KEJIKEYI R-220D25 (25A) | Chỉnh lưu Kejikeyi R-220D40 | Kejikeyi Việt Nam R-220D10

KEJIKEYI R-220D25 (25A) | Chỉnh lưu Kejikeyi R-220D40 | Kejikeyi Việt Nam R-220D10

Giá : Liên hệ

Bộ chỉnh lưu KEJIKEYI type R tích hợp mạch kích hoạt lệch pha, mạch hấp thụ điện trở và thyristor hai chiều, có thể điều chỉnh thủ công bằng chiết áp để thay đổi điện áp trên tải điện trở để điều chỉnh công suất đầu ra.

Bộ điều chỉnh điện áp rắn được sử dụng trên lưới điện 110-230Vac, 50Hz và được kết nối với chiết áp 470KΩ bên ngoài. Phạm vi điều chỉnh điện áp là từ 0° đến 180° và dòng rò ngoài trạng thái nhỏ hơn 12mA. Điện áp cách iện giữa thiết bị đầu cuối và tấm đế lớn hơn 1500Vac. Vui lòng tham khảo rơle trạng thái rắn AC một pha để biết các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng như lựa chọn và bảo vệ mức dòng điện.

Các model gôm:

10A     R-220D10

25A     R-220D25

40A     R-220D40

Bảng thông số hiệu năng: Đại lý KEJIKEYI việt nam, nhà phân phối KEJIKEYI VN, KEJIKEYI HCM

Dòng điện khởi động (lưới điện trong một tuần)

700%

Dòng rò

Dưới 12 mA

Đầu ra giảm điện áp ở trạng thái

<3V

Điện trở cách điện (giữa đầu vào, đầu ra và vỏ)

≥1000MΩ

Điện áp cách điện (giữa đầu vào, đầu ra và vỏ)

≥1500VAC

Nhiệt độ hoạt động

-30oC— + 75oC

Tần số lưới

50HZ 60HZ )

Lựa chọn bộ tản nhiệt: Bạn có thể chọn các bộ bức xạ được sử dụng trong bộ điều chỉnh điện áp rắn dòng R từ E-18, E-30, F-30, F-40 và F-50.\

Ngoài ra còn có các model khác của dòng chỉnh lưu:

Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H220D15F
Kejikeyi Viet Nam DTY-H220D35F
Thyristor VietNam DTY-H220D55F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H220D55F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-H220D120F
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H220D150F
Kejikeyi Viet Nam DTY-H220D190F
Thyristor VietNam DTY-H220D240F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H220D290F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-H220D350F
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H380D15F
Kejikeyi Viet Nam DTY-H380D35F
Thyristor VietNam DTY-H380D55F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H380D75F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-H380D120F
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H380D150F
Kejikeyi Viet Nam DTY-H380D190F
Thyristor VietNam DTY-H380D240F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H380D290F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-H380D350F
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-220D10F
Kejikeyi Viet Nam DTY-220D25F
Thyristor VietNam DTY-220D40F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-220D25F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-220D40F
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-220D10F
Kejikeyi Viet Nam DTY-380D10F
Thyristor VietNam DTY-380D25F
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-380D40F
Kejikeyi Viet Nam DTA JSC DTY-220D50XF
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-380D10F
Kejikeyi Viet Nam DTY-380D10XF
Thyristor VietNam DTY-380D25XF
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-380D50XF
Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-3-380D10
Diode module Kejikeyi SSR-3-380D25
Kejikeyi Distributor Vietnam SSR-3-380D40
Kejikeyi Vietnam SSR-3-480D10G
Chinh luu Kejikeyi VN SSR-3-480D25G
Dai ly Kejikeyi  SSR-3-480D40G
Thyristor Kejikeyi VietNam SSR-3-480D10H
Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-3-480D25G
Diode module Kejikeyi SSR-3H380D15
Kejikeyi Distributor Vietnam SSR-3H380D35
Kejikeyi Vietnam SSR-3H380D55
Chinh luu Kejikeyi VN SSR-3-480D40H
Dai ly Kejikeyi  SSR-3H380D75
Thyristor Kejikeyi VietNam SSR-3H380D120
Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-3H380D150
Diode module Kejikeyi SSR-3H480D15G
Kejikeyi Distributor Vietnam SSR-3H480D35G
Kejikeyi Vietnam SSR-3H480D75G
Chinh luu Kejikeyi VN SSR-3H480D55G
Dai ly Kejikeyi  SSR-3H480D120G
Thyristor Kejikeyi VietNam SSR-3H480D150G
Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-3H480D15H
Diode module Kejikeyi SSR-3H480D35H
Kejikeyi Distributor Vietnam SSR-3H480D55H
Kejikeyi Vietnam SSR-3H480D75H
Chinh luu Kejikeyi VN SSR-3H480D120H
Dai ly Kejikeyi  SSR-3H480D150H
Thyristor Kejikeyi VietNam SSR-JKZKE
Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-JKWKE
Diode module Kejikeyi SSR-JKZKF
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM