Chuyển động tuyến tính PMI / Thanh trượt PMI / Thiết bị truyền động PMI 

Chuyển động tuyến tính PMI / Thanh trượt PMI / Thiết bị truyền động PMI 

PMI viet nam
Thanh trượt PMI
Thiết bị truyền động PMI 
Con lắn truyền động  PMI 
Xich con lăn PMI 
Dây xích PMI 
Thiết bị PMI 
Giá : Liên hệ
PMI viet nam
Thanh trượt PMI
Thiết bị truyền động PMI 
Con lắn truyền động  PMI 
Xich con lăn PMI 
Dây xích PMI 
Thiết bị PMI 
Chuyển động tuyến tính PMI 
 
Ballscrews
 
Internal Ball Serie
Internal Ball Series FSIC
Internal Ball Series FDIC
Internal Ball Series FOIC
Internal Ball Series RSIC
Internal Ball Series RDIC
 
End Deflector Series
End Deflector Series FSDC
End Deflector Series FDDC
 
External Ball Series
External Ball Series FSWC
External Ball Series FDWC
External Ball Series FSVC
External Ball Series FDVC
External Ball Series FOWC
 
High Lead Series
High Lead Series FSWE
High Lead Series FDWE
High Lead Series FSVE
High Lead Series FDVE
 
Heavy Load Series  
Heavy Load Series  FSVH
 
Heavy Load Series of
Heavy Load Series of FSDH
 
End Deflector
End Deflector Series FSDH
 
End Cap Series
End Cap Series FSKC
 
Miniature Series
FSMC Screw Dia.Ø04 Lead01 , FSMC Screw Dia.Ø06 Lead01 
FSMC Screw Dia.Ø06 Lead02 , FSMC Screw Dia.Ø08 Lead01 
FSMC Screw Dia.Ø08 Lead02 , FSMC Screw Dia.Ø10 Lead01 
FSMC Screw Dia.Ø10 Lead02 , FSMC Screw Dia.Ø12 Lead02 
FSMC Screw Dia.Ø16 Lead02
 
Standard Type Series
FSWC Screw Dia.Ø12 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø14 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø15 Lead10,
FSWC Screw Dia.Ø16 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø20 Lead04, FSWC Screw Dia.Ø20 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø20 Lead10,
FSWC Screw Dia.Ø25 Lead04, FSWC Screw Dia.Ø25 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø25 Lead06, FSWC Screw Dia.Ø25 Lead10,
FSWC Screw Dia.Ø28 Lead05,
FSWC Screw Dia.Ø32 Lead05, FSWC Screw Dia.Ø32 Lead06
FSWE Screw Dia.Ø12 Lead10
FSKC Screw Dia.Ø15 Lead20-1R, FSKC Screw Dia.Ø15 Lead20-2R
FOWC Screw Dia.Ø28 Lead05,
FOWC Screw Dia.Ø32 Lead05, FOWC Screw Dia.Ø32 Lead06,
FOWC Screw Dia.Ø32 Lead08, FOWC Screw Dia.Ø32 Lead10,
FOWC Screw Dia.Ø36 Lead10, 
FOWC Screw Dia.Ø40 Lead08, FOWC Screw Dia.Ø40 Lead10,
FOWC Screw Dia.Ø45 Lead10, 
FOWC Screw Dia.Ø50 Lead10-A, FOWC Screw Dia.Ø50 Lead10-B
FDWC Screw Dia.Ø32 Lead10, 
FDWC Screw Dia.Ø36 Lead10
FDWC Screw Dia.Ø40 Lead10, FDWC Screw Dia.Ø40 Lead12
 
Precision Ball  Screw Spline
 
Precision Ball Screw  Spline PBSA Series
 
Linear Guideway
MSA Series    Heavy Load Type
MSB Series  Compact Type
MSG Series  Wide Rail Type
MSC.MSD Series       Miniature Type
MSH Series    Cross Linear Guideway
MSR Series  Full Roller Type
SMR Series Roller Chain Type
SME Series Ball Chain Type
SMH Series  Ball Chain Type Cross
 
Ball Spline
Ball Spline   SLT Series
Rotary Ball Spline   STRA Series
Ball Spline SLF Series
 
Actuator
KM20 Standard Type / Cover Type (A,B Type)
KM26 Standard Type / Cover Type (A,B Type)
KM30 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
KM30 Standard Type / Cover Type (C、D Type)
KM33 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
KM33 Standard Type / Cover Type (C、D Type)
KM45 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
KM45 Standard Type / Cover Type (C、D Type)
KM46 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
KM46 Standard Type / Cover Type (C、D Type
KM55 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
KM65 Standard Type / Cover Type (A、B Type)
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM