Rotor pump Hals HMTP 3M-MA(VB) | Bơm Hals HMTP 3M-HA(VB/VD) series

Rotor pump Hals HMTP 3M-MA(VB) | Bơm Hals HMTP 3M-HA(VB/VD) series

Giá : Liên hệ

Rotor pump Hals HMTP 3M-MA(VB) | Bơm Hals HMTP 3M-HA(VB/VD)series

Là loại máy bơm được sản xuất bằng cách kết nối động cơ với sản phẩm HTOP A(VB). Nó chỉ có thể sử dụng được với nguồn điện và được chia thành loại ngang hoặc loại dọc.

Cấu trúc lắp ráp giống hệt nhau có nghĩa là có thể đạt được nhiều hiệu suất khác nhau chỉ bằng cách thay đổi máy bơm. Kích thước nhỏ gọn rất hữu ích để sử dụng trong không gian lắp đặt hạn chế.

Dạng tiêu chuẩn là dạng ngang, nhưng nó cũng có thể được sử dụng ở dạng dọc nếu không gian lắp đặt bị hạn chế.

HMTP-11MA(VB)

HMTP-12MA(VB)

HMTP-13MA(VB)

HMTP-3M-212HA(VB/VD)

Pump Spec:

TYPE

50Hz 4P(1500rpm)

60Hz 4P(1800rpm)

DISCHARGE AMOUNT(ℓ/min)

PRESSURE(kg/cm²)

DISCHARGE AMOUNT(ℓ/min)

PRESSURE(kg/cm²)

HMTP-11MA(VB)

2.2

5.0

2.7

5.0

HMTP-12MA(VB)

3.7

5.0

4.5

5.0

HMTP-13MA(VB)

6.7

5.0

8.1

5.0

HMTP-3M-212HA(VB/VD)

18

1.5

21.6

1.0

Motor Spec:

OUTPUT(W)

FREQUENCY(Hz)

VOLTAGE(V)

CURRENT(A)

R.P.M

PHASE

POLES

PACKING SIZE(cm)

MOTOR WEIGHT(kg)

75W

50

200

0.56

1390

3

4

34(W)x20(L)x18(D)

8

380

0.32

1390

60

200

0.51

1660

220

0.52

1690

380

0.28

1690

100W

50

200

0.65

1430

3

4

34(W)x22(L)x17(D)

380

0.4

1430

60

200

0.6

1720

220

0.6

1730

380

0.3

1730

200W

50

200

1.3

1430

3

4

380

0.9

1430

60

200

1.1

1690

220

1.1

1710

380

0.6

1710

Ngoài ra còn có 1 số model khác:

Coolant pump Hals HMTP-212HA(VB/VD)
Bom lam mat Hals HMTP-210HA(VB/VD)
Hals Viet Nam HMTP-208HA(VB/VD)
Hals pumps HMTP-206HA(VB/VD)
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMTP-204HA(VB/VD)
Coolant pump Hals HMTP-204HA(VB/VD)
Bom lam mat Hals HMTP-206HA(VB/VD)
Hals Viet Nam HMTP-208HA(VB/VD)
Hals pumps HMTP-210HA(VB/VD)
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMTP-212HA(VB/VD)
Coolant pump Hals HMTP-216HA(VB/VD)
Bom lam mat Hals HMTP-220HA(VB/VD)
Hals Viet Nam HMTP-204HAVB
Hals pumps HMTP-206HAVB
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMTP-208HAVB
Coolant pump Hals HMTP-210HAVB
Bom lam mat Hals HMTP-212HAVB
Hals Viet Nam HMTP-216HAVB
Hals pumps HMTP-220HAVB
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HMTP-220HA(VB/VD)
Coolant pump Hals HMTP-11MA(VB)
Bom lam mat Hals HMTP-12MA(VB)
Hals Viet Nam HMTP-13MA(VB)
Hals pumps HTOP-11A
Bom Hals chính hãng tại Việt Nam HTOP-12A
Coolant pump Hals HTOP-13A
Bom lam mat Hals HTOP-11AVB
Hals Viet Nam HTOP-12AVB
Hals pumps HTOP-13AVB
ROTOR PUMP Aryung HTP-204HAVB
Aryung bom HTP-220HAVB
Bom aryung HTP-216HAVB
A-ryung chinh hang HTP-212HAVB
Nha phan phoi Aryung HTP-210HAVB
ROTOR PUMP Aryung HTP-208HAVB
Aryung bom HTP-206HAVB
Bom aryung ROTOR PUMP Aryung
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM