Nhà phân phối khớp nối Might chính hãng

Nhà phân phối khớp nối Might chính hãng

Giá : Liên hệ

Hãng Mighty Corporation được thành lập vào năm 1973, Sản phẩm chính: Khớp nối. MMJ, MSC, MTL, MX, MB, ML, MC, MD, MCT, MZ,MZK..

Mighty Corporation coupling MJX-88

Mighty Coupling

Coupling MJX Series (MJX-88-22X25)

MJX-118  MJX-70

MJX-88-17X40

Mighty Coupling MJK MJ-6MJ-9MJ-13MJ-15MJ-19MJ-25MJ-33MJ-41MJ-50MJ-57 MJC MJC-15MJC-19MJC-25MJC-33MJC-41MJC-50MJC-57 MJX MJX-70MJX-88MJX-118

Mighty Coupling MSC-2-A MSC-2-B MSC-2-C MSC-2-D MSC-6-A MSC-6-B MSC-6-C MSC-6-D MSC-2-A-□-CL MSC-2-B-□-CL MSC-2-C-□-CL MSC-2-D-□-CL MSC-6-A-□-CL MSC-6-B-□-CL MSC-6-C-□-CL MSC-6-D-□-CL MSC-48-A MSC-48-B MSC-48-C MSC-48-D

MTLA-57-AB MTLA-115-AB MTLA-230-AB

MX-S-19 MX-S-25 MX-S-33 MX-S-41 MX-D-19 MX-D-25 MX-D-33 MX-D-41 MX-L-19 MX-L-25 MX-L-33 MX-L-41 MXC-S-19 MXC-S-25 MXC-S-33 MXC-S-41 MXC-D-19 MXC-D-25 MXC-D-33 MXC-D-41 MXC-L-19 MXC-L-25 MXC-L-33 MXC-L-41 MXB-S-41 MXB-S-52 MXB-S-66 MXB-D-41 MXB-D-52 MXB-D-66 MXB-L-41 MXB-L-52 MXB-L-66 MXBC-S-41 ○ MXBC-S-52 ○ MXBC-S-66 MXBC-D-41 ○ MXBC-D-52 ○ MXBC-D-66 MXBC-L-41 ○ MXBC-L-52 ○ MXBC-L-66

MB-S-19 MB-S-25 MB-S-33 MB-S-41 MB-M-19 MB-M-25 MB-M-33 MB-M-41 MB-L-19 MB-L-25 MB-L-33 MB-L-41 MBC-S-19 MBC-S-25 MBC-S-33 MBC-S-41 MBC-D-19 MBC-D-25 MBC-D-33 MBC-D-41 MB-L-19 MBC-L-25 MBC-L-33 MBC-L-41

ML-18 ML-27 ML-41 MLL-18 MLL-27 MLL-33 MLL-41 MLC-18 MLC-27 MLC-33 MLC-41

MEK-1P-PB MEK-2P-PB MEK-2-PB MEK-3-PB MEK-4-PB MEK-5-PB MEK-6-PB MEK-10P-PB MEK-11P-PB MEK-11-PB MEK-12-PB MEK-13-PB MEK-14-PB MEK-15-PB MEK-16-PB

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM