Set DRS® Medium 300mm Angle Socket Broom - Yellow
B21/10G    Trade Stiff 330mm Yard Broom
B21/10GFA48/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
B21/10GFA54/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
B21/10GFA60/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom with A60/2 fitted
B25    Trade Stiff 330mm Yard Broom (140mm)
B25/5    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm)
B25/5FA48/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm) with A48/2 fitted
B25/5FA54/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm) with A54/2 fitted
B25/5FA60/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm) with A60/2 fitted
B25/5FBCLA60/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm) with BCL & A60/2 fitted
B25/5FTH54/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (127mm) with TH54/2 fitted
B25FA48/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (140mm) with A48/2 fitted
B25FA54/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (140mm) with A54/2 fitted
B25FA60/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (140mm) with A60/2 fitted
B25FBCLA54/2    Trade Stiff 330mm Yard Broom (140mm) with BCL & A54/2 fitted
B25MFT    Trade Stiff 330mm Flat Top Yard Broom
B25MFTFA60/2    Trade Stiff 330mm Flat Top Yard Broom with A60/2 fitted
B4/SH    Trade Stiff 305mm Yard Broom
B4/SHFA48/1    Trade Stiff 305mm Yard Broom with A48/1 fitted
B757B    Professional Stiff 305mm Outdoor Broom - Blue
B757BLK    Professional Stiff 305mm Outdoor Broom - Black
B758B    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Blue
B758BLK    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Black
B758BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Black
B758BRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Blue
B758BRN    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Brown
B758BRNRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Brown
B758G    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Green
B758GRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Green
B758GRY    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Grey
B758GRYRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Grey
B758R    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Red
B758RESMDX    Total MDX Medium 305mm Sweeping Broom
B758RRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Red
B758T    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Tangerine
B758TRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Tangerine
B758V    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Violet
B758VRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Violet
B758W    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - White
B758WRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - White
B758Y    Professional Medium 305mm Sweeping Broom - Yellow
B758YRES    Resin-Set DRS® Medium 305mm Sweeping Broom - Yellow
B759B    Professional Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Blue
B759BRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Blue
B759G    Professional Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Green
B759GRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Green
B759R    Professional Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Red
B759RRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Red
B759W    Professional Extra Stiff 305mm Deck Scrub - White
B759WRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 305mm Deck Scrub - White
B759Y    Professional Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Yellow
B759YRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 305mm Deck Scrub - Yellow
B770B    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Blue
B770BLK    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Black
B770BLKRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Black
B770BRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Blue
B770G    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Green
B770GRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Green
B770R    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Red
B770RRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Red
B770T    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Tangerine
B770TRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Tangerine
B770V    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Violet
B770VRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Violet
B770W    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - White
B770WRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - White
B770Y    Professional Stiff 305mm Deck Scrub - Yellow
B770YRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Deck Scrub - Yellow
B809B    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Blue
B809BLK    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Black
B809BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Black
B809BRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Blue
B809BRN    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Brown
B809BRNRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Brown
B809G    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Green
B809GRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Green
B809GRY    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Grey
B809GRYRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Grey
B809R    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Red
B809RRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Red
B809T    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Tangerine
B809TRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Tangerine
B809V    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Violet
B809VRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Violet
B809W    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - White
B809WRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - White
B809Y    Professional Medium 457mm Sweeping Broom - Yellow
B809YRES    Resin-Set DRS® Medium 457mm Sweeping Broom - Yellow
B849B    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Blue
B849BLK    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Black
B849BLKRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Black
B849BRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Blue
B849G    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Green
B849GRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Green
B849R    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Red
B849RRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Red
B849T    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Tangerine
B849TRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Tangerine
B849V    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Violet
B849VRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Violet
B849W    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - White
B849WRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - White
B849Y    Professional Soft 305mm Sweeping Broom - Yellow
B849YRES    Resin-Set DRS® Soft 305mm Sweeping Broom - Yellow
B866B    Professional Soft 322mm Banister Brush - Blue
B866BLK    Professional Soft 322mm Banister Brush - Black
B866BLKRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Black
B866BMDX    MDX Medium 322mm Banister Brush - Blue
B866BRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Blue
B866BRN    Professional Soft 322mm Banister Brush - Brown
B866BRNRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Brown
B866G    Professional Soft 322mm Banister Brush - Green
B866GMDX    MDX Medium 322mm Banister Brush - Green
B866GRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Green
B866GRY    Professional Soft 322mm Banister Brush - Grey
B866GRYRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Grey
B866R    Professional Soft 322mm Banister Brush - Red
B866RESMDX    Total MDX Medium 322mm Banister Brush
B866RMDX    MDX Medium 322mm Banister Brush - Red
B866RRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Red
B866T    Professional Soft 322mm Banister Brush - Tangerine
B866TRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Tangerine
B866V    Professional Soft 322mm Banister Brush - Violet
B866VRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Violet
B866W    Professional Soft 322mm Banister Brush - White
B866WRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - White
B866Y    Professional Soft 322mm Banister Brush - Yellow
B866YMDX    MDX Medium 322mm Banister Brush - Yellow
B866YRES    Resin-Set DRS® Soft 322mm Banister Brush - Yellow
B867B    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Blue
B867BLK    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Black
B867BLKRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Black
B867BRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Blue
B867BRN    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Brown
B867BRNRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Brown
B867G    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Green
B867GRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Green
B867GRY    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Grey
B867GRYRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Grey
B867R    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Red
B867RRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Red
B867T    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Tangerine
B867TRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Tangerine
B867V    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Violet
B867VRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Violet
B867W    Professional Stiff 322mm Banister Brush - White
B867WRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - White
B867Y    Professional Stiff 322mm Banister Brush - Yellow
B867YRES    Resin-Set DRS® Stiff 322mm Banister Brush - Yellow
B868BRES    Resin Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - Blue
B868GRES    Resin-Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - Green
B868RRES    Resin-Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - Red
B868TRES    Resin Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - Tangerine
B868WRES    Resin-Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - White
B868YRES    Resin-Set DRS® Extra Soft 322mm Banister Brush - Yellow
B869B    Professional Medium 322mm Banister Brush - Blue
B869BLK    Professional Medium 322mm Banister Brush - Black
B869BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Black
B869BRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Blue
B869G    Professional Medium 322mm Banister Brush - Green
B869GRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Green
B869R    Professional Medium 322mm Banister Brush - Red
B869RRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Red
B869T    Professional Medium 322mm Banister Brush - Tangerine
B869TRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Tangerine
B869V    Professional Medium 322mm Banister Brush - Violet
B869VRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Violet
B869W    Professional Medium 322mm Banister Brush - White
B869WRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - White
B869Y    Professional Medium 322mm Banister Brush - Yellow
B869YRES    Resin-Set DRS® Medium 322mm Banister Brush - Yellow
B883B    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Blue
B883BLK    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Black
B883BLKRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Black
B883BRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Blue
B883G    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Green
B883GRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Green
B883R    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Red
B883RRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Red
B883T    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Tangerine
B883TRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Tangerine
B883V    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Violet
B883VRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Violet
B883W    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - White
B883WRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - White
B883Y    Professional Medium 610mm Sweeping Broom - Yellow
B883YRES    Resin-Set DRS® Medium 610mm Sweeping Broom - Yellow
B884B    Professional Medium 260mm Utility Brush - Blue
B884BRES    Resin-Set DRS® Medium 260mm Utility Brush - Blue
B884G    Professional Medium 260mm Utility Brush - Green
B884GRES    Resin-Set DRS® Medium 260mm Utility Brush - Green
B884R    Professional Medium 260mm Utility Brush - Red
B884RRES    Resin-Set DRS® Medium 260mm Utility Brush - Red
B884W    Professional Medium 260mm Utility Brush - White
B884WRES    Resin-Set DRS® Medium 260mm Utility Brush - White
B884Y    Professional Medium 260mm Utility Brush - Yellow
B884YRES    Resin-Set DRS® Medium 260mm Utility Brush - Yellow
B928B    Professional Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Blue
B928BRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Blue
B928G    Professional Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Green
B928GRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Green
B928R    Professional Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Red
B928RRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Red
B928W    Professional Extra Stiff 230mm Deck Scrub - White
B928WRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 230mm Deck Scrub - White
B928Y    Professional Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Yellow
B928YRES    Resin-Set DRS® Extra Stiff 230mm Deck Scrub - Yellow
B929B    Professional Medium 230mm Sweeping Broom - Blue
B929BRES    Resin-Set DRS® Medium 230mm Sweeping Broom - Blue
B929G    Professional Medium 230mm Sweeping Broom - Green
B929GRES    Resin-Set DRS® Medium 230mm Sweeping Broom - Green
B929R    Professional Medium 230mm Sweeping Broom - Red
B929RRES    Resin-Set DRS® Medium 230mm Sweeping Broom - Red
B929W    Professional Medium 230mm Sweeping Broom - White
B929WRES    Resin-Set DRS® Medium 230mm Sweeping Broom - White
B929Y    Professional Medium 230mm Sweeping Broom - Yellow
B929YRES    Resin-Set DRS® Medium 230mm Sweeping Broom - Yellow
B993B    Professional Stiff 305mm Sweeping Broom - Blue
B993BRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Sweeping Broom - Blue
B993G    Professional Stiff 305mm Sweeping Broom - Green
B993GRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Sweeping Broom - Green
B993R    Professional Stiff 305mm Sweeping Broom - Red
B993RRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Sweeping Broom - Red
B993W    Professional Stiff 305mm Sweeping Broom - White
B993WRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Sweeping Broom - White
B993Y    Professional Stiff 305mm Sweeping Broom - Yellow
B993YRES    Resin-Set DRS® Stiff 305mm Sweeping Broom - Yellow
B994B    Professional Stiff 457mm Sweeping Broom - Blue
B994BRES    Resin-Set DRS® Stiff 457mm Sweeping Broom - Blue
B994G    Professional Stiff 457mm Sweeping Broom - Green
B994GRES    Resin-Set DRS® Stiff 457mm Sweeping Broom - Green
B994R    Professional Stiff 457mm Sweeping Broom - Red
B994RRES    Resin-Set DRS® Stiff 457mm Sweeping Broom - Red
B994W    Professional Stiff 457mm Sweeping Broom - White
B994WRES    Resin-Set DRS® Stiff 457mm Sweeping Broom - White
B994Y    Professional Stiff 457mm Sweeping Broom - Yellow
B994YRES    Resin-Set DRS® Stiff 457mm Sweeping Broom - Yellow
BB1    Medium 400mm x 155mm x 45mmø (1/4 Pint) Bottle Brush
BB2    Medium 400mm x 165mm x 50mmø (1/2 Pint) Bottle Brush
BB3    Medium 200 x 60mmø (1 Pint) Bottle Brush
BB4    Medium 450mm x 190mm x 75mmø (2 Pint) Bottle Brush
BC2    Trade Medium 76mm RIO Sweeping Broom with Handles
BC77    Trade Stiff 229mm Deck Scrubs with Handles
BCL    29mmø Galvanised Steel Clamp
BK12CN    12 Litre Galvanised Steel Bucket
BP2    Finest 340mm Plastic Boot Remover
BS4    Finest Stiff 330mm Yard Broom
BS4FA48/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A48/2 fitted
BS4FA54/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A54/2 fitted
BS4FA60/2    Finest Stiff 330mm Yard Broom with A60/2 fitted
BW1    Finest Stiff 261mm Deluxe Boot Wiper with Handle
BW1B    Finest Replacement Stiff 261mm Bottom Brush for BW1
BW1S    Finest Replacement Stiff 261mm Side Brush for BW1
BW3N    Finest Stiff 400mmø Domed Boot Wiper with Handle
C33    Finest Stiff 305mm Yard Broom
C33FA48/2    Finest Stiff 305mm Yard Broom with A48/2 fitted
CAS4    400mm Cassette Refill
CAS6    600mm Cassette Refill
CBH1    Soft 265mm Household Broom with Handle - Assorted Colours
CFB2    245 x 2130mm Economy Waterflow Broom Fitted with Extending Handle
CN1    Medium 340mm Corn Broom with Handle
COR10    Extra Soft Cobweb Brush with Extending Handle
COR11    "Soft Domed Head Cobweb Brush with Extending Plastic Handle
"
COR7    Extra Soft 365mm Twisted Wire Cobweb Brush
COR9    Extra Soft 150mm Domed Head Cobweb Brush with Extending Handle
CRUST1    Crustacean Kit
CURB1    Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush
CURB1FA48/1    Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush with A48/1 fitted
CURB1FA60/1    Trade Stiff 179mm Curb and Gutter Brush with A60/1 fitted
D/AP1BLUE    Disposable Aprons (Blue) Pack of 100 
D10B    Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Blue
D10BRES    Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Blue
D10G    Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Green
D10GRES    Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Green
D10R    Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Red
D10RRES    Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Red
D10W    Professional Medium 406mm Long Handled Brush - White
D10WRES    Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - White
D10Y    Professional Medium 406mm Long Handled Brush - Yellow
D10YRES    Resin-Set DRS® Medium 406mm Long Handled Brush - Yellow
D1BM    Finest Stiff 263mm General Purpose Brush
D1P    Trade Stiff 263mm General Purpose Brush
D36N    Medium 120mm x 8mmø (400mm overall) Small Tube Brush
D38    Soft 105mm x 31mmø (400mm overall) Tube Brush
D42    Soft 120mm x 13-38mmø (400mm overall) Tapered Tube Brush
D43    Soft 400mm x 64mm x 5mmø Tube Brush
D4B    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
D4BLK    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Black
D4BLKRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Black
D4BMDX    MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
D4BRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Blue
D4BRN    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Brown
D4BRNRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Brown
D4G    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Green
D4GMDX    MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Green
D4GRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm  Short Handled Brush - Green
D4GRY    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Grey
D4GRYRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Grey
D4R    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
D4RESMDX    Total MDX Stiff 254mm Short Handled Brush
D4RMDX    MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
D4RRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Red
D4T    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Tangerine
D4TRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Tangerine
D4V    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Violet
D4VRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Violet
D4W    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - White
D4WRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - White
D4Y    Professional Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
D4YMDX    MDX Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
D4YRES    Resin-Set DRS® Stiff 254mm Short Handled Brush - Yellow
D5B    Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Blue
D5BRES    Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Blue
D5G    Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Green
D5GRES    Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Green
D5R    Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Red
D5RRES    Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Red
D5W    Professional Soft 254mm Short Handled Brush - White
D5WRES    Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - White
D5Y    Professional Soft 254mm Short Handled Brush - Yellow
D5YRES    Resin-Set DRS® Soft 254mm Short Handled Brush - Yellow
D77B    Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D77BMDX    MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D77BRES    Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D77G    Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
D77GMDX    MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
D77GRES    Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Green
D77R    Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
D77RMDX    MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
D77RRES    Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - Red
D77T    Medium 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
D77W    Medium 216mm Bulk Tank Brush - White
D77WRES    Resin-Set DRS® Medium 216mm Bulk Tank Brush - White
D77Y    Medium 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
D77YMDX    MDX Medium 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
D77YRES    Resin-Set DRS® Medium 216mm  Bulk Tank Brush - Yellow
D79B    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D79BLK    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Black
D79BLKRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Black
D79BMDX    MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D79BRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Blue
D79BRN    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Brown
D79BRNRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Brown
D79G    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
D79GMDX    MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
D79GRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Green
D79GRY    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Grey
D79GRYRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Grey
D79R    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
D79RMDX    MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
D79RRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Red
D79T    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
D79TRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Tangerine
D79VRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Violet
D79W    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - White
D79WRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - White
D79Y    Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
D79YMDX    MDX Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
D79YRES    Resin-Set DRS® Stiff 216mm Bulk Tank Brush - Yellow
D7B    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Blue
D7BLK    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Black
D7BRN    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Brown
D7G    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Green
D7GRY    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Grey
D7R    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Red
D7T    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Tangerine
D7V    Premier Medium 254mm Short Handled Brush - Violet

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM