Đèn diệt khuẩn UV Atlantic G64T5L/4 4 Pin 75w (USA) có sẵn giao ngay

Đèn diệt khuẩn UV Atlantic G64T5L/4 4 Pin 75w (USA) có sẵn giao ngay

Hiện kho DTA đang có sẵn loại Đèn UV Atlantic G64T5L/4 4 Pin - Part Number: 05-1017A-R

Giá : Liên hệ

DTA JSC chuyên phân phối các sản phẩm đèn UV, đèn diệt khuẩn Atlantic 75w của hãng Atlantic (USA) chính hãng tại VN. 

Hiện kho DTA đang có sẵn loại Đèn UV Atlantic G64T5L/4 4 Pin - Part Number: 05-1017A-R

Thông số cơ bản của đèn 75w - 1554 mm:

Watts:    75 Watts
Length:    1554 mm
Base:    B16
Base Description:    4 Pin Single Ended (B16)
Qtz. OD:    15 mm
Wiring:    Preheat
Output:    Standard
Category:    Preheat
Type:    L
Wires:    2
Description:    G64T5L/4

Các mode khác của hãng:

05-1116-R GPH793T5L
05-1118-R CC24T5L
05-1119-R GPH212T5L/4 4 Pin
05-1120-R GPH287T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-1121-R G36T5VH-U U-SHAPED  Ozone
05-1136 GPH843T5L/MDBP Medium Bi-pin
05-1145 LMPHGS300 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1146 LMPHGS400 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1147 LMPHGS500 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1148 LMPHGS600 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1150-R G48T5L-U U-SHAPED
05-1156 G48T5VH/4-U U-Shape
05-1157 GHO24T5L/4PSE 4 PIN
05-1158 GPHU-18T5L/4
05-1159 GPHU-30T5L/4
05-1204A1-R 782H30 MODERATE OZONE
05-1205A1-R G36T5H MODERATE OZONE
05-1215 GCC-U372T5L/2-pin Special
05-1216 G64T5L/4/U w/ceramic 4 pin circleline PL-L style base
05-1222 TUVCL-246HO Fresh-Aire UV Equivalent Replacement
05-1223 TUVCL-260TF Fresh Aire UV Equivalent Replacement Lamp
05-1224 TUVCL-232HO Fresh-Aire UV Equivalent Replacement Lamp
05-1227 21000210 Steril-Aire Equiv Replacement EGTS20VO
05-1282 GPH136T5L/4 SPECIAL
05-1295A Lamp Base: Type 303 Stainless Steel Slotted/QUOTE B4 ORDERIN
05-1313A-R G64T5L/3 3 Pin
05-1314-R G64T5VH/3 3 Pin  Ozone
05-1334-FEP G48T5L w/ Armorlite
05-1334-R G48T5L
05-1336A-R G37T5VH Ozone
05-1337-R G64T5VH Ozone
05-1337-RV G64T5VH Ozone Validated
05-1338A-R G64T5L
05-1338A-RV G64T5L Validated
05-1339-R G18T5VH Ozone
05-1340-R G18T5L
05-1341-R G36T5VH Ozone
05-1341-RV G36T5VH Ozone Validated
05-1342A1-R 782L30
05-1343-FEP G36T5L w/ Armorlite
05-1343-R G36T5L
05-1343-RV G36T5L VALIDATED
05-1344-R 782L20
05-1345-R 782L10
05-1346-R G10T5 1/2L
05-1346-RV G10T5 1/2L Validated
05-1347 G10T5 1/2VH Ozone
05-1347-V G10T5 1/2VH Ozone Validated
05-1348-FEP G24T5L w/ Armorlite
05-1348-R G24T5L
05-1349-R G24T5VH Ozone
05-1352-FEP G30T5L w/ Armorlite
05-1352-R G30T5L
05-1360 694A1
05-1362-R G18T6VZ-U/SSB OBSOLETE: U-SHAPED  OZONE PROD
05-1363-R G36T5L/CB2
05-1366-R GPH287T5L/4 4 Pin
05-1367-R G12T5VH Ozone
05-1369-R L5464000 Quartz Photo- chemical/Low Pressure w/24"
05-1370-R GPH436T5L/4 4 Pin
05-1380-R GPH357T5L/4 4 Pin
05-1381-R G48T5VH Ozone
05-1382-R G36T5L/4 4 Pin
05-1388 GPH136T5VH/4 SPECIAL
05-1390 LMPRGP120 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1391 LMPRGP180 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1395 GPH357T5L/4 UNBRANDED
05-1400-R GPH212T5L
05-1410-R GPH212T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-1411-R GPH793T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-1425-R GPH212T5VH Ozone
05-1426-R GPH436T5VH Ozone
05-1427-R GPH793T5VH Ozone
05-1436 GCC-U372T5L/4
05-1440 LMPHGS120 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1441 LMPHGS180 Sanuvox Equivalent Replacement Lamp
05-1450 52054541 UV Resources Equiv Repl Lamp for Model DEF34HO
05-1451 52044541 UV Resources Equiv Repl Lamp for Model DEF22HO
05-1452 52056541 UV Resources Equiv Repl Lamp DEF34HO (Armorlite)
05-1453 52046541 UV Resources Equiv Repl Lamp DEF22HO (Armorlite)
05-1459 RLM61 UV Resources Equivalent Replacement Lamp
05-1470 Spectra254 Type IV Equivalent Repl, FEP Coated, Spectra 1100
05-1492 17998 2 WING Aquafine Equivalent Replacement
05-1500-R G12T5L
05-1515-R L58065LPT-1/2
05-1517A-R G15.5T5VH/2pDiag/SE Ozone
05-1518A-R G36T5x1VH MODERATE OZONE
05-1520A-R 1400 Series Viotec Equivalent Replacement
05-1522-R GPH650T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-1523-R GPH463T5L/4 4 Pin
05-1527-R GML325 American Ultraviolet Equivalent Replacment Lamp
05-1531-R GPH463T5L
05-1533-R GPH357T5L\CB Med-MiniBP
05-1534-R GPH843T5L/4 4 Pin
05-1537 Lmp assy GPH487T5VH/4CLB w/40-1043A1 & 40-1042A1
05-1538 GPH487T5VH/4CLB
05-1579 GPH357T5VH/4 300mA Filament
05-1580 GPH357T5VH/HO/4
05-1599-R GPH275T5VH/4 4 Pin  Ozone
05-1605 CC36T5L/4
05-1606 CC36T6L/HO/4
05-1610 CC436T5L/4
05-1611 CC436T6L/HO/4
05-2003 LAHV90 Culligan/Rainsoft AirMaster Equivalent Replacemt
05-2004 59619-G01 Infilco (IDI) Equivalent Replacement
05-2010 LAHV90L Culligan/Rainsoft AirMaster Equivalent Replacemt
05-2012 LAHV91 Culligan/Rainsoft AirMaster Equivalent Replacemt
05-2013 GPH793T5L/4 UNBRANDED 4 Pin
05-2014-R GPH810T5VH/HO/4 4 pin Ozone
05-2015 46365401 Field Controls Equivalent Replacement Lamp
05-2016 GPH508T5L/HO/4PSE
05-2338-R 3098LM Aquafine Equivalent Replacement
05-2453-R 17491LM Aquafine Equivalent Replacement
05-2492 17998LM Aquafine Equivalent Replacement
05-2600 602803 Trojan UVMax A Equivalent Replacement
05-2601 602804 Trojan UVMax B Equivalent Replacement
05-2602 602805 Trojan UVMax C & D Equivalent Replacement
05-2603 602806 Trojan UVMax E/Pro7 Equivalent Replacement
05-2604 602807 TrojanUVMax F/Pro15 Equivalent Replacement
05-2605 702 Trojan Advantage 2 Equivalent Replacement
05-2606 705 Trojan Advantage5 Equivalent Replacement
05-2607 708 Trojan Advantage 8 Equivalent Replacement
05-2608 712 Trojan Advantage 12 Equivalent Replacement
05-2609 GML425T American UV Equivalent Replacement
05-2612 RPT405T American UV Equivalent Replacement
05-2620 S36RL Unbranded Equiv Repl Etch: Caution & Replaces S36RL
05-2621 S810RL Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces S810RL
05-2622 S463RL Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces S463RL
05-2623 602805 Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces 602805
05-2624 S212RL Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces S212RL
05-2625 S320RL-HO Unbranded Equiv Etch:Caution/ReplacesS320RL-HO
05-2626 S330RL Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces S330RL
05-2627 S287RL Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces S287RL
05-2628 602806 Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces 602806
05-2629 S200RL-HO Unbranded Equiv EtchCaution/Replaces S200RL-HO
05-2630 S410RL-HO Unbranded Equiv Repl
05-2631 S600RL-HO Unbranded Equiv Repl
05-2632 S950RL-HO Unbranded Equiv Repl Etch: Caution & Replaces
05-2633 602803 Unbranded Equiv Rep Etch:Caution & Replaces 602803
05-2634 S64RL Unbranded Equivalent Repl
05-2650 RL-290 Luminor (Blackcomb) Eqv Replacement Lamp
05-2651 RL-470 Luminor (Blackcomb) Eqv Replacement Lamp
05-2652 RL-820 Luminor (Blackcomb) Eqv Replacement Lamp
05-2653 RL-850 Luminor (Blackcomb) Eqv Replacement Lamp
05-2654 RL-999 Luminor (Blackcomb) Eqv Replacement Lamp
05-2655 RL-210HO Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp
05-2656 RL-330HO Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp
05-2657 RL-420HO Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp
05-2658 RL-600HO Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp
05-2659 RL-950HO Luminor (Blackcomb) Equivalent Replacement Lamp
05-3219 GML500 American Ultraviolet OEM Replacement Lamp
05-3220 GML410 American UV Equivalent Replacement
05-3221 GML430 American UV Equivalent Replacement
05-3222 GML415 American UV Equivalent Replacement
05-3224 GML445 American UV Equivalent Replacement
05-3225 8w Rainbow Lifegard Equivalent Replacement
05-3226 25w Rainbow Lifegard Equivalent Replacement
05-3228 8 watt Aqua Ultraviolet Equivalent Replacement
05-4001 GPH450T5L/HO/4P
05-4003 L-12-6 Lancaster Pump Equivalent Replacement
05-4004 70-18440 Delta UV Equivalent Replacement
05-4005 SBL005 American UV OEM Replacement Lamp
05-4009 SBL420 American UV OEM Replacement Lamp
05-4010 SBL415 American UV OEM Replacement Lamp
05-4011 SBL420 American UV Equivalent Replacement Lamp
05-4012 SBL430 American UV OEM Replacement Lamp
05-4013 SBL445 American UV OEM Replacement Lamp
05-4240 S8ROL4P R-Can/Sterilight Equivalent Replacement
05-4258 Silver L Aquafine Equivalent Replacement Lamp
05-4258-V Tan L Aquafine Equivalent Replacement Lamp
05-4259 19306 Aquafine Equivalent Replacement
05-4260 SBL420T American UV Equivalent Replacement with Armorlite
05-4263 59621-G01 Infilco (IDI) Equivalent Replacement
05-4265 K-40 Katadyne Equivalent Replacement
05-4268 7160WS Photoscience Equivalent Replacement
05-4270 59619-G04 Infilco (IDI) Equivalent Replacement
05-4271 7560WS Photoscience Japan Equivalent Replacement
05-4272 7660W Photoscience Japan Equivalent Replacement
05-4273 7660WS Photoscience Japan Equivalent Replacement
05-4275 AZ-5 Photoscience Japan Equivalent Replacement
05-4276 S200RL-HW R-Can/Sterilight Equivalent Replacement
05-4283 302317 Trojan Equivalent Replacement
05-4289 LMPP2006 UltraTech Equivalent Replacement
05-4290 LMPP1001 Wedeco Equivalent Replacement
05-4291 LMPP2001 Wedeco Equivalent Replacement
05-4292 LMPP2007 Wedeco Equivalent Replacement
05-4293 LMPP2008 Wedeco Equivalent Replacement
05-4294 S330ROL R-Can Equivalent Replacement
05-4300 602826 Trojan Max A Ozone Equivalent Replacement
05-4304A G335T5L/4 Branded RU18 Caution & Icons
05-4305A G457T5L/4 Branded RU26 Caution & Icons
05-4306A G457T5L/4 /HO Branded RU50 Caution & Icons
05-4307 602827 Trojan Max B Ozone Equivalent Replacement
05-4308 602828 Trojan Max C/D Ozone Equivalent Replacement
05-4309 602829 Trojan Max E Ozone Equivalent Replacement
05-4310 602830 Trojan Max F Ozone Equivalent Replacement
05-4315 7-L6 Lancaster Pump Equivalent Replacement
05-4317 21000810 Steril-Aire Equivalent Replacement
05-4318 21000910 Steril-Aire Equivalent Replacement
05-4319 21000610 Steril-Aire Equiv. Replacement EGTS42VO
05-4320 21000510 Steril-Aire Equivalent Replacement EGTS36V
05-4321 21000310 Steril-Aire Equiv. Replacement EGTS24VO
05-4330 Wedeco NLR 1579 W (0260) Equivalent Replacement
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM