Color measurement BYK 6834 spectro-guide sphere gloss | Thiết bị đo màu BYK No.6834 | BYK Việt Nam

Color measurement BYK 6834 spectro-guide sphere gloss | Thiết bị đo màu BYK No.6834 | BYK Việt Nam

Giá : Liên hệ

Máy đo độ bóng BYK 6834 
Độ bóng hình cầu dẫn hướng quang phổ Mô hình đầu vào cho phép đo màu d/8
Kiểm soát màu sắc bằng hình học d/8
Đo độ bóng 60°
Truyền dữ liệu đơn giản sang Excel ©

Đánh giá màu sắc trực quan là chủ quan và phụ thuộc vào các điều kiện xung quanh.
hướng dẫn quang phổ là một công cụ dễ sử dụng để đo màu sắc và độ bóng một cách khách quan so với các tiêu chuẩn vật lý và ghi lại kết quả trong EXCEL.
Dòng S có hiệu suất kỹ thuật được cải thiện về độ bóng (< 10 GU), lý tưởng cho các ứng dụng có độ bóng thấp.

Đo màu và độ bóng 60° trong một
Dòng S: Cải thiện hiệu suất kỹ thuật cho độ bóng 60° < 10 GU
Dễ sử dụng với mẫu được chỉ định và nút tiêu chuẩn
Công nghệ LED tiên tiến đảm bảo:
Kết quả ổn định lâu dài và nhiệt độ
Hiệu chuẩn ổn định - chỉ cần ba tháng một lần
Mức độ bảo trì thấp
Truyền dữ liệu tới liên kết dễ dàng để có tài liệu đơn giản trong EXCEL
Khả năng đo lường: màu sắc, độ bóng
Thông số kỹ thuật:
Hình học Màu sắc - Thông số Độ bóng vòng quay d/8 -
Đo màu
Hình học màu sắc: quay d/8
Cổng mẫu: 11mm
Đo màu dải quang phổ: độ phân giải 400 - 700 nm, 10 nm
Màu lặp lại: 0,01 ΔE* (10 lần đo liên tiếp trên nền trắng)
Hệ màu: CIELab/Ch, Lab(h), XYZ, Yxy
Chỉ số màu: YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, Độ bền màu, Độ mờ, Metamerism
Đo độ bóng:
Độ lặp lại Độ bóng 0-20 ± 0,2GU
Độ lặp lại Độ bóng 20-100 ± 0,2GU
Độ tái tạo Độ bóng 0-20 ± 1,0GU
Độ tái tạo Độ bóng 20-100 ± 1,0GU
Hình học bóng: 60°
Khẩu độ bóng: 5x10mm
Phạm vi đo độ bóng: 0 - 100GU
Kích thước: L x W x H: 18 x 8 x 9,5 cm
Cân nặng : 0,5 kg
Cân nặng: 1,1 lb
Nhiệt độ hoạt động 10 - 40°C
Nhiệt độ bảo quản 0 - 60°C
DIN EN ISO : 11664
ISO: 2813 7668
Set khi giao hàng gồm:
Máy quang phổ
Tiêu chuẩn hiệu chuẩn đen (6840)
Tiêu chuẩn hiệu chuẩn trắng có chứng nhận Tham chiếu kiểm
tra xanh
Tiêu chuẩn có độ bóng cao
Định vị khu vực mẫu (6815)
Liên kết dễ dàng phần mềm (4545)
Cáp giao diện (6822)
4 x pin AA Dây
đeo tay
Hộp đựng
Hướng dẫn sử dụng Đào tạo nửa ngày

© Copyright 2017 Designed by VIEN NAM