Tachogenerators Baumer TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Tachogenerators Baumer TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Giá : Liên hệ

Tachogenerators Baumer TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Article no.: 11070726

Trục đặc với mặt bích EURO B10 và vòng bi riêng

Điện áp mạch hở 2 x 60 mV mỗi vòng/phút

Đầu ra dự phòng (TDPZ)

Mặt bích EURO B10

Cổ góp LongLife nhờ rãnh bạc có điện trở tiếp xúc liên tục thấp cho chất lượng tín hiệu cao

Bàn chải được điều chỉnh đặc biệt để vận hành không cần bảo trì và có tuổi thọ lâu dài

Phạm vi tốc độ điều chỉnh rộng

Thời gian phản hồi thấp

Khả năng chống sốc rất cao

Thông số kỹ thuật:

Reversal tolerance: ≤0.1 %

Linearity tolerance: ≤0.15 %

Temperature coefficient: ± 0.05 %/K (open-circuit)

Isolation class: B

Calibration tolerance: ±1 %

Climatic test: Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)

Performance: 2x 3 W (speed ≥3000 rpm)

Armature-circuit time-constant: <40 µs

Open-circuit voltage: 60 mV per rpm

Interference immunity: EN 61000-6-2

Emitted interference: EN 61000-6-3

Technical data - mechanical design:

Size (flange): ø115 mm

Shaft type: ø11 mm solid shaft (with key)

Flange: EURO flange B10

Protection EN 60529: IP 55

Operating speed: ≤10000 rpm

Torque: 1.5 Ncm

Rotor moment of inertia: 1.2 kgcm²

Admitted shaft load:

≤60 N axial

≤80 N radial

Material:

Housing: aluminium die-cast

Shaft: stainless steel

Operating temperature: -30...+130 °C

Resistance:

IEC 60068-2-6

Vibration 10 g, 10-2000 Hz

IEC 60068-2-27

Shock 300 g, 1 ms

Weight approx.: 2.9kg

Các model khác tương ứng:

 

11077689 TDP13.06 LT-6 B5
11098826 TDP13.06 LT-6 B5 FV
11165854 TDP13.06 LT-6 B5/B14 14x30/10x15
11078438 TDP13.06 LT-6 B5K 14x30
11156429 TDP13.06 LT-6 B5K 14x30/10X15
11129988 TDP13.06 LT-6 B5KD 18x40 + FS90-5 FV
11112053 TDP13.06 LT-6 B5KD 18X40/10X15 FV
11141538 TDP13.06 LT-6 B5kM + POG10 DN500 I +FSL3
11080528 TDP13.06 LT-6 B5km/B14+ FS90-6
11055548 TDP13.06 LT-6 B5km/B14km
11075561 TDP13.06 LT-6 B5S 14x30
11112861 TDP13.06 LT-6 B5s/B14 + POG9 DN 4 I
11087218 TDP13.06 LT-6 B5S/B14 14x30/10x15
11087219 TDP13.06 LT-6 B5s/B14+ FS90-3
11079636 TDP13.06 LT-9 B5
11098891 TDP13.06 LT-9 B5/B14 14x30/10x15
11075878 TDP13.06 LT-9 B5K 14x30
11119287 TDP13.06 LT-9 B5S 14x30
11174127 TDPZ0,2 BÜRSTENABDECKUNG V
11121020 TDPZ0,2 LT-10 B10 55
11210725 TDPZ0,2 LT-3 B10 + POG9 DN1024 I + ESL90
11075869 TDPZ0,2 LT-3 B10 55
11075974 TDPZ0,2 LT-3 B10 55 + FSL4
11042832 TDPZ0,2 LT-3 B10 55 + OG9 DN 1024 I
11250168 TDPZ0,2 LT-3 B10 55 + OG9 DN 360 I
11114396 TDPZ0,2 LT-3 B3 55
11082871 TDPZ0,2 LT-4 B10 + FSL3 Anbau OG9 11x13
11077368 TDPZ0,2 LT-4 B10 + FSL5 Anbau OG9 11x13
11099010 TDPZ0,2 LT-4 B10 + POG9G DN1024I/DN100I
11102649 TDPZ0,2 LT-4 B10 + POG9G DN1024I/DN1024I
11070726 TDPZ0,2 LT-4 B10 55
11094094 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL2
11154105 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 30 I
11141750 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 60 I
11177851 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL3+OG9 DN 1024 I
11100293 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL4
11149150 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 DN 30 I
11080950 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 10 R
11113583 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 100 I
11123806 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1000 I
11127239 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 I
11140159 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 R
11169018 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 2048 TTL
11137314 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 250 I
11140601 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 36 I
11076753 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 5 R
11117101 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 50 I
11148358 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 500 I
11234672 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 5000 I
11206939 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 60 I
11136655 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + POG9 DN 50 I+ FSL3
11070815 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 7x30
11222125 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 KLK Metall
11078303 TDPZ0,2 LT-4 B10 55 Rüttelfest
11077616 TDPZ0,2 LT-4 B10 56 SR
11075846 TDPZ0,2 LT-4 B10/B14 55
11094317 TDPZ0,2 LT-4 B10/B14 55 + Anbausatz19119
11146698 TDPZ0,2 LT-4 B10/B14 55 + Anbausatz23544
11070847 TDPZ0,2 LT-4 B3 55
11098359 TDPZ0,2 LT-4 B3/B14 55
11070964 TDPZ0,2 LT-5 B10 55
11104342 TDPZ0,2 LT-5 B10 55 + FSL2
11101594 TDPZ0,2 LT-6 B3 55
11076332 TDPZ0,2 LT-7 B10 55
11086409 TDPZ0,2 LT-7 B3 55
11075571 TDPZ13.06 B3 LT-17
11099695 TDPZ13.06 LT-6 B10w 55 32K1:20
11115597 TDPZ13.06 LT-6 B10w 55 32K1:20/10X15
11099623 TDPZ13.06 LT-6 B5K 55 14X30
11106804 TDPZ13.06 LT-6 B5S 55 14X30
11218249 TE2-$.5.3020.0025.0/9071
10319336 TE2-0.6.1010.0005.0
10319335 TE2-0.6.1020.0005.0
11112985 TE2-0.6.1020.0005.C
11206417 TE2-0.6.1050.0005.C
11196550 TE2-0.6.1410.0005.0
11218342 TE2-0.6.1420.0005.0
11123820 TE2-0.6.3020.0005.0
10319643 TE2-0.6.7010.0005.0
11076769 TE2-0.6.7020.0005.0
11107794 TE2-0.6.7020.0005.C
11219404 TE2-0.6.7420.0005.C
11237661 TE2-0.7.7410.0020.0
11223072 TE2-0.7.7420.0020.0
10318833 TE2-1.1.1010.0020.0
11229682 TE2-1.1.1019.0025.0
11097348 TE2-1.1.1020.0080.C
11141717 TE2-1.1.1020.0100.0
11093901 TE2-1.1.1020.0100.C
11097349 TE2-1.1.1020.0180.C
11013529 TE2-1.1.1020.0200.C
11011986 TE2-1.1.1020.0300.C
11136649 TE2-1.1.1050.0100.0
11208544 TE2-1.1.1050.0750.0
11231820 TE2-1.1.1054.0020.0
11241208 TE2-1.1.1054.0020.C
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM