Nhà phân phối bơm Aryung AMTP-12MSFVB tại Việt Nam | Fan Cooler Unit AFC-MSFVB| Aryung AMTP-13MSFVB

Nhà phân phối bơm Aryung AMTP-12MSFVB tại Việt Nam | Fan Cooler Unit AFC-MSFVB| Aryung AMTP-13MSFVB

Giá : Liên hệ

Aryung Fan Cooler Unit AFC-MSFVB

· Cải thiện hiệu suất trao đổi nhiệt bằng cách sử dụng quạt làm mát bằng không khí và bơm tuần hoàn nhỏ.  
· Dễ sử dụng và có hình thức nhỏ gọn, phù hợp với máy công cụ và các loại máy công nghiệp khác nhau
 Loại Aryung này phù hợp cho:
· Công ty cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật số
・Dễ đọc, dễ hiểu, chuyển sang nước ngoài, chuyển sang nước khác.

Một số model cùng serial của Aryung type AFC:

Aryung Fan Cooler Unit AFC-100-12MSFVB-T10
Aryung Viet nam AFC-010LT
Aryung chinh hang 12MSFVB
Bom Aryung 13MSFVB
Nhà phân phôi Aryung AFC-100-12MSFVB-T10
Aryung Việt Nam AFC-200-13MSFVB-T14

Thông số kỹ thuật Aryung AFC-100LT:

Motor Output: 104W
Voltage AC: 220V
Current: 0.48A
Dis’ Volume: 100 ℓ/min
Max’ Pressure: 35bar
Thông số kỹ thuật Aryung AFC-010LT:
Motor Output 48W
Voltage AC 220V
Current 0.22A
Dis’ Volume 10ℓ/min
Max’ Pressure 15bar
Aryung AFC-100-12MSFVB-T10 10l 48W 1Ø 50/60Hz 220~240V 0.22A
Aryung AFC-200-13MSFVB-T14 14l 48W 1Ø 50/60Hz 220~240V 0.22A

Ngoài ra chúng ta còn có các model khác của hãng:

T-ROTOR pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-13S(MS)
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-12S(MS)
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-12SVB(MSVB)
Aryung Viet Nam ATP-13SVB(MSVB)
Pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB)
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-204HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-208HA
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-210HA
Bơm dầu A-ryung Korea T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HFVB
Aryung Viet Nam Bơm A-ryung ATP-340HVB
Pumps A-ryung Bom A-ryung ATP-340HFVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/208HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HA/206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-208HA/208HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-210HA/210HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-212HA/210HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-212HA/212HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216HA/210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/216HAVB
Pumps A-ryung AMTP-220HA/210HAVB'
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/220HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-1500-320LNVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-220LN
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-206LN
Aryung Viet Nam AMTP-208LN
Pumps A-ryung AMTP-212LN
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-341FAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-340HFVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC-010LT
Bom ly tam Aryung ACP-400MF
Bom ly tam A-ryung  ACP-400MFS
Aryung Viet Nam ACP-900MF
Bom lam mat Aryung ACP-900MFS
Coolant pumps Aryung ACP-1100MF
Coolant pumps A-ryung ACP-1500MF
Nha phan phoi Aryung ACP-1500MFS
Aryung Viet Nam ACP-2200MF
Bom ly tam Aryung  ACP-3700MF
Bom ly tam A-ryung  ACP-400FS 250
Aryung Viet Nam ACP-420HFS 200
Bom lam mat Aryung ACP-250HFS 160
Coolant pumps Aryung ACP-180HFS 160
Coolant pumps A-ryung ACP-100FS 120
Nha phan phoi Aryung ACP-400HF 28
Aryung Viet Nam ACP-600HF 28
Bom ly tam Aryung ACP-600HF 18
Bom ly tam A-ryung  ACP-250HF 25
Aryung Viet Nam ACP-250HF 18
Bom lam mat Aryung ACP-180HF 18
Coolant pumps Aryung ACP-180HF 18
Coolant pumps A-ryung ACP-60F
Nha phan phoi Aryung ACP-100F
Aryung Viet Nam ACP-180F
Bom ly tam Aryung ACP-250F
Bom ly tam A-ryung  ACP-400F
Aryung Viet Nam ACRK 2-60/6
Bom lam mat Aryung ACP-900HMFS30
Coolant pumps Aryung ACP-900HMFS45
Coolant pumps A-ryung ACP-1100HMFS60
Nha phan phoi Aryung ACP-1500HMFS70
Aryung Viet Nam ACP-2200HMFS85
Bom ly tam Aryung ACP-2200HMFS100
Bom ly tam A-ryung  ACP-3700HMFS115
Aryung Viet Nam ACP-3700HMFS130
Bom lam mat Aryung ACP-3700HMFS145
Coolant pumps Aryung ACP-5500GMF
Coolant pumps A-ryung ACP-3700GMF8
Nha phan phoi Aryung ACRK 2-20/2
Aryung Viet Nam ACRK 2-180/18
Bom ly tam Aryung ACRK 2-260/26
Bom ly tam A-ryung  ACRK 2-220/22
Aryung Viet Nam ACRK 2-40/4
Bom lam mat Aryung ACRK 2-50/5
Coolant pumps Aryung ACRK 2-60/6
Coolant pumps A-ryung ACRK 2-70/7
Nha phan phoi Aryung ACRK 2-150/15
Aryung Viet Nam ACRK 2-110/11
Bom ly tam Aryung ACRK 2-40/4
Bom ly tam A-ryung  ACRK 2-90/9
Aryung Viet Nam ACP-101A 
Bom lam mat Aryung ACP-251A
Coolant pumps Aryung ACP-901A 
Coolant pumps A-ryung ACRK 2-130/13
Nha phan phoi Aryung ACRK 2-220/18 
Aryung Viet Nam ACRK 2-260/18
Bom ly tam Aryung ACRK 2-60/6
Bom ly tam A-ryung  ACRK 2-90/9
Aryung Viet Nam ACRK 4-120/12
Bom lam mat Aryung ACRK 4-190/19 
Coolant pumps Aryung ACRK 4-220/22
Coolant pumps A-ryung ACRK 4-40/4
Nha phan phoi Aryung ACRK 4-50/5
Aryung Viet Nam ACRK 4-100/10
Bom ly tam Aryung ACRK 4-100/10
Bom ly tam A-ryung  ACRK 4-160/12
Aryung Viet Nam ACRK 4-220/12
Bom lam mat Aryung ACRK 4-190/12
Coolant pumps Aryung ACRK 4-50/5
Coolant pumps A-ryung ACRK 4-30/3
Nha phan phoi Aryung ACRK 4-80/8
Aryung Viet Nam ACRK 8-30/3
Bom ly tam Aryung ACRK 8-50/5
Bom ly tam A-ryung  ACRK 8-80/8
Aryung Viet Nam ACRK 8-100/10
Bom lam mat Aryung ACRK 8-120/12
Coolant pumps Aryung ACRK 8-140/14
Coolant pumps A-ryung ACRK 8-160/16
Nha phan phoi Aryung ACRK 8-200/20
Aryung Viet Nam ACRK 8-180/18
Bom ly tam Aryung ACRK 8-20/2
Bom ly tam A-ryung  ACRK 8-40/4
Aryung Viet Nam ACRK 8-60/6
Bom lam mat Aryung ACRK 8-80/8
Coolant pumps Aryung ACRK 8-100/10
Coolant pumps A-ryung ACRK 8-120/12
Nha phan phoi Aryung ACRK 16-80/8
Aryung Viet Nam ACRK 16-40/4
Bom ly tam Aryung ACRK 16-50/5
Bom ly tam A-ryung  ACRK 16-50/5
Aryung Viet Nam ACRK 16-20/2
Bom lam mat Aryung ACRK 16-30/3
Coolant pumps Aryung ACHK 2-60/6
Coolant pumps A-ryung ACHK 2-100/6
Nha phan phoi Aryung ACHK 2-30/3
Aryung Viet Nam ACHK 2-60/5
Bom ly tam Aryung ACHK 2-100/5
Bom ly tam A-ryung  ACHK 2-110/5
Aryung Viet Nam ACHK 2-30/3
Bom lam mat Aryung ACHK 4-20/2
Coolant pumps Aryung ACHK 4-40/4
Coolant pumps A-ryung ACHK 4-50/5
Nha phan phoi Aryung ACHK 4-70/5
Aryung Viet Nam ASPK 2-19/19
Bom ly tam Aryung ASPK 2-5/5
Bom ly tam A-ryung  ASPK 2-11/11
Aryung Viet Nam ASPK 2-23/23
Bom lam mat Aryung ASPK 4-11/11
Coolant pumps Aryung ASPK 4-19/19 
Coolant pumps A-ryung ASPK 4-8/8
Nha phan phoi Aryung ASPK 4-15/10
Aryung Viet Nam ASPK 8-12/12
Bơm làm mát Aryung ACHK2-30/1
Aryung việt nam ACHK2-30/2
Aryung Viet Nam ACHK2-30/3
Bơm Aryung chính hãng ACHK2-40/4
Bơm làm mát Aryung ACHK2-60/6
Aryung việt nam ACHK2-50/5
Aryung Viet Nam ACHK2-90/6
Bơm Aryung chính hãng ACHK2-100/6
Bơm làm mát Aryung ACHK2-110/6
Aryung việt nam 300HSP200
Aryung Viet Nam 400HSP290
Bơm Aryung chính hãng 550HSP300
Bơm làm mát Aryung ACPS 300HSP200
   
Aryung việt nam ACP-100F 
Aryung Viet Nam ACP-180F
Bơm Aryung chính hãng ACP-400F
Bơm làm mát Aryung ACP-250F
Aryung việt nam ACP-60F
Aryung Viet Nam ACP-100F 
Bơm Aryung chính hãng ACP-180F
Bơm làm mát Aryung ACP-400F
Aryung việt nam ACP-250F
Aryung Viet Nam ACP-60F
Bơm Aryung chính hãng ACP-5500BMF
Bơm làm mát Aryung ACP-4000BMF
Aryung Viet Nam ACP-2500BMF
Bơm Aryung chính hãng ACP-1800BMF
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-206HA
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-204HA
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-212HA
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-216HA
Aryung Viet Nam ATP-220HA
Pumps A-ryung ATP-11S(MS)
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-13S(MS)
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-11SVB(MSVB)
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-13SVB(MSVB)
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-12SVB(MSVB)
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-12S(MS)
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-11S(MS)
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-13SVB(MSVB)
Aryung Viet Nam AR2-4FC
Pumps A-ryung AR2-8FC
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AR2-12FC
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AR1-2F
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-440HVB
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-420HVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-11**VB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-13**VB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-11**
Aryung Viet Nam 11MSVB/MTVB
Pumps A-ryung 13MS/MT
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-204HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-208HA
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-210HA
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-216HA
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-220HA
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-208
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-212
Aryung Viet Nam AMTP-220
Pumps A-ryung AMTP-216HAVBF
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HAVBF
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HAVBF
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-204HAVBF
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-206HA/206HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-208HA/208HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-210HA/208HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-212HA/208HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/208HAVB
Pumps A-ryung AMTP-216HA/210HAVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-216HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/212HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-220HA/220HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-1500-320LNVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-208LN
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-204LN
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216LN
Aryung Viet Nam AMTP-220LN
Pumps A-ryung AMTP-340HFVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-321FAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-341FAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-320HFVB
T-ROTOR pumps A-ryung 12MSF(VB)
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG 13MSF(VB)
Bơm dầu A-ryung Korea AFC-100-12MSFVB-T10
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AFC-200-13MSFVB-T14
Aryung Viet Nam AFC -200-13MSFVB-T14
Pumps A-ryung AFC-100LT
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-11SVB(MSVB)
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-12SVB(MSVB)
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-11S(MS)
T-ROTOR pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-13S(MS)
Bơm dầu A-ryung Korea ATP-12S(MS)
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam ATP-12SVB(MSVB)
Aryung Viet Nam ATP-13SVB(MSVB)
Pumps A-ryung ATP-13SVB(MSVB)
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng ATP-204HA
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch ATP-208HA
Giá bơm A-ryung chinh hang ATP-210HA
Bơm dầu A-ryung Korea T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG ATP-320HFVB
Aryung Viet Nam Bơm A-ryung ATP-340HVB
Pumps A-ryung Bom A-ryung ATP-340HFVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/208HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-206HA/206HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-208HA/208HAVB
T-ROTOR pumps A-ryung AMTP-210HA/210HAVB
T-ROTOR OIL PUMPS A-RYUNG AMTP-212HA/210HAVB
Bơm dầu A-ryung Korea AMTP-212HA/212HAVB
Bom A-ryung chinh hang tai Viet nam AMTP-216HA/210HAVB
Aryung Viet Nam AMTP-216HA/216HAVB
Pumps A-ryung AMTP-220HA/210HAVB
Nhà cung cấp bơm Aryung chinh hãng AMTP-220HA/216HAVB
Nhà nhập khẩu A-ryung chính ngạch AMTP-220HA/220HAVB
Giá bơm A-ryung chinh hang AMTP-1500-320LNVB
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM