Hals HMGP-105DC | Has HMGP-105D | HMGP-105W |Hals pump HMGP 105D series

Hals HMGP-105DC | Has HMGP-105D | HMGP-105W |Hals pump HMGP 105D series

Giá : Liên hệ

Bơm dầu Hals HMGP-105DC | Has HMGP-105D | HMGP-105W Là loại bơm cấp dầu tỷ lệ và có hình dáng tương tự như HMGP-105N nhưng hộp điều khiển được làm bằng khuôn đúc AL nên có độ bền tuyệt vời trước các va đập bên ngoài.
Bộ phận chính của bơm Hals HMGP-105 được sản xuất nguyên khối, giúp việc bảo trì trở nên dễ dàng.
Có sẵn các phương pháp điều khiển bên trong (HMGP-105D) và điều khiển bên ngoài (HMGP-105DC, 105W).
Bơm cung cấp dầu tỷ lệ để kiểm soát bên trong và bên ngoài.


Thông số kỹ thuật của Hals HMGP 105D series:
MODEL NAME:    HMGP-105D    HMGP-105DC    HMGP-105W
PUMP TYPE:    GEAR PUMP
DISCHARGE PRESSURE    8kg/cm²
USING OIL    32~220(cSt)
FILTER    80 Mesh
TANK CAPACITY    2Liter
DISCHARGE AMOUNT    4~45 / 4~80cc/min    100cc/min
INTERVAL TIME    3~30 / 300~120min    External control
FLOAT S/W    Contact type A contact (NO)
ON at Low level
PRESSURE S/W:    -    Contact type A contact(NO)
-    Operation pressure 1.5 ± 0.2 bar ON
MOTOR SPEC
INPUT    50W
PHASE    1Ø
VOLTAGE    110V   |   200V   |   220V
CURRENT    1.40A/0.95A   |   0.60A   |   0.75A/0.50A
FREQUENCY:    50/60Hz
PACKING SPEC
PACKING SIZE(cm)    15(W) x 18(L) x 26(D)
WEIGHT(kg):
PUMP    2.9kg
PACKING    2.3kg

Ngoài ra còn có 1 số model của hãng:

Bom mo cong nghiep Hals HEP-182 
Grease Pump Hals HEP-183 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-16(S)
Bom mo cong nghiep Hals HGP-16E 
Grease Pump Hals HGP-40E 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-60E
Bom mo cong nghiep Hals HGP-720 
Grease Pump Hals HGP-950 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HGP-1200 
Bom mo cong nghiep Hals HU-2~8R 
Grease Pump Hals HU-10R 
Bơm mỡ bôi trơn Hals HU-12R 
Bom mo cong nghiep Hals HU-2~8RL 
Grease Pump Hals HU-10RL
Bơm mỡ bôi trơn Hals HU-12R
Bom mo cong nghiep Hals HUA-16
Grease Pump Hals HUA-26 
Bơm mỡ bôi trơn Hals 2500BMF
Bom mo cong nghiep Hals 4000BMF
Hals Viet Nam HCP-1100EHMF(S)
Bom Hals HCP-1800EHMF(S)
Hals pump HCP-2500EHMF(S)
Nha phan phoi Hals VN HCP-4000EHMF(S)
hals Viet Nam HCP-EHMF(S) type
Hals Viet Nam HCP-EHMF type
Bom Hals HCP-EMS type
Hals pump  ROTOR PUMP
Nha phan phoi Hals VN HTOP type
hals Viet Nam HTOP-11A 
Hals Viet Nam HTOP-12A 
Bom Hals HTOP-13A
Hals pump HTOP-11AVB 
Nha phan phoi Hals VN HTOP-12AVB 
hals Viet Nam HMTP-3M-1500-HAVBF-(E) 
Hals Viet Nam HMTP-1M-HA(VB/VD) type
Bom Hals HMTP-1M-400-HA(VB/VD) 
Hals pump HMTP-1M-750-HA(VB/VD)
Nha phan phoi Hals VN HEP-181
hals Viet Nam HEP-182
Hals Viet Nam HUA-16
Bom Hals HUA-26 
Hals pump UR-TYPE 
Nha phan phoi Hals VN HRP-350
hals Viet Nam HCS SUCTION FILTER 
Hals Viet Nam  ROTOR PUMP
Bom Hals HTOP type
Hals pump HTOP-11A 
Nha phan phoi Hals VN HTOP-12A 
hals Viet Nam HTOP-13A 
Hals Viet Nam HTOP-11AVB 
Bom Hals HTOP-12AVB 
Hals pump HMTP-3M-HAVBF type
Nha phan phoi Hals VN HMTP-3M-400-HAVBF-(E) 
hals Viet Nam HMTP-3M-750-HAVBF-(E) 
Hals Viet Nam HMTP-3M-1500-HAVBF-(E) 
Bom Hals HMTP-1M-HA(VB/VD) type
Hals pump HMTP-1M-400-HA(VB/VD) .
Nha phan phoi Hals VN HMTP-1M-750-HA(VB/VD)
hals Viet Nam  GREASE PUMP
Hals Viet Nam HEP-181
Bom Hals HEP-182
Hals pump HTOP-11A
Nha phan phoi Hals VN HTOP-12A
hals Viet Nam HTOP-13A
Hals Viet Nam HTOP-11AVB
Bom Hals HTOP-12AVB
Hals pump HTOP-13AVB
Nha phan phoi Hals VN HTOP-2F
hals Viet Nam HTOP-3F
Hals Viet Nam HMTP-3M-MA(VB) type
Bom Hals HMTP-3M-75
Hals pump HMTP-3M-1009
Nha phan phoi Hals VN HMTP-3M-200
hals Viet Nam Oil Cooler
Bơm dầu Hals chinh hang Oil COOLER (7L TANK)
Bom Hals Korea Oil COOLER (8L TANK)
Bom dau Hals Oil COOLER (14L TANK)
Bơm dầu Hals chinh hang Oil COOLER (24L TANK)
Bơm Hals Việt Nam HTP-204(HA/HB)(VB/VD) 
Bom Hals Viet Nam HTP-206(HA/HB)(VB/VD)
Hals pump VN HTP-208(HA/HB)(VB/VD)
Nha cung cap bom Hals HTP-210(HA/HB)(VB/VD) 
Bơm Hals Việt Nam HTP-212(HA/HB)(VB/VD) 
Bom Hals Viet Nam HTP-216(HA/HB)(VB/VD) 
Hals pump VN HTP-220(HA/HB)(VB/VD) 
Nha cung cap bom Hals HMTP-3M-HA(VB/VD) type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-3M-400-HA(VB/VD)-(E/P)
Bom Hals Viet Nam HMTP-3M-750-HA(VB/VD)-(E/P)
Hals pump VN HMTP-3M-1500-HA(VB/VD)-(E/P)
Nha cung cap bom Hals HMTP-3M-HAVBF type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-3M-400-HAVBF-(E)
Bom Hals Viet Nam HMTP-3M-750-HAVBF-(E)
Hals pump VN HMTP-3M-1500-HAVBF-(E)
Nha cung cap bom Hals HMTP-1M-HA(VB/VD) type
Bơm Hals Việt Nam HMTP-1M-400-HA(VB/VD)
Bom Hals Viet Nam HMTP-1M-750-HA(VB/VD)
Hals pump VN HCP-4000EHMF200
Nha cung cap bom Hals HCP-4000EHMF280S
Bơm Hals Việt Nam HCP-5500HMF200
Bom Hals Viet Nam HCP-5500HMF220
Hals pump VN HCP-5500HMF240
Nha cung cap bom Hals HCP-5500HMF260.
Bơm Hals Việt Nam HCP-5500HMF280
Bom Hals Viet Nam HCP-750EMS
Hals pump VN HCP-1100EMS
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM