Encoder Posital UCD-IPH00-XXXXX-V8S0-2TW | Bộ mã hóa Posital UCD | Posital VietNam |Encoder Posital

Encoder Posital UCD-IPH00-XXXXX-V8S0-2TW | Bộ mã hóa Posital UCD | Posital VietNam |Encoder Posital

DTA JSC chúng tôi chuyên cung cấp các bộ mã hóa vòng quay Posital , Cảm biến  Posital , máy đo  Posital chính hãng tại Việt Nam. 

 

Giá : Liên hệ

Một số model của Encoder Posital Fraba: 

OCD DPB 1B0013S0600CC Posital Fraba VietNam
OCD 1212 CLOS OCC Posital Fraba Chính hãng
OCD 600B 0016 C10S CRW Posital Fraba Encoder
OCD BITPARALLEL ST Encoder Posital 
OCD C2B1B 0012 S10V 0CC Posital Fraba VietNam
OCD C2B1B 1210 C100 0CC Posital Fraba VietNam
OCD C2B1B 1212 C100 0CC Posital Fraba Chính hãng
OCD C2B1B 1212 C100 0Cc 146 Posital Fraba Encoder
OCD C2B1B 1212 C100 OCC Encoder Posital 
OCD C2B1B 1213 C100 0CC Posital Fraba VietNam
OCD C2 B1B 1213 C100 OCC Posital Fraba VietNam
OCD C5B1B 1213 C100 CAW Posital Fraba Chính hãng
OCD C5 B1B 1213 C100 CAW Posital Fraba Encoder
OCD C5 B1B 1213 C100 PRW Encoder Posital 
OCD C5B1B 1213 C10S CRW Posital Fraba VietNam
OCD C5B1B 1213 S06S CRW Posital Fraba VietNam
OCD C5B1B 1213 S06S CRW Posital Fraba Chính hãng
OCD C600B 0012 C100 CAW Posital Fraba Encoder
OCD C600B 0012 C100 CRW Encoder Posital 
OCDC600B 0012 C10S PAL Posital Fraba VietNam
OCD C600B 0012 C10S PAL Posital Fraba VietNam
OCD C600B 0012 S10S CRW Posital Fraba Chính hãng
OCD C600B 0012 S10S PAL Posital Fraba Encoder
OCD C600B 0012 S10S PRL Encoder Posital 
OCD C600B 0012 S10S PRM Posital Fraba VietNam
OCD C600B 0012 S10S PRN Posital Fraba VietNam
OCD C600B 0016 C10S CRW Posital Fraba Chính hãng
OCD C600B 0016 S060 CRW Posital Fraba Encoder
OCD C600B 0016 S06C CRW Encoder Posital 
OCD C600B 0016 SCIC PR Posital Fraba VietNam
OCD C6B00B 0016 C10S CRW Posital Fraba VietNam
OCD C6B1B 0012 S10S PRM Posital Fraba Chính hãng
OCD CANopen ST/MT Posital Fraba Encoder
OCD D2B1B 0013 B150 0CC Encoder Posital 
OCD D2B1B 0013 C100 0CC Posital Fraba VietNam
OCD D2B1B 1213 10V OCC Posital Fraba VietNam
OCD D2B1B 1213 C100 0CC Posital Fraba Chính hãng
OCD D2B1B 1213 C100 OCC Posital Fraba Encoder
OCD D2B1B 1213 C10V 0CC Encoder Posital 
OCD DPB1 B 1213 S06 0CC Posital Fraba VietNam
OCD DPB1B 0012 C100 0CC Posital Fraba VietNam
OCD DPB1B 0012 C100 0CO Posital Fraba Chính hãng
OCD DPB1B 0012 S100 0CC Posital Fraba Encoder
OCD DPB1B 0012 S100 OCC Encoder Posital 
OCD DP MT Posital Fraba Encoder Posital Fraba VietNam
2810 16 6 0G00PGF2CR Posital Fraba Encoder VietNam
Posital Fraba Encoder 2812 4096 6 6G0SS G01CG
2812 4096 6 6G0SSG01CG Posital Fraba Encoder VN
2812 4096 6 6GOSSG01CG Posital Fraba Encoder
Posital Fraba Encoder 350 51063 DPBIB 1212
5810 16 FGD0PG2CR Posital Fraba Encoder VietNam
5810 4096 FBBIC 203PG Posital Fraba Encoder VietNam
Posital Fraba Encoder 5810 4096 FG00PG02KW
Encoder Posital  5812 4096 FBA1DPW3PG
5812 16 FG00SL01KW Posital Fraba Encoder VietNam
5812 1 FBA1DP03PG Posital Fraba Encoder
5812 1 FBA1K3WOSW 4096 Posital Fraba Encoder
5812 1 FBB1DP03PG Posital Fraba Encoder VietNam
5812 1 FBB1DPN3PG Posital Fraba Encoder
Encoder Posital 5812 1 YBA1DP03PG
5812 1 YBB1DP03PG Posital Fraba Encoder
5812 1 YBBIDPO3PG Posital Fraba Encoder
5812 256 FG00SL01KG Posital Fraba Encoder
5812 4096 fba10p03pg Posital Fraba Encoder VietNam
5812 4096 FBA1DPP3PG Posital Fraba Encoder
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM