Ống thạch anh Crystal Clear ™ cho đèn UV | Vỏ thạch anh: MEGATRON ® M50 / M90 / M150 / M250

Ống thạch anh Crystal Clear ™ cho đèn UV | Vỏ thạch anh: MEGATRON ® M50 / M90 / M150 / M250

Giá : Liên hệ

Ống thạch anh Crystal Clear ™ ống bọc thạch anh chất lượng cao Crystal Clear ™ có sẵn với nhiều loại đường kính và độ dày thành, và hầu như ở mọi chiều dài. Các cấu hình tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn. Có thể được cung cấp với đầu hở hoặc đầu kín (ống nghiệm). Đánh bóng lửa và chế tạo tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.

Đường kính trong

Đường kính Ngoài

Độ dày của tường

18,0 mm

20,5 mm

1,25 mm

20,0 mm

22,0 mm

1,00 mm

20,0 mm

23,0 mm

1,50 mm

22,0 mm

24,5 mm

1,25 mm

22,0 mm

25,0 mm

1,50 mm

25,0 mm

28,0 mm

1,50 mm

30,0 mm

33,0 mm

1,50 mm

35,0 mm

38,0 mm

1,50 mm

45,0 mm

48,0 mm

1,50 mm

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM