Warner Electric | TB Series Basic Tension | Điều khiển momen xoắn dòng TB Warner | Warner Electric Viet Nam

Warner Electric | TB Series Basic Tension | Điều khiển momen xoắn dòng TB Warner | Warner Electric Viet Nam


Điều khiển momen xoắn dòng TB Warner
Phanh căng kiểu 24 VDC cho các ứng dụng căng thẳng nhẹ đến trung bình.
Kích thước: đường kính 1,7 "đến 15,25"

Giá : Liên hệ

Điều khiển momen xoắn dòng TB Warner
Phanh căng kiểu 24 VDC cho các ứng dụng căng thẳng nhẹ đến trung bình.
Kích thước: đường kính 1,7 "đến 15,25"
Phạm vi mô-men xoắn: 0,50 lb.ft. đến 256 lb.ft.
Dải nhiệt: .019 HP đến 1.09 HP

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM