Bộ điều khiển Hitrol HLC-901P | Hitrol HTM-930 chính hãng | Hitrol Việt Nam HLC-901L

Bộ điều khiển Hitrol HLC-901P | Hitrol HTM-930 chính hãng | Hitrol Việt Nam HLC-901L

Giá : Liên hệ

Bộ điều khiển Hitrol HLC-901P là bộ điều khiển đưa ra kết quả phát hiện mức của môi trường (bột) vào tiếp điểm rơle kết hợp với HTM-930.

Lắp đặt : Bảng điều khiển bên trong

Power Source : AC 90~240V

DC 24V / AC 24V

Contact Form : DPDT

Contact Rating : AC 250V 5A, DC 30V 5A

Combination Sensor : HTM-930

Model:        HLC-901L           HLC-901P

Installation: Local Panel         Inside

Ambient Temperature: -20˚C ~ + 60˚C

Power Source: AC 90~240V @ 50/60Hz

Relay Contact Rating AC 250V 5A / DC 30V 5A

Công tắc Hitrol HTM-930 là Công tắc mức độ rung loại phát hiện mức trung bình như chất rắn hoặc bột có cấu trúc đơn giản. Sản phẩm có thể đo được chất rắn ở mức thấp mật độ (Styrofoam) và về cơ bản nó được sử dụng cho Máy EPS (Polyethylene có thể mở rộng) bởi vì nó có thể áp dụng cho Styrofoam có mật độ rất thấp.

Cảm biến bao gồm một mô-đun bao gồm cuộn dây dao động và cuộn dây cảm ứng.

Ngoài ra, còn có 1 số model khác:

Nha cung cap Hitrol HLC-200A
Hiltrol Viet Nam chinh hang HLC-200F
Hiltrol Viet Nam HLC-200FA
Bộ điều khiển Hitrol HLC-200FA
Bo dieu khien Hitrol HLC-24P
Hitrol Viet Nam HLC-300N
Bộ điều khiển Hitrol HLC-400
Bo dieu khien Hitrol HLC-900-L
Hitrol Viet Nam HLC-900-P
Bộ điều khiển Hitrol HLC-901-L
Bo dieu khien Hitrol HLC-901-P
Hitrol Viet Nam HLC-95R-L
Bộ điều khiển Hitrol HLC-95R-P
Bo dieu khien Hitrol HLC-96RF-R
Hitrol Viet Nam HLC-96RF-RACK
Bộ điều khiển Hitrol HLC-970-L
Bo dieu khien Hitrol HLG-100F
Hiltrol VN HC-5150-F
Nha cung cap Hitrol HC-5150-S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HC-5300-F
Hiltrol Viet Nam HC-5300-S
Hiltrol VN HC-5600-F
Nha cung cap Hitrol HC-5600-S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HC-5900-F
Hiltrol Viet Nam HC-5900-S
Hiltrol VN HC-5V15-F
Nha cung cap Hitrol HC-5V15-S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HC-6150-F
Hiltrol VN HCC-95P
Nha cung cap Hitrol HCC-95P-EX
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCC-95PH
Hiltrol Viet Nam HCC-95PH-EX
Hiltrol VN HCC-95PW
Nha cung cap Hitrol HCC-95PW-EX
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCC-95PWH
Hiltrol Viet Nam HCC-95PWH-EX
Hiltrol VN HCC-95R
Nha cung cap Hitrol HCC-95RH
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCC-95RW
Hiltrol VN HCC-95RWH
Nha cung cap Hitrol HCC-95T
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCC-95TH
Hiltrol Viet Nam HCC-95TW
Hiltrol VN HCC-95TWH
Nha cung cap Hitrol HCC-96RF-C
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCC-96RF-CH
Hiltrol Viet Nam HCC-96RF-R
Hiltrol VN HCC-96RF-RH
Nha cung cap Hitrol HCC-96RF-S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCKA
Hiltrol VN HCKB
Nha cung cap Hitrol HCV-0100
Hiltrol Viet Nam chinh hang HCV-0150
Hiltrol Viet Nam HE-1S
Hiltrol VN HE-3H
Nha cung cap Hitrol HE-3H-S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HE-3H-SP
Hiltrol Viet Nam HE-3S
Hiltrol VN HE-3V
Nha cung cap Hitrol HE-4H
Hiltrol Viet Nam chinh hang HE-4H-S
Hiltrol VN HE-4H-SP
Nha cung cap Hitrol HE-4S
Hiltrol Viet Nam chinh hang HE-4V
Hiltrol Viet Nam HE-5H-S
Hiltrol VN HE-5H-SP
Nha cung cap Hitrol HE-6V
Hiltrol Viet Nam chinh hang HE-7V
Hiltrol Viet Nam HFN-0050
Hiltrol VN HFN-0065
Nha cung cap Hitrol HFN-0100
Hiltrol Viet Nam chinh hang HFN-0200
Hiltrol VN HFN-0250
Nha cung cap Hitrol HFN-0350
Hiltrol Viet Nam chinh hang HFN-0450
Hiltrol Viet Nam HFN-0500
Hiltrol VN HFN-0550
Nha cung cap Hitrol HFN-0600
Hiltrol Viet Nam chinh hang HFR-981
Hiltrol Viet Nam HFS-2S-EX
Hiltrol VN HFS-2T
Nha cung cap Hitrol HFS-2T-EX

hitrol HTM-930,Công tắc Hitrol HTM-930,Hitrol HFN-0600,Nha cung cap Hitrol HFN-0100,VN HE-4H-SP, đại lý Hitrol viet nam,dai ly hitrol VN, hitrol HCM, nha phan phoi hitrol hcm

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM