Rơ le nhiệt điện trở PTC ZIEHL MS40ZT | ZIEHL PTC MS220KA | Nhà cung cấp Ziehl PTC MS40ZT

Rơ le nhiệt điện trở PTC ZIEHL MS40ZT | ZIEHL PTC MS220KA | Nhà cung cấp Ziehl PTC MS40ZT

Giá : Liên hệ

Rơ le nhiệt điện trở PTC MS40ZT là Rơ le nhiệt điện trở PTC cho động cơ thang máy, 1 mạch điện trở nhiệt PTC, có giám sát thời gian.

Thiết bị bảo vệ động cơ MS40ZT chuyên dụng giám sát động cơ trên ô tô và thang máy. Một đầu vào xung giám sát chuyển động của xe khi hệ thống được bật.

Giám sát thời gian chạy có thể điều chỉnh từ phía trước 5-50 giây.

Theo dõi nhiệt độ với nhiệt điện trở PTC

nút đặt lại tích hợp

Màn hình LED cho nhiệt độ và thời gian chạy

Thông số cơ bản của role:

  • Điện áp.......AC 220 - 240 V ± 10% 50/60 Hz ≤ 3 VA
  • Nhiệt điện trở PTC có thể kết nối.......1 ... 6 miếng theo DIN VDE V 0898-1-401 (trước đây là DIN 44081/82)
  • Điểm chuyển mạch.......<4000 Ω
  • Kích thước H x W x D.......Thiết kế S 12: 82 x 42 x 121 [mm]
  • Cân nặng.......khoảng 280 g
  • Một số model của role Ziehl:
ZIEHL Việt Nam rơ le nhiệt điện trở PTC MS220KA
Ziehl VietNam rơ le nhiệt độ TR640IP
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam Rơ le nhiệt độ Pt100
ZIEHL chính hãng Việt Nam Kaltleiter-Relais Typ MSF220SE
ZIEHL Việt Nam rơ le nhiệt điện trở PTC MSF220SE
Ziehl VietNam Bộ chuyển đổi đa năng MU1000K
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam COSFI100V
ZIEHL chính hãng Việt Nam DRR10
ZIEHL Việt Nam DRR20
Ziehl VietNam EFR4000IP
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam FRMU1000 / FR1000
ZIEHL chính hãng Việt Nam IG2
ZIEHL Việt Nam Máy phát ex
Ziehl VietNam MINIKA® K
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MINIKA® KD
ZIEHL chính hãng Việt Nam MINIKA® KS G2
ZIEHL Việt Nam MINIKA® KS G3
Ziehl VietNam MINIPAN® 300
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MINIPAN® 350V
ZIEHL chính hãng Việt Nam MINIPAN® 352P
ZIEHL Việt Nam MINIPAN® 352V
Ziehl VietNam MINIPAN® SE352
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam Thử nghiệm MS
ZIEHL chính hãng Việt Nam MS220C
ZIEHL Việt Nam MS220C AC / DC 24-240 V
Ziehl VietNam MS220K
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MS220K AC / DC 24-240 V
ZIEHL chính hãng Việt Nam MS220K2
ZIEHL Việt Nam MS220KA
Ziehl VietNam MS220VA
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MS220Vi
ZIEHL chính hãng Việt Nam MS40ZT
ZIEHL Việt Nam MSF220K
Ziehl VietNam MSF220SE
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MSF220V / MSF220VU
ZIEHL chính hãng Việt Nam MSF220VL
ZIEHL Việt Nam MSR220K
Ziehl VietNam MSR220K2
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MSR220K6
ZIEHL chính hãng Việt Nam MSR220KA
ZIEHL Việt Nam MSR220VA
Ziehl VietNam MSR220Vi
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MSR820V
ZIEHL chính hãng Việt Nam MU1000K
ZIEHL Việt Nam MU1001K
Ziehl VietNam MU100U
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam MU100W
ZIEHL chính hãng Việt Nam MU2000K
ZIEHL Việt Nam MUM16
Ziehl VietNam MUM8
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam NE1
ZIEHL chính hãng Việt Nam NE2
ZIEHL Việt Nam NS1
Ziehl VietNam NS20
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam NS20K
ZIEHL chính hãng Việt Nam NS43
ZIEHL Việt Nam NS43V
Ziehl VietNam NS6123-6
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam PS2DK
ZIEHL chính hãng Việt Nam PSSW1
ZIEHL Việt Nam RCM1000V
Ziehl VietNam NS43
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam NS43V
ZIEHL chính hãng Việt Nam NS6123-6
ZIEHL Việt Nam PS2DK
Ziehl VietNam PSSW1
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam RCM1000V
ZIEHL chính hãng Việt Nam RS1K
ZIEHL Việt Nam RSP1
Ziehl VietNam SolarYes
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam SPI1021
ZIEHL chính hãng Việt Nam STR100
ZIEHL Việt Nam Cảm biến hiện tại S1
Ziehl VietNam Biến dòng AS
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam Máy biến dòng CTM7
ZIEHL chính hãng Việt Nam Máy biến dòng KBR18S
ZIEHL Việt Nam Máy biến dòng WS
Ziehl VietNam STW1000
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STW1000V2
ZIEHL chính hãng Việt Nam STW12
ZIEHL Việt Nam STW12V
Ziehl VietNam STW161M
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STW164IP
ZIEHL chính hãng Việt Nam STW1K
ZIEHL Việt Nam STW200
Ziehl VietNam STW20K
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STW20V
ZIEHL chính hãng Việt Nam STW81V
ZIEHL Việt Nam STW84V
Ziehl VietNam STWA1
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STWA1AH
ZIEHL chính hãng Việt Nam STWA1FH
ZIEHL Việt Nam STWA1H
Ziehl VietNam STWA1LH
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STWA1S
ZIEHL chính hãng Việt Nam STWA1SEH
ZIEHL Việt Nam STWA1SH
Ziehl VietNam STWA2AH
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam STWA3D
ZIEHL chính hãng Việt Nam STWA4MH
ZIEHL Việt Nam SW31K
Ziehl VietNam SW31V
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam SW32V
ZIEHL chính hãng Việt Nam TF101G3
ZIEHL Việt Nam TF101K
Ziehl VietNam TF101N
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TF101R
ZIEHL chính hãng Việt Nam TF101U2
ZIEHL Việt Nam TF101ZG2
Ziehl VietNam TMU100V
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TMU104V
ZIEHL chính hãng Việt Nam TMU300
ZIEHL Việt Nam TR111V
Ziehl VietNam TR1200
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TR1200IP
ZIEHL chính hãng Việt Nam TR122D (A)
ZIEHL Việt Nam TR210
Ziehl VietNam TR250
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TR400
ZIEHL chính hãng Việt Nam TR440
ZIEHL Việt Nam TR600 tương tự
Ziehl VietNam TR600 RS485
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TR640IP
ZIEHL chính hãng Việt Nam TR660IP
ZIEHL Việt Nam TR600 tương tự
Ziehl VietNam TR600 RS485
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam TR640IP
ZIEHL chính hãng Việt Nam TR660IP
ZIEHL Việt Nam TR800Web
Ziehl VietNam TS1000
Nhà cung cấp Ziehl Việt Nam UFR1001
ZIEHL chính hãng Việt Nam UFR1001E
ZIEHL Việt Nam WD100V
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM