Động cơ Omec Mortor chính hãng | OMEC Mortor 90S6 | OMT1 IE5-112M6 | Omec VietNam

Động cơ Omec Mortor chính hãng | OMEC Mortor 90S6 | OMT1 IE5-112M6 | Omec VietNam

Giá : Liên hệ

 

Một số model thông dụng của Omec Mortor OMT1 IE3 6-POLE | 1000 RPM:

Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE3 90S6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE3 90L6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE4 100L6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE5 112M6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE6 132M6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE7 132Mx6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE8 160L1-6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE9 160L2-6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE10 180L6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE11 200L6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE12 200Lx6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE13 250M6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE14 280S6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE15 280M6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE16 315S6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE17 315M6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE18 315L6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE19 315Lx6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE20 355M6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE21 355My6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE22 355Lx6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE23 355Ly6
Động cơ OMEC Mortor OMT1 IE24 400M2-6
Omec Mortor Viet Nam OMT1 IE25 400M1-

OMT1-IE3 90S4 1,1kW 230/400V 50Hz B3, Iso F-B / IP55 / PTC150℃ / Shaft 24j6 / Ral 7031 / Fixed with circlip. # AA34411021T001-C

OMT1-IE3 112M4 4kW 230/400V 50Hz B3, Iso F-B / IP55 / PTC150℃ / Shaft 28j6 / Ral 7031 / Fixed with circlip. # AA36440021T001-C
OMT1-IE3 80G4 0,75kW 230/400V 50Hz B3, Iso F-B / IP55 / PTC150℃ / Shaft 19j6 / Ral 7031 / Fixed with circlip. # AA33407521T001-C

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM