Thiết bị truyền động VALPES ER60.90B.G00 | Valpes ER100.90A.G00 | Van ER100.93B.G00 | Valpes Việt Nam

Thiết bị truyền động VALPES ER60.90B.G00 | Valpes ER100.90A.G00 | Van ER100.93B.G00 | Valpes Việt Nam

Giá : Liên hệ

VALPES ER PLUS là loại Thiết bị truyền động điện 90°, vỏ PA6 UL 94 V-0 với khả năng ghi đè thủ công an toàn cho mô-men xoắn 10-20-35-60-100Nm và tuân theo Chỉ thị CE-ROHS-REACH.

CÓ CÁC PHIÊN BẢN:
- Phiên bản tiêu chuẩn từ 6 giây đến 20 giây cho 90° (không tải)
- Phiên bản có thời gian hoạt động dài từ 34 giây đến 110 giây ở 90° (không tải)
Các góc quay có thể khác nhau:
Có sẵn với:
BBPR - sao lưu khẩn cấp
POSI - kiểm soát tỷ lệ
3 VỊ TRÍ:
BLUETOOTH®
Modbus-RTU
Thông số kỹ thuật Valpes ER PLUS:

Multivoltage actuator:
      100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC)
      15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)
On-off or 3 modulating points control
4 adjustable limit switches 5A
Removable adaptation plates:
ER 10-35Nm: F03-F04-F05
ER 35-100Nm: F05-F07
Star drive nut
Secured manual override
Modular position indicator
Integrated anticondensation heater
Torque limiter monitored by software
Failure feedback relay (normal duty, failure)
RS485 connection
Mechanical travel stops at 90°
Duty rating S4 50% (IEC34)
Temperature: -10°C to +55°C
Enclosure: IP66
Weight: 1Kg - 2.1Kg
1 3P+T DIN43650 connector + 1 ISO M20 (ISO - NPT adapters available as option)

 

Standard range:            
Code Star drive nut
Connection
Torque Voltage supplies Power without
 load
with
 load
ER10.X0B.G00 1) 14/F03-F04-F05 10Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 15W 9s 11s
ER20.X0A.G00 1) 14/F03-F04-F05 20Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 15W 9s 12s
ER20.X0B.G00 1) 14/F03-F04-F05 20Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 15W 9s 12s
ER35.X0A.G00 1) 14/F03-F04-F05 35Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 15W 19s 26s
ER35.X0B.G00 1) 14/F03-F04-F05 35Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 15W 19s 24s
ER35.90A.G00 22/F05-F07 35Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 6s 7s
ER35.90B.G00 22/F05-F07 35Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 6s 7s
ER60.90A.G00 22/F05-F07 60Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 10s 12s
ER60.90B.G00 22/F05-F07 60Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 10s 12s
ER100.90A.G00 22/F05-F07 100Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 20s 23s
ER100.90B.G00 22/F05-F07 100Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 19s 22s
 long operating time range:          
ER35.93A.G00 22/F05-F07 35Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 34s 40s
ER35.93B.G00 22/F05-F07 35Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 34s 41s
ER60.93A.G00 22/F05-F07 60Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 67s 79s
ER60.93B.G00 22/F05-F07 60Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 68s 79s
ER100.93A.G00 22/F05-F07 100Nm 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) 45W 110s 119s
ER100.93B.G00 22/F05-F07 100Nm 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) 45W 110s 119s
Options:
EPR...B 1) 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms feedback potentiometer
EPT.C 2) 0-20mA / 4-20mA / 0-10V transmitter
EFC.2 Card with 2 Extra limit switches
VIB Version for applications with vibrations
HUMPRO Mainboard conformal coating
P8 3) AXMART® Bluetooth® 4-20mA or 0-10V positioning board, compatible with Modbus-RTU
Electric connections:
ECD.1A 1x 3P+T DIN 43650 connector
ECM.1 1x 3P+T M12 connector
ECM.2 2x 3P+T M12 connectors
NPT.1 3) 1x ISO M20 to 1/2" NPT adapter (ER PLUS • compulsory for CSA)
NPT.2 3) 2x ISO M20 to 1/2" NPT adapters (VR / VS • compulsory for CSA)
ECD.NPT 3) 1x DIN43650 power supply connector with 1/2" NPT sized entry
ECD.1A.NPT 3) 1x DIN43650 feedback connector with 1/2" NPT sized entry
2PE 2 cable glands
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM