Van điều khiển hướng Argo Hytos ROE3-062S2M | Argo Hytos SD2E-A3 | Van RNEH4-25

Van điều khiển hướng Argo Hytos ROE3-062S2M | Argo Hytos SD2E-A3 | Van RNEH4-25

Giá : Liên hệ

Van điều khiển hướng Argo Hytos
Các van cho phép điều khiển hướng dòng chảy của chất lỏng trong mạch thủy lực và vừa điều khiển hướng chuyển động hoặc (ngắt) các thiết bị của chúng. Ngoài van vận hành bằng điện từ, van còn được vận hành cơ học bằng đòn bẩy hoặc cam, bằng thủy lực hoặc khí nén. Van điều khiển hướng vận hành thí điểm được thiết kế để đạt được tốc độ dòng chảy cao lên tới 600 l / phút. Van loại Poppet được biết đến với mức tổn thất thể tích bên trong cực kỳ thấp.
Van điều khiển hướng 4/2 và 4/3, vận hành bằng tay gồm model: RPR1-10, RPR3-04, RPR3-06, 
Van điều khiển hướng vận hành bằng thủy lực 4/2 và 4/3: RPH3-06, RPH2-06
Van điều khiển hướng vận hành bằng điện từ 4/2 và 4/3: RPE2-04, RPE3-04, RPET3-06, RPE4-10, RPER3-06

Van điều khiển Argo Hytos RPER3-06
Argo Hytos Việt nam RPEW4-10
Argo Hytos Viet Nam RPEW4-06
Van Argo Hytos RPEL1-10
Van điều khiển Argo Hytos RPEK1-03
Argo Hytos Việt nam RPE3-062x/xS3
Argo Hytos Viet Nam RNEH4-25
Van Argo Hytos RNEH5-16
Van điều khiển Argo Hytos RNEH1-10
Argo Hytos Việt nam SD2E-B2
Argo Hytos Viet Nam SD2E-A2
Van Argo Hytos SD2E-B3
Van điều khiển Argo Hytos SD2E-A3
Nhà phân phối van Argo Hytos PD2E1
Van điều khiển Argo Hytos SD2E-B4
Argo Hytos Việt nam SD2E-A4
Argo Hytos Viet Nam SD2E-A4/H3
Van Argo Hytos SD3E-C2
Van điều khiển Argo Hytos SD3E-B2
Argo Hytos Việt nam ROE3-062S2
Argo Hytos Viet Nam ROE3-062S2M
Van Argo Hytos SD1E-A2
Van điều khiển Argo Hytos ROE3-042S5(S6)
Argo Hytos Việt nam ROE3-042S5(S6)M
Argo Hytos Viet Nam SD1E-A3
Van Argo Hytos SD2H-LA3

Đại lý Van Argo Hytos Việt nam, dai ly Argo Hytos Viet Nam, nha cung cap Argo Hytos Viet Nam, nhà phân phối Argo Hytos Viet Nam, Argo Hytos HCM, Van Argo Hytos bình dương, van Argo Hytos đồng nai, đia chỉ Argo Hytos chính hãng, đại diện Argo Hytos việt nam,

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM