Khớp nối Form-Flex® (TB Wood's) FSH31-20-HD | Form-Flex® Viet Nam | Khop noi FSH31-20-SAE | FSH31-22-HD

Khớp nối Form-Flex® (TB Wood's) FSH31-20-HD | Form-Flex® Viet Nam | Khop noi FSH31-20-SAE | FSH31-22-HD

Giá : Liên hệ

Các khớp nối Form-Flex® truyền mô-men xoắn đồng thời bù cho sự lệch góc, song song và lệch trục giữa hai trục được kết nối. Các khớp nối đĩa linh hoạt giảm thiểu lực lệch trên thiết bị được kết nối. Các thiết kế của FSH Series sử dụng các gói đĩa không được lọc và có thể bị nhàm chán đối với bất kỳ cấu hình trục nào.

Thông số của khớp nối Form-Flex®:
Product Family: FSH
Coupling Size: 31
Adapter Size: 20
Rated Torque: 24,000 lb-in
Peak O/L Torque: 36,000 lb-in
Max RPM Note: Max RPM shown for smallest available adapter size, do not exceed this speed for any given coupling size.
Max RPM Warning: Verify that adapter speed limit is adequate for application speed, do not exceed coupling MAX RPM (See note 2a).
Max RPM: 2800
HP Per 100 RPM: 38.1 HP
Free End Float +/-: 0.052 in
Mounting: Flywheel mounting hardware is not supplied with coupling.
A Dimension: 8.12 in
B Dimension: 8.68 in
D Dimension: 5.31 in
F Dimension: 3.37 in
G Dimension: 0.62 in
H Dimension: 5.50 in
Angular Misalignment per Disc Pack: 0.33°/disc pack
Adapter O.D.: 20.375 in
Adapter B.C.D.: 18.5 in
# of Bolt Holes: 8
Max Bore (Iron): 3.12 in
Max Bore (Iron): 82.00 mm
Max Bore (Steel): 4.13 in
Max Bore (Steel): 113 mm
Weight/WR2 Calculation: Weight and WR2 calculated with steel hubs at maximum inch bore size and selected available adapter size.
Inertia: 2430 lb-in²
Weight: 72 lbs

Ngoài ra còn có 1 số model khác:

Khớp nối xoắn Form-Flex®  FSH31-10-SAE
FSH31-12-SAE
FSH31-14-HD
FSH31-20-SAE
FSH31-22-SAE
FSH31-18-SAE
FSH35-18-HD
FSH35-18-SAE
FSH35-12-SAE
FSH35-22-HD
FSH37-14-SAE
FSH37-20-HD
FSH37-22-HD
FSH42-20-HD
FSH45-28-HD
FSH45-28-SAE
FSH55-22-SAE
Flexible Coupling FSH31-10-SAE
Khop noi Flexible Viet Nam FSH31-12-SAE
Flexible Coupling FSH31-14-HD
Khớp nối xoắn Form-Flex®  FSH31-20-SAE
Flexible Coupling FSH31-22-SAE
Khop noi Flexible Viet Nam FSH31-18-SAE
Flexible Coupling FSH35-18-HD
Khớp nối xoắn Form-Flex®  FSH35-18-SAE
Flexible Coupling FSH35-12-SAE
Khop noi Flexible Viet Nam FSH35-22-HD
Flexible Coupling FSH37-14-SAE
Khớp nối xoắn Form-Flex®  FSH37-20-HD
Flexible Coupling FSH37-22-HD
Khop noi Flexible Viet Nam FSH42-20-HD
Flexible Coupling FSH45-28-HD
Khớp nối xoắn Form-Flex®  FSH45-28-SAE
Flexible Coupling FSH55-22-SAE
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM