Phụ kiện cáp Balluff BCC00UR BKS-S 33M-02 dài 2m

Phụ kiện cáp Balluff BCC00UR BKS-S 33M-02 dài 2m

Giá : Liên hệ

BCC00UR BKS-S 33M-02

Single-Ended Cordsets
BKS-S 33M-02
Order Code: BCC00UR

Connection: M16x0.75-Female, angled, 8-pin
Cáp: PUR Được bảo vệ màu đen, 2 m, Tương thích với xích kéo
Số lượng dây dẫn: số 8
Mặt cắt dây dẫn: 0,25mm2
Nhiệt độ cáp, định tuyến cố định: -40...90°C
Nhiệt độ cáp, định tuyến linh hoạt: -5...90°C
Điện áp hoạt động Ub: 60 VDC / 60 VAC
Dòng điện định mức (40°C): 5,0 A
Đánh giá IP: IP67

Electrical connection:
Bending radius min., fixed cable 5 x D
Bending radius min., flexible cable 15 x D
Cable PUR Shielded black, 2 m, drag
chain compatible
Cable diameter D 6.70 mm ±0.30 mm
Conductor cross-section 0.25 mm²
Connection M16x0.75-Female, angled, 8-pin
Connector configuration right-angle
Number of conductors 8
Number of pins 8
System assembled
Electrical data:
Conductor construction 4x2 twisted-pair
Operating voltage Ub 60 VDC / 60 VAC
Rated current (40 °C) 5.0 A
Stranding pairs
Environmental conditions:
Cable temperature UL max., fixed routing 80 °C
Cable temperature UL max., flexible routing 80 °C
Cable temperature, drag chain -5...60 °C
Cable temperature, fixed routing -40...90 °C
Cable temperature, flexible routing -5...90 °C

Material:
Cable jacket material, note Shielded
Cable jacket, material PUR
Cable shield Copper braid, tin-plated
Material contact carrier PBT
Material contacts Bronze
Mechanical data
Acceleration max., drag chain 5 m/s²
Cable jacket, color black
Cable length L 2.00 m
Cable properties drag chain compatible
Horizontal travel permitted, drag chain 10m
Tightening torque pigtail 0.6 Nm
Traverse speed max., drag chain 4.5 m/s

Ngoài ra còn có 1 số model khác của hãng:

BTL7-E100-M0050-B-S115
BTL7-E100-M0050-B-S32
BTL7-E100-M0050-B-S32
BTL7-E100-M0060-B-S32
BTL7-E100-M0070-B-S32
BTL7-E100-M0075-B-KA05
BTL7-E100-M0075-B-KA05
BTL7-E100-M0075-B-KA15
BTL7-E100-M0075-B-S32
BTL7-E100-M0075-B-S32
BTL7-E100-M0080-A-SA211-KA05
BTL7-E100-M0080-B-S32
BTL7-E100-M0080-B-S32
BTL7-E100-M0100-B-KA02
BTL7-E100-M0100-B-KA02
BTL7-E100-M0100-B-KA05
BTL7-E100-M0100-B-KA05
BTL7-E100-M0100-B-S32
BTL7-E100-M0100-B-S32
BTL7-E100-M0100-B8-KA05
BTL7-E100-M0105-B-S115
BTL7-E100-M0110-B-S32
BTL7-E100-M0120-B-S32
BTL7-E100-M0125-B-S32
BTL7-E100-M0125-B-S32
BTL7-E100-M0135-B-KA05
BTL7-E100-M0135-B-S32
BTL7-E100-M0135-B-S32
BTL7-E100-M0150-B-KA05
BTL7-E100-M0150-B-KA05
BTL7-E100-M0150-B-KA15
BTL7-E100-M0150-B-S32
BTL7-E100-M0150-B-S32
BTL7-E100-M0150-B-S32
BTL7-E100-M0150-B8-KA05
BTL7-E100-M0160-B-S32
BTL7-E100-M0160-B-S32
BTL7-E100-M0175-B-KA05
BTL7-E100-M0175-B-KA05
BTL7-E100-M0175-B-S32
BTL7-E100-M0175-B-S32
BTL7-E100-M0200-B-KA05
BTL7-E100-M0200-B-KA05
BTL7-E100-M0200-B-KA10
BTL7-E100-M0200-B-KA10
BTL7-E100-M0200-B-KA15
BTL7-E100-M0200-B-S32
BTL7-E100-M0200-B-S32
BTL7-E100-M0210-B-S32
BTL7-E100-M0230-B-S32
BTL7-E100-M0245-B-S32
BTL7-E100-M0250-B-KA02
BTL7-E100-M0250-B-KA05
BTL7-E100-M0250-B-KA05
BTL7-E100-M0250-B-KA10
BTL7-E100-M0250-B-KA10
BTL7-E100-M0250-B-KA15
BTL7-E100-M0250-B-S115
BTL7-E100-M0250-B-S32
BTL7-E100-M0250-B-S32
BTL7-E100-M0275-B-S32
BTL7-E100-M0290-B-S32
BTL7-E100-M0300-B-KA05
 
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM