Van Ross D2773B6011Z chính hãng

Chức năng của van điều khiển hướng là điều khiển hướng dòng chảy trong mạch khí nén. Van điều khiển hướng có thể kiểm soát cách không khí đi qua. Các van này có thể điều chỉnh luồng không khí có khả năng ngăn dòng chất lỏng, cho phép dòng chất lỏng chảy và thay đổi hướng dòng chất lỏng. Ba chức năng này thường hoạt động kết hợp.
Kích thước cổng ¼” đến 2 ½”
Van Poppet
Gắn nội tuyến
Tốc độ dòng chảy cao
Nội bộ hoặc bên ngoài; dễ dàng chuyển đổi tại hiện trường để sử dụng với nguồn cung cấp thí điểm bên ngoài
Thời gian đáp ứng nhất quán trong suốt vòng đời của van
Valve Type:    Directional Control
Series:    27
Vật liệu thân van    Nhôm đúc
Vật liệu Poppet/Spool    Acet, thép không gỉ
Application    General
Default Position    Normally Closed
Return    Spring
Construction    Poppet
Mounting    Inline
Connection    Hardwired
Manual Override    Non-locking
Duty Rating    Continuous Duty
Media Temperature    40 to 175 F (4 to 80 C)
Fluid Media    Filtered Air
Operating Pressure    15 to 150 psig (1 to 10 bar)
Pilot Supply Minimum    equal to or greater than inlet pressure
Valve Body Material    Cast Aluminum
Poppet/Spool Material    Acetal, Stainless Steel
Seal Material    Buna-N
Actuation    Electrical
Thread Type    G
Exhaust Pipe Size    1"
Pilot Type    Internal/External
Size    3/4"
Voltage    110/120 VAC
Power Consumption    190 VA inrush, 40 VA holding on 50 or 60 Hz
Ambient Temperature    40 to 120 F (4 to 50 C)
Function    3/2 Single Solenoid
Inlet Pipe Size    1"
Outlet Pipe Size    1"
Width    3.59 in (91 mm)
Cv (1-2)    8
Weight    3.3 lb (1.5 kg)
Length    4.46 in (116 mm)
Cv (1-4)    12
Height    7.89 in (200 mm)

 

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM