Mô đun Kejikeyi SCR-JKK/2E | modul SCR-JKK/2F | Kejikeyi SCR-JKK/2G | Kejikeyi SCR-JKK/2H

Mô đun Kejikeyi SCR-JKK/2E | modul SCR-JKK/2F | Kejikeyi SCR-JKK/2G | Kejikeyi SCR-JKK/2H

Giá : Liên hệ

Mô-đun Kejikeyi SCR-JKK/2F ; SCR-JKK/2G là mô-đun kích hoạt chuyển pha điều khiển bằng silicon kênh đôi một pha (SCR-JKK/2) là thêm tín hiệu kích hoạt điều khiển bằng silicon nửa chu kỳ âm dựa trên SCR-JKK đã nói ở trên để đạt được hai pha chuyển mạch trong mạch một pha.Chỉ có nửa chu kỳ dương và âm của thyristor một pha là được dịch pha và điều chỉnh đồng thời, nếu không thì giống như SCR-JKK.

CON0-5V : LoE

CON0-10V : LoF

CON4-20mA : LoG

CON1-5V : LoH

SCR-JKK/2E

SCR-JKK/2F

SCR-JKK/2G

SCR-JKK/2H

Bảng thông số kỹ thuật:

 

Dòng E

Dòng F

dòng G

dòng H

phạm vi đầu vào

0-5V

0-10V

4-20mA

1-5V

kháng đầu vào

>30KΩ

>30KΩ

250Ω

>30KΩ

Phạm vi đầu vào hợp lệ

0,75 – 4,75V

1,5 – 9,5V

5-19mA

1,25 – 4,75V

Phạm vi góc dịch pha

180°- 0°

180°- 0°

180 ° -0 °

180 ° -0 °  _

Một số model khác của hãng:

Chỉnh lưu Kejikeyi SSR-JKWKE
Diode module Kejikeyi SSR-JKZKF
Kejikeyi Distributor Vietnam SSR-JKWKF
Kejikeyi Vietnam SSR-JKZKH
Chinh luu Kejikeyi VN SSR-JKWKH
Dai ly Kejikeyi  SCR-JKKE
Thyristor Kejikeyi VietNam TRIAC-JKKE
Chỉnh lưu Kejikeyi TRIAC-JKKG
Diode module Kejikeyi TRIAC-JKKH
Kejikeyi Distributor Vietnam TRIAC-JKKE
Kejikeyi Vietnam SCR-JKK/2E
Chinh luu Kejikeyi VN SCR-JKK/2F
Dai ly Kejikeyi  SCR-JKK/2G
Thyristor Kejikeyi VietNam SCR-JKK/2H
Chỉnh lưu Kejikeyi DTY DTY 220V VÀ 380V  CÓ 3 DÒNG E, F, G,H
Diode module Kejikeyi DTY-H220D15E 15A
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H220D35E
Kejikeyi Vietnam DTY-H220D75E
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H220D55E
Dai ly Kejikeyi  DTY-H220D120E
Thyristor Kejikeyi VietNam DTY-H220D150E
Chỉnh lưu Kejikeyi DTY-H220D190E
Diode module Kejikeyi DTY-H220D240E
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H220D350E
Kejikeyi Vietnam DTY-H380D75E
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H380D55E
Dai ly Kejikeyi  DTY-H380D15E
Thyristor Kejikeyi VietNam DTY-H380D120E
Chỉnh lưu Kejikeyi DTY-H380D150E
Diode module Kejikeyi DTY-H380D190E
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-H380D240E
Kejikeyi Vietnam DTY-H380D290E
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-H380D350E
Dai ly Kejikeyi  DTY-220D25E
Thyristor Kejikeyi VietNam DTY-220D10E
Chỉnh lưu Kejikeyi DTY-220D40E
Diode module Kejikeyi DTY-220D10XE
Kejikeyi Distributor Vietnam DTY-220D50XE
Kejikeyi Vietnam DTY-380D10XE
Chinh luu Kejikeyi VN DTY-380D25XE
Dai ly Kejikeyi  DTY-380D50XE
Chinh luu Kejikeyi VN DQZ-380D15G
Dai ly Kejikeyi  DQZ-380D35G
Thyristor Kejikeyi VietNam DQZ-380D75G
Chỉnh lưu Kejikeyi DQZ-380D120G
Diode module Kejikeyi DQZ-380D150G
Kejikeyi Distributor Vietnam DQZ-380D190G
Kejikeyi Vietnam DQZ-220D15G
Chinh luu Kejikeyi VN DQZ-220D75G
Dai ly Kejikeyi  DQZ-220D55G
Thyristor Kejikeyi VietNam DQZ-220D120G
Chỉnh lưu Kejikeyi DQZ-220D150G
Diode module Kejikeyi DQZ-220D190G
Kejikeyi Distributor Vietnam DQZ-110D15G
Kejikeyi Vietnam DQZ-110D35G
Chinh luu Kejikeyi VN DQZ-110D75G
Dai ly Kejikeyi  DQZ-110D120G
Thyristor Kejikeyi VietNam DQZ-110D150G
Chỉnh lưu Kejikeyi DQZ-110D190G
Chinh luu Kejikeyi VN DQZ-36D15G
Dai ly Kejikeyi  DQZ-36D35G
Thyristor Kejikeyi VietNam DQZ-36D75G
Chỉnh lưu Kejikeyi DQZ-36D120G
Chinh luu Kejikeyi VN DQZ-36D150G
Dai ly Kejikeyi  DQZ-36D190G
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM