Voith pump IPV 6-125 101 | Bơm Voith IPV 5 – 50 | Bơm bánh răng Voith IPV 7 – 250 | Voith IPV 4 – 20

Voith pump IPV 6-125 101 | Bơm Voith IPV 5 – 50 | Bơm bánh răng Voith IPV 7 – 250 | Voith IPV 4 – 20

Giá : Liên hệ

Bơm bánh răng VOITH IPV được phát triển cho các ứng dụng truyền động tốc độ không đổi. Phạm vi hiệu suất lên tới áp suất cực đại 345 bar và thể tích dịch chuyển tối đa là 252 cm³ mỗi vòng quay.

Thông số kỹ thuật chung Bơm Voith IPV:

Design: Internal gear pump with radial and axial sealing gap compensation

Type IPV 600

Mounting types: SAE hole flange; ISO 3019/1 or VDMA hole flange; ISO 3019/2

Line mounting: SAE suction and pressure flange J 518 C Code 61

Sense of rotation Right or left-hand rotation ηg Overall efficiency

Mounting position any

Shaft load: For details of radial and axial drive shaft loads please contact your Voith Turbo H + L Hydraulic representative

Input pressure: 0,6…3 bar absolute pressure

Pressure fluid HLP mineral oils DIN 51524, part 2 or 3

Viscosity range of the pressure fluid 10…100 mm2s-1 (cSt)

Permissible start viscosity max. 2000 mm2s-1 (cSt)

Permissible temperature of the pressure fluid: -20…+80 °C

Permissible ambient temperature -10…+60 °C

Các giá trị đã cho áp dụng cho:

 Bơm dầu khoáng bằng độ nhớt 20…40mm2s-1

 Áp suất đầu vào 0,8…3,0bar tuyệt đối

Một số model cùng type của bơm IPV:

Voith Viet Nam IPV 7 – 250
Bom Voith chinh hang  IPV 3 – 3.5
IPVP High Voith IPV 3 – 5
Nhà cung cấp Voith chính hãng IPV 3 – 8
Bom Voith IPV 3 – 10
Voith Viet Nam IPV 4 – 16
Bom Voith chinh hang  IPV 4 – 20
IPVP High Voith IPV 4 – 25
Nhà cung cấp Voith chính hãng IPV 4 – 32
Bom Voith IPV 5 – 32
Voith Viet Nam IPV 5 – 40
Bom Voith chinh hang  IPV 5 – 50
IPVP High Voith IPV 5 – 64
Nhà cung cấp Voith chính hãng IPV 6 – 80
Bom Voith IPV 6 – 64
Voith Viet Nam IPV 6 – 125
Bom Voith chinh hang  IPV 7 – 125
IPVP High Voith IPV 7 – 160
Nhà cung cấp Voith chính hãng IPV 7 – 200
Bom Voith IPV 7 – 250
Voith Viet Nam IPV 3 – 10
© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM