Vòi phun khí SILVENT - Nhà cung cấp SILVENT tại Viet Nam - Đại lý phân phối SILVENT tại Viet Nam

Vòi phun khí SILVENT - Nhà cung cấp SILVENT tại Viet Nam - Đại lý phân phối SILVENT tại Viet Nam

Vòi phun khí SILVENT
Dao không khí SILVENT
Súng hơi an toàn SILVENT
Mufflers khí nén SILVENT
Phụ kiện SILVENT
Giá : Liên hệ

Air nozzles:

Ø2mm:  MJ4,  MJ40,  MJ5,  MJ50,  MJ6,  MJ60.

Ø4mm:  X01,  X01-300,  G01,  208 L-S,  208 L,  230 L,  231 L,  209 L-S,  209 L,  2120 L-S,  2120 L,  511,  512,  630,  5001,  5003,  011,  0071,  0073,  701,  701 A,  701 LP,  811,  8001,  931,  961,  941,  971,  971 F,  921,  208,  209,  210,  211,  216.

Ø5mm:  801,  700 M,  1011,  1001,  1003.

Ø6mm:  X02,  X002,  X02-300,  B02,  920 A,  920 B,  230 F,  294,  9002W,  230 W,  231 W,  294 W,  9002W-S,  9002W-S+.

Ø7mm:  973,  973 F,  703,  703 A,  703 LP.

Ø8mm:  703 L,  703LA,  703 L LP,  804,  404 L.

Ø10mm:  705,  705 A,  705 LP,  2005,  9005W,  705 L,  705 LA,  705 L LP.

Ø12mm:  X07,  X07-300,  707 L,  707 A,  707 L LP,  707 C,  707 CA,  707 C LP,  407 L,  808.

Ø14mm:  710,  710 A,  710 TA,  710 LP,  710 L,  710 LA,  710 L TA,  710 L LP.

Ø16mm:  412 L.

Ø17mm:  715 C,  715 CA,  9015 W.

Ø18mm:  715 L,  715 LA,  715 LP.

Ø20mm:  720,  720 A.

Ø25mm:  730 C,  730 CA,  735 LA,  735 L.

Ø38mm:  780 LA,  780L.

Special:  910,  912,  915,  915-90,  915-135,  952,  453,  454,  455,  464,  463 L,  465 L,  475 L,  473 L,  474,  F 1.

 

Air knives:

Customised:  300,  M1E,   SR34-SR20,  Airplow.

Modular:  300 Z+,  304 Z+, A 12,  3902.

Stadard: 336, 366, 3302, 396, 396 W-S, 378, SR 10, 378 F, 306 L, 306 L-S.

 

Safety air guns:

Normal blowing force:  Pro One,  Pro One+,  007-S,  007-L,  007-P,  007-R,  007-Z,  008-L,  BG-007,  007-MJ4,  007-MJ5,  007-MJ6,  59002W,  500-S,  500-L,  500-P,  500-R,  500-MJ5,  500-MJ6,  500-Z,  501-L,  5920,  530.

High blowing force:  2055-A-SG,  2055-A-150,  2055-A-500, 2055-A-1000, 2055-A-1500,  2055-A-2000,  2053-L-SG,  2055-S, 2804-R,  2973,  2050-S,  2050-L,  2220-L,  750,  767-L, 757-L,  755-L,  753-L,  758-R,  750-W,  4015-LF,  4015-LF-500,  4015-LF-1000,  4020-LF,  4010-S,  4015-L,  4020-L,  4010-SF.

 

Pneumatic muffler:

Model:  SIS-02, SIS-03, SIS-04, SIS-05, SIS-10, SIS-20.

 

 

Accessories:

Adjutable swivel:  PSK 18, PSK 14, PSK 38, PSK 12, PSKM 12, UBJ 34.

Ball valve:  KV 18, KV 14, KV38, KVM 38, KV 12, KVM 12, KV 34, KVM 10.

Adjustable valve:  FV 18, FV 14.

Flexblow hose:  862, 863, 864, 865, 820, 830, 840, 850, FB18-200, FB18-300, FB18-400, FB18-500, FB14-200, FB14-300, FB14-400, FB14-500, FB12-300, FB12-400, FB12-500.

Magnetic base:  2211, 2222.

Sleeve:  2252.

Mounting palte:  2911.

Mounting brackets:  3302, 3902, M1E.

Connection nipple:  A 12.

High flow regulator:  SR 34, SR 10, SR 20.

Safety shield:  590, 591, 592.

Softgrip:  SG-2000.

Swivel: SW-4000.

Assembly tool for MJ4-QS:  TOOL MJ4-QS.

Osha test gauge:  OSH.

Sound level meter:  SPL.

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM