Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/7500 BFX | ATK10 K6 Timing Belts | Brecoflex 100 TK10 K6/1460 BFX | Brecoflex TK10 K13

Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/7500 BFX | ATK10 K6 Timing Belts | Brecoflex 100 TK10 K6/1460 BFX | Brecoflex TK10 K13

Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/7500 BFX , ATK10 K6 Timing Belts, Brecoflex 100 TK10 K6/1460 BFX , Brecoflex TK10 K13, TK20 K13,  ATK5 K6

Giá : Liên hệ

Đai định thời BRECO® và BRECOFLEX® được ép đùn bằng vật liệu polyurethane chịu mài mòn và độ bền cao các thành viên căng thép bện kéo. Dành cho các ứng dụng đặc biệt Kevlar® và độ căng thép không gỉ các thành viên cũng có sẵn. Sự kết hợp của các vật liệu cao cấp tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao một sự cân bằng tốt của sức mạnh cao và tính linh hoạt cao. Ứng dụng của dây đai Brecoflex dùng trong truyền động tiên tiến nhất để truyền tải, dẫn động, lập chỉ mục, truyền động tuyến tính và truyền tải điện.

Các dòng model dây đai (dây curoa) của hãng Brecoflex sản xuất: AT3,AT5,ATL5,ATK5K6, AT10, ATL10, ATL 20, ATK10K6,ATK10K13, BAT10/BATK10, ATP10, SFAT10, ATS15,  BAT15/BA, ATP15,SFAT15, AT20, ATK20K13, AT3, AT5,ATL5,ATK5K6, AT10, ATL10, ATL20, ATK10K6, ATK10K13, BAT10/BATK10, ATP10, SFAT10, ATS15,BAT15/BA, ATP15,SFAT15, AT20, ATK20K13

Dây đai BRECOFLEX® TK10 K6

là loại dây đai bằng vật liệu Polyurethane, Thép gia cố, ép đùn thực sự vô tận, Cấu hình T theo bước hệ mét với dạng răng hình thang, tự theo dõi.

Standard lengths:  See table on the left

Any number of teeth available from:  720mm up to 22,000mm

Pitch: TK10-K6

Width: 25, 50, 100

Min Length mm: 720, 1080 for >50

Material: TPU-ST1 (Standard)

Max Length: 20M

Tension Member: Steel

Options: Paz

Stock Lengths: 1080, 1150, 1210, 1240, 1250, 1320, 1350, 1390, 1400, 1420, 1460, 1500, 1560, 1610, 1750, 1780, 1880, 1960, 2250, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3100, 3150, 3350, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 9000

Các loại có sẵn cho TK10K6:

Một mặt

Mặt răng nylon (PAZ)

Mặt sau bằng nylon (PAR)

Hỗ trợ vận chuyển (T) & (T-PAZ) rộng tới 100mm

Polyurethane đặc biệt theo yêu cầu

Dây đai chống tĩnh điện, màu, được gia công, mài và đục lỗ

 

TK10 K6 – Tải trọng kéo cho phép

Chiều rộng vành đai

b(mm)

50

100

Tải trọng thành viên căng thẳng

Fadm(N)

3800

7800

Trọng lượng đai

Kg/m

0.235

0.458

Brecoflex TK10 K6 Timing Belts / Open Ended - M / Self Tracking-Series

Product Specifications

Pitch: TK10-K6

Width: 25, 50, 100

Material: TPU-ST1 (Standard)

Max Length: 50M

Tension Member: Steel, Kevlar

Options: Paz, Par, PazPar

 

TK10 K6 Timing Belts / Spliced and Welded - V / Self Tracking-Series

Product Specifications

Pitch: TK10-K6

Width: 25, 50

Min Length: 1000mm

Material: TPU-ST1 (Standard)

Tension Member: Steel, Kevlar

Options: Paz, Par, PazPar

 

TK10 K6 Timing Belts / Truly Endless - BFX / Self Tracking-Series

Pitch: TK10-K6

Width: 25, 50, 100

Min Length: 720, 1080 for >50mm

Material: TPU-ST1 (Standard)

Max Length: 20M

Tension Member: Steel (thép)

Options: Paz

Stock Lengths: 1080, 1150, 1210, 1240, 1250, 1320, 1350, 1390, 1400, 1420, 1460, 1500, 1560, 1610, 1750, 1780, 1880, 1960, 2250, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3100, 3150, 3350, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 9000

CÁC MODEL KHÁC TƯƠNG ỨNG CỦA DÒNG BRECOFLEX:

 

Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/3000 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/1750 BFX 
Day dai Brecoflex 25 TK10 K6/1780 BFX 
Brecoflex chinh hang TK10 K6/1880 BFX
Dây đai Brecoflex TK10 K6/1960 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex 50TK10 K6/2250 BFX
Brecoflex chinh hang germany TK10 K6/2360 BFX
Brecoflex Viet Nam 100TK10 K6/2500 BFX
Dai ly Brecoflex Viet Nam TK10 K6/2650 BFX
Dây đai Brecoflex TK10 K6/2800 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/3000 BFX
Day dai Brecoflex TK10 K6/3100 BFX
Brecoflex chinh hang TK10 K6/3150 BFX
Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/3350 BFX
Dây đai Brecoflex TK10K6/3750 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/4000 BF
Day dai Brecoflex 100TK10 K6/4250 BFX
Brecoflex chinh hang TK10 K6/4500 BFX
Dây đai Brecoflex 50TK10 K6/4750 BFX 
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex TK10K6/5000 BFX
Brecoflex chinh hang germany TK10 K6/5300 BFX
Brecoflex Viet Nam 100TK10K6/5600 BFX
Dai ly Brecoflex Viet Nam TK10 K6/6000 BFX
Dây đai Brecoflex TK10 K6/6300 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/6700 BFX
Day dai Brecoflex 25TK10 K6/7100 BFX
Brecoflex chinh hang 100TK10K6/7500 BFX
Dây đai Brecoflex TK10 K6/8000 BFX
Dây đai Brecoflex 100 TK10 K6/9000 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/1080 BFX
Day dai Brecoflex TK10 K6/1150 BFX
Brecoflex chinh hang TK10 K6/1210 BFX
Dây đai Brecoflex 25 TK10 K6/1240 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex TK10K6 / 1250 BFX 
Brecoflex chinh hang germany 50 TK10 K6/1320 BFX
Brecoflex Viet Nam 50 TK10 K6/1350 BFX
Dai ly Brecoflex Viet Nam TK10 K6/1390 BFX
Dây đai Brecoflex 100 TK10 K6/1400 BFX
Dây curoa Brecoflex TK10 K6/ / 1420 BFX
Day dai Brecoflex 25 TK10 K6/1460 BFX
Brecoflex chinh hang TK10 K6/1500 BFX
Dây đai Brecoflex TK10 K6 / 1560 BFX 
Dây đai Brecoflex 100 TK10 K6/1610 BFX

đại lý Brecoflex viet nam, nh

SELF-TRACKING-SERIES
ATK10 K6-DL
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/1500 BFX DL 150
Dây curoa Brecoflex ATK10K6/1600 BFX DL 160
Day dai Brecoflex ATK10 K6/1700 BFX DL 170
Brecoflex chinh hang ATK10K6/1800 BFX DL 180
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/1900 BFX DL 190
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex ATK10 K6/2000 BFX DL 200
Brecoflex chinh hang germany ATK10K6/2120 BFX DL 212
Brecoflex Viet Nam ATK10 K6/2240 BFX DL 224
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/2360 BFX DL 236
Dây đai Brecoflex ATK10K6/2500 BFX DL 250
Dây curoa Brecoflex ATK10 K6/2650 BFX DL 265
Day dai Brecoflex ATK10 K6/2800 BFX DL 280
Brecoflex chinh hang ATK10K6/3000 BFX DL 300
Dây đai Brecoflex ATK10K6/3150 BFX DL 315
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex ATK10 K6/3350 BFX DL 335
Brecoflex chinh hang germany ATK10K6/3550 BFX DL 355
Brecoflex Viet Nam ATK10 K6/3750 BFX DL 375
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/4000 BFX DL 400
Dây đai Brecoflex ATK10K6/4250 BFX DL 425
Dây curoa Brecoflex ATK10 K6/4500 BFX DL 450
Day dai Brecoflex ATK10 K6/4750 BFX DL 475
Brecoflex chinh hang ATK10 K6/5000 BFX DL 500
Dây đai Brecoflex ATK10K6/5300 BFX DL 530
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex ATK10K6/5600 BFX DL 560
Brecoflex chinh hang germany ATK10 K6/6000 BFX DL 600
Brecoflex Viet Nam ATK10K6/6300 BFX DL 630
Dai ly Brecoflex Viet Nam ATK10K6/6700 BFX DL 670
Dây đai Brecoflex ATK10 K6/7100 BFX DL 710
Dây curoa Brecoflex ATK10K6/7500 BFX DL 750
Day dai Brecoflex ATK10 K6/8000 BFX DL 800
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 1700 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 1800 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 1900 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 2000 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2120 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2240 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 2360 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 2500 BFX
Day dai Brecoflex AT10 MOV / 2650 BFX
Brecoflex chinh hang AT10 MOV / 2800 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3000 BFX
Nhà cung cấp dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3150 BFX
Dây đai Brecoflex AT10 MOV / 3350 BFX
Dây curoa Brecoflex AT10 MOV / 3550 BFX

à cung cấp Brecoflex chinh hãng, dai ly Brecoflex viet nam, Brecoflex Việt nam,  ATK5 K6 / 1900 BFX,  ATK10 K6 / 2500 BFX,  ATK10 K6 / 8000 BFX, ATK10 K6 / 6300 BFX, ATK10 K6 / 2240 BFX, day dai Brecoflex ATK10 K6 / 3000 BFX, Brecoflex  ATK10 K6 / 450ermany, Brecoflex  ATK10 K6 / 6300 BFX DL, Brecoflex  BAT10 / 2800 BFX, Brecoflex  BAT10 / 1240 BFX,0 BFX DL, Brecoflex G

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM