Điện trở Danotherm , Danotherm tự làm mát . Quạt thông gió làm mát Danotherm . Làm mát bằng chất lỏng Danotherm , Tản nhiệt làm mát Danotherm

Điện trở Danotherm , Danotherm tự làm mát . Quạt thông gió làm mát Danotherm . Làm mát bằng chất lỏng Danotherm , Tản nhiệt làm mát Danotherm

Danotherm / Power resistors
Danotherm resistors are used in a wide variety of applications. As such, it is difficult to label them by application. Here, the resistor families are devided in the way of cooling.

Điện trở / Điện trở
Điện trở Danotherm được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng. Như vậy, rất khó để dán nhãn cho chúng bằng ứng dụng. Ở đây, các gia đình điện trở được chia theo cách làm mát.
 

Giá : Liên hệ

Aluminium housed
IP50 - IP65
Steel tube
IP65 / IP66
Steel grid
IP00 / IP23
Wirewound
IP00 / IP20
Axial / PCB
IP00
De-humidifying
IP20
Rheostat
(Legacy)

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM