Dây đai (dây curoa) Brecoflex AT20 DL (2 mặt) | Brecoflex AT20/2600 BFX DL | Dây curoa 100 AT20/4260 BFX DL

Dây đai (dây curoa) Brecoflex AT20 DL (2 mặt) | Brecoflex AT20/2600 BFX DL | Dây curoa 100 AT20/4260 BFX DL

Giá : Liên hệ

Dây đai (dây curoa) Brecoflex AT20 DL (2 mặt)

AT20 DL Timing Belts / Truly Endless - BFX / Double Sided-Series

Là Dây đai Brecoflex model AT20 2 mặt được ép đùn từ vật liệu polyurethane chịu mài mòn và các bộ phận chịu lực bằng thép bện có độ bền kéo cao.

Với dòng Green color được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng để truyền chuyển động quay đồng bộ trong hệ thống truyền lực.

 

Dây đai Brecofex AT20 DL 2 mặt

Brecoflex AT20 DL Timing Belts / Truly Endless - BFX / Double Sided-Series

Width: 25, 32, 50, 75, 100

Min Length: 1500mm

Max Length: 20M

Tension Member: Steel

Options: Paz

Stock Lengths: 1500, 1600, 1700,1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2600, 2660, 2800, 3000, 3160, 3360, 3560, 3620, 3760, 4000, 4260, 4500, 4760, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000

Pitch (mm): AT20 DL

Code: BFX

Timing Belt: Double Sided Series

Ultimate Tensile Strength (N/10mm belt width): 8640

Specific Belt Stiffness

Steel Reinforced (Per unit width/length): 5.40 x 105N

Specific Belt Mass (per 10mm belt width, steel reinforced): 0.125kg/m

Các model gồm:

50 AT20/1500 BFX DL

25 AT20/1600 BFX DL

75 AT20/1700 BFX DL

75 AT201800 BFX DL

AT20/1900 BFX DL

AT20/2000 BFX DL

50 AT20/2120 BFX DL

50 AT20/2240 BFX DL

100 AT20/2360 BFX DL

100 AT20/2500 BFX DL

AT20/2600 BFX DL

AT20/2660 BFX DL

25 AT20/2800 BFX DL

50 AT20/3000 BFX DL

50 AT20/3160 BFX DL

100 AT20/3360 BFX DL

AT20/3560 BFX DL

AT20/3620 BFX DL

100 AT20/3760 BFX DL

50 AT20/4000 BFX DL

50 AT20/4260 BFX DL

100 AT20/4500 BFX DL

AT20/4760 BFX DL

AT20/5000 BFX DL

AT20/5300 BFX DL

50 AT20/5600 BFX DL

75 AT20/6000 BFX DL

100 AT20/6300 BFX DL

AT20/6700 BFX DL

AT20/7100 BFX DL

AT20/7500 BFX DL

100 AT20/8000 BFX DL

50 AT20/8500 BFX DL

75 AT20/9000 BFX DL

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM